Urvalsarbetet med nya psalmer

Den 1 januari 2023 stängdes den digitala brevlådan för psalmförslag. Över 9 000 förslag hade då skickats in från textförfattare och tonsättare. Under året som gått har nu alla förslag gåtts igenom.

Sammanlagt kom det in 9 485 förslag på nya psalmer från textförfattare och tonsättare. Till det kommer nära 1 000 tips på  redan utgivna verk som föreslås ingå i en revidering av psalmboken. 

- Det är glädjande att intresset varit så stort. Det speglar psalmbokens betydelse både som bärande element i gudstjänsten och som ett kulturarv många har en speciell relation till, säger Ann-Katrin Bosbach, projektledare för arbetet med nya psalmer.

Kompetens och bredd

Nästa steg blev att fyra urvalsgrupper har bedömt de förslag som kommit in och gjort ett första urval av vilka psalmer som går vidare i processen.

Varje grupp har bestått av fem personer, varav minst en kyrkomusiker och en präst. Andra som ingått i grupperna är körsångare, unga personer under 20 år, pedagoger, diakoner, med flera. 

- Vi är väldigt trygga med den kompetens och den bredd som funnits inom grupperna, både när det gäller ålder, kön och geografisk spridning, liksom att de speglat mångfalden av traditioner inom Svenska kyrkan, säger Ann-Katrin Bosbach.

Uttrycka tro och bekännelse

Urvalsgrupperna har i första hand bedömt bidragen utifrån texterna, både teologiskt och språkligt, och i andra hand melodierna. Arbetet har skett utifrån kriterier som att psalmerna ska uttrycka Svenska kyrkans tro och bekännelse, och att de ska fungera att sjunga tillsammans. Arbetet har delats upp så att varje grupp har fått ta sig an varsin fjärdedel av materialet, drygt 2000 psalmer var.

De fyra urvalsgrupperna hade sitt första gemensamma möte i april 2023. Innan dess hade de inkomna förslagen sorterats, kategoriserats och upphovspersonerna anonymiserats.

- Ett riktmärke var att runt 300 psalmer skulle väljas ut i ett första urval, säger Ann-Katrin Bosbach.

Urvalsgruppen för nya Psalmboken. Fotograferade i Sigtuna våren 2023. Bakre raden från vänster: Carl Sjögren, Carl Henrik Svanell, Mattias Ekström Koij, Henrik Törnqvist. Mellersta raden: Jonas Östlund, Andreas Söderberg, Jesper Glans, Eva Stenström, Peter Alrikson. Främre raden: Noa Edwardsson, Sara Michelin, Maria Oldeberg Huusko, Hanna Engström, Sara Lindholm, Pernilla Radborn, Emil Holmberg, Lars-Åke Wikström, Isak Mellgren. Saknas på bilden gör Gunilla Lindén, Mollie Klein, Sara Lindholm och Vendela Sund. Foto: Magnus Aronson /Ikon