Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Vigsel

Planerar ni för bröllop? Att gifta sig i kyrkan kan vara högtidlig och stämningsfullt, pampigt eller enkelt, litet eller stort - det som passar er.

En kyrklig vigsel är en symbolhandling i kärlekens namn, där vi ber att Gud välsignar ert liv tillsammans.

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen. Genom en kyrklig vigsel blir ert bröllop och era löften till varandra en tydlig symbolhandling i en gudstjänst. Det kostar ingenting att gifta sig i Svenska kyrkan i Sverige. Minst en av er måste vara eller bli medlem.
När ni bokar en kyrklig vigsel ingår präst, kantor, kyrka och vaktmästare.

Samtal med prästen
Inför en vigsel i kyrkan har ni ett samtal med prästen. Då planerar ni vigseln tillsammans och får ett tillfälle att lära känna varandra lite bättre. Vid det här mötet måste ni ha med godkänt intyg om hindersprövning från Skatteverket. Utan intyget får man inte gifta sig.

Agenda för gudstjänsten
En vigsel hos oss följer Svenska kyrkans ordning från Kyrkohandboken. Det innebär att den innehåller vissa fasta delar. Förutom det som måste vara med så kan ni också sätta er särskilda prägel på ert bröllop, till exempel genom val av musik och texter.

Blommor, kläder och utsmyckning
Ni gifter er i de kläder ni känner att ni vill ha, det finns inga särskilda krav. I församlingen finns det möjlighet att låna brudkrona. Blommor som ingår är blommor på altaret. En del kyrkor har också bänkvaser, till dem tar ni själv med blommor.

Personuppgiftsbehandling

När ni bokar en vigsel behöver vi personuppgifter på er. Detta för att kunna kontakta er samt för att enligt lag kunna registrera händelsen i Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem. Endast berörd personal, så som kanslist, präst, kantor och vaktmästare, tar del av era uppgifter.

Liten pojke överlämnar ring på bröllop.

Bröllop

Planerar du och din partner att gifta er? I kyrkan får ni ett välsignat bröllop. Vi berättar om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och lite tips om annat att tänka på också.

Närbild på två personer med vigselringar som håller hand.

Vigselgudstjänsten

Vigselgudstjänsten utformas i samråd mellan brudparet, prästen och en musiker. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment.

En brudgum trär vigselringen på sin blivande frus finger.

Bröllopet rymmer många symboler

Vid livets stora förändringar använder vi ofta riter och symboler. De har en känslomässig funktion och de hjälper oss att lämna det gamla och kliva in i det nya.