Nya psalmer och gamla

Att ta fram en ny psalmbok tar flera år. Det är många frågor att besvara och tänka igenom. Slutresultatet kommer att användas av många och under många år framöver.

Orsakerna till att psalmboken behöver revideras är flera. Språket och samhället förändras, dessutom skrivs nya psalmer. I en psalmbok finns alltid psalmer från olika tider sida vid sida. 

Sedan hösten 2021 är det möjligt att skicka in förslag på nya psalmer till en digital brevlåda. Nu har den brevlådan stängt.

Vad är då en psalm?

Termen psalm är inget entydigt begrepp. I den pågående förstudiens sammanhang är en  psalm en sång som hör hemma i Svenska kyrkans stadfästa huvudsångbok, psalmboken. En sådan psalm ska överensstämma med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

En psalm är i detta sammanhang

  • i första hand tänkt för Svenska kyrkans församlingar

  • avsedd för användning i ett gudstjänstsammanhang

  • skapad för att kunna sjungas av en grupp människor tillsammans.

Samtidigt bör psalm och psalmbok fogas in i mycket större perspektiv. Svenska kyrkans psalmböcker har i århundraden haft en central betydelse för den enskildes andaktsliv, varit en resurs i olika pedagogiska sammanhang, fungerat som kulturbärare och använts som språkreferens.

Lyssna på psalmer

Den som är nyfiken på psalmer kan lyssna på bland annat Spotify. Där finns dels Psalmer i 2000-talet, dels en lång spellista under rubriken Svenska psalmer. 

På Svenska kyrkans webbplats finns fyra psalmkonserter som spelades in under sommaren 2020, med både gamla välkända psalmer och nya sånger som skrivits under den pågående corona pandemin.

Psalmkonserter sommaren 2020