Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Begravning

Begravningen är en akt av kärlek och respekt från den döde. Vi får tacka för vad den människan gett oss.

Inför döden är de flesta av oss nybörjare, det är naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ.

Det finns inget rätt sätt att sörja - alla gör vi det på vårt eget vis och det ena är inte bättre eller sämre än något annat. Vi behöver förstå och acceptera att vi hanterar vår sorg olika. Den kan visa sig i form av uppgivenhet och förtvivlan över det som aldrig blev sagt eller gjort, kanske vrede över att bli lämnad. Vi kan också känna lättnad, om den som avlidit varit sjuk länge och döden kommer som en befrielse.

Ett viktigt råd vid dödsfall är att ta det lugnt. Det är inte bråttom. En första åtgärd kan vara att anmäla dödsfallet till en begravningsbyrå eller församlingsexpeditionen. Det är församlingen som ansvarar för begravningen. Begravningsbyrån kan hjälpa till med det praktiska.
Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Då kan seder och symboler i samband med en begravning vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet.

Hur går det till:
Efter det att församlingsexpeditionen tagit emot budet om att en församlingsmedlem avlidit ringer kyrkvaktmästaren, i kyrkklockorna närmaste fredagen efter att anmälan inkommit, och tänder ett ljus i kyrkan. Denna själaringning, som är en gammal tradition, sker klockan 09.30 och kyrkan är öppen så att du kan lyssna till ringningen i kyrkan om du vill.

Tacksägelsen är en offentlig kungörelse av dödsfallet och du som anhörig bjuds in att delta vid den gudstjänst där tacksägelsen hålls. Prästen läser upp den avlidnes namn och ber en bön varefter klockorna ringer en stund. Om man inte har andra önskemål hålls tacksägelsen i den avlidnes hemförsamling.

När prästen fått veta att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga och tillsammans kommer man överens om när man ska träffas. Det finns en begravningsritual som man följer, men musik, psalmer, böner och texter går att diskutera och välja tillsammans med prästen. Man kan också själv ta direktkontakt med kyrkomusikern för att få förslag på musik. Hur begravningen ska genomföras praktiskt bör man också diskutera igenom med prästen för att få klart för sig vad det finns för alternativ och vad man själv önskar.

I anslutning till begravningsgudstjänsten kan anhöriga och vänner samlas till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshemmet eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans.

Om du behöver någon att tala med är du välkommen att kontakta någon av våra präster.

Personuppgiftsbehandling

När du bokar en begravning behöver vi personuppgifter på den som avlidit samt på dig som anhörig. Detta för att kunna kontakta dig, bjuda in till minnesgudstjänst vid Alla helgon samt för att enligt lag kunna registrera händelsen i Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem. Endast berörd personal, så som kanslist, präst, kantor och vaktmästare tar del av era uppgifter.

Bårtäcke

Församlingen har ett bårtäcke att låna ut.

Ceremoniurna

För den som vill låna urna vid ceremoni och gravsättning.

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

När en människa som står dig nära dör behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska kring dödsfallet – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

En man sitter på en klippa vid vattnet.

Önskemål om min begravning

Hur vill du att din egen begravning ska se ut, den dag det är dags? Skriv gärna ner dina önskemål eller berätta om dem för någon.