En grupp ungdomar förbereder sig för fotografering inför konfirmationen
Foto: Bildi Skolfoto

Anmälan till konfirmation

Mina (konfirmandens) uppgifter

Om du inte är folkbokförd i Sverige eller om du har skyddade personuppgifter så vänd dig till församlingen med din anmälan.

Val av konfirmationsgrupp:

Vuxen kontaktpersons uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan, samt för att uppfylla vår skyldighet att registrera och bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive offentlighets- och sekretesslagen. Det du skickar till oss kan därför komma att registreras i digitalt registersystem och skickas vidare till andra mottagare inom Rödeby församling. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och om dina rättigheter på https://admin.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter