Foto: Déz Magnér

Dop

Dopet är en högtid - både för den som döps och för familj, vänner och församling.

Grattis! Att bli förälder är fantastiskt. Att få ansvaret för ett nytt litet liv är omtumlande och berör djupt. Det är också den största utmaning en människa kan få. Att sätta gränser och ge frihet i lagom blandning är inte lätt. Ni har en spännande resa framför er.

För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. Dopet är helt enkelt glädje över det nya liv som Gud skapat. Det är också ett tillfälle att markera stöd från släkt och vänner.

När ett barn döps gläder vi oss över livets under och över det nya liv vi fått oss anförtrott. De flesta av oss känner oro för vad som väntar våra barn. Men vi får be att Gud ska följa barnet hela livet. Löftet att Gud är med oss alla dagar till tidens slut gäller oss alla.

Dophögtiden är ofta det första tillfället att samla släkt och vänner kring barnet. För att ge barnet som blivit döpt ett gott liv behöver vi alla vara beredda att ge barnet vårt stöd hela vägen. Våra goda tankar, vår bön, vårt praktiska stöd och Guds kärlek är den bästa grund vi kan lägga för vårt barn.

I Rödeby församling har vi valt att ha dop främst på söndagar.

Rödeby församling skickar brev till alla kyrkotillhöriga som fått barn. Där kan ni läsa mer om dopet, symboler och rent praktiska saker som faddrar m m.

Personuppgiftsbehandling

När du bokar ett dop behöver vi personuppgifter på den som ska döpas samt på vårdnadshavare. Detta för att kunna kontakta dig/er samt för att enligt lag kunna registrera händelsen i Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem.
Endast berörd personal, så som kanslist, präst, musiker och vaktmästare, tar del av uppgifterna.

Dopklänning

Församlingen har en dopklänning att låna ut.

En bebis i famnen på en vuxen och bebisens storasyskon som tittar ner i dopfunten medan vattnet hälls i.

Dop

Dopet är en fest. Vi firar att den som döps – liten eller stor – blir en del i Guds stora familj.

Vanliga frågor med svar

Här har vi samlat olika vanliga frågor med svar om dopet.

Dopgudstjänsten

Varje dop är en fest för Svenska kyrkan. Familj, vänner och församling samlas i en gudstjänst för att fira detta.

Alla kan bli döpta

Vad behövs för att mitt/vårt barn ska bli döpt? Kan jag som ungdom eller vuxen döpas? Svaret på detta är enkelt. Det är din/er önskan om dop som behövs.

Dopets symboler

Dopets mest synliga symboler är det rena vattnet, det vita brinnande ljuset och dopklänningen.