Foto: Déz Magnér

Dop

Dopet är en högtid - både för den som döps och för familj, vänner och församling.

Grattis! Att bli förälder är fantastiskt. Att få ansvaret för ett nytt litet liv är omtumlande och berör djupt. Det är också den största utmaning en människa kan få. Att sätta gränser och ge frihet i lagom blandning är inte lätt. Ni har en spännande resa framför er.

För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. Dopet är helt enkelt glädje över det nya liv som Gud skapat. Det är också ett tillfälle att markera stöd från släkt och vänner.

När ett barn döps gläder vi oss över livets under och över det nya liv vi fått oss anförtrott. De flesta av oss känner oro för vad som väntar våra barn. Men vi får be att Gud ska följa barnet hela livet. Löftet att Gud är med oss alla dagar till tidens slut gäller oss alla.

Dophögtiden är ofta det första tillfället att samla släkt och vänner kring barnet. För att ge barnet som blivit döpt ett gott liv behöver vi alla vara beredda att ge barnet vårt stöd hela vägen. Våra goda tankar, vår bön, vårt praktiska stöd och Guds kärlek är den bästa grund vi kan lägga för vårt barn.

I Rödeby församling har vi valt att ha dop främst på söndagar.

Rödeby församling skickar brev till alla kyrkotillhöriga som fått barn. Där kan ni läsa mer om dopet, symboler och rent praktiska saker som faddrar m m.

Personuppgiftsbehandling

När du bokar ett dop behöver vi personuppgifter på den som ska döpas samt på vårdnadshavare. Detta för att kunna kontakta dig/er samt för att enligt lag kunna registrera händelsen i Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem.
Endast berörd personal, så som kanslist, präst, musiker och vaktmästare, tar del av uppgifterna.

Dopklänning

Församlingen har en dopklänning att låna ut.

Ett föräldrapar, en präst och en bebis vid ett dop utomhus på vintern.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Här läser du om hur gudstjänsten går till.

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.