Meny

Piteå församling i coronatider

Kyrkan ska vara en trygg plats. Det betyder att vi löpande utvärderar, och vid behov, förändrar vår verksamhet för att vara så säkra som möjligt.

Grunden för Piteå församlings agerande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkans nationella nivå och Luleå stift. Vi följer utvecklingen noga och anpassar verksamheten vid behov. I våra lokaler sitter anslag med förhållningsregler. Viktigt att hålla ett ordentligt avstånd till varandra.

Öppna kyrkor - Öjeby kyrka är öppen alla vardagar mellan 08-14. Piteå kyrka är öppen måndag, onsdag-fredag mellan 08-14. Välkommen att tända ljus, sitta i ro, vila tankarna lite, eller be en bön.

Telefonjour - Om du behöver någon att prata med så får du gärna ringa församlingens telefonjour som är öppen vardagar under dagtid. Hit kan du ringa om du är ledsen, rädd, orolig eller känner dig ensam. Församlingens diakoner och präster finns här för dig och det ni pratar om stannar mellan er. Ring 0911-27 40 83.  

Gudstjänst, dop, begravning och bröllop - Kyrkan fortsätter fira gudstjänst och kyrkliga handlingar som dop, begravning och bröllop men med olika anpassningar. Hoppets kapell används inte för närvarande, eftersom lokalen är liten och det är svårt att hålla de avstånd som rekommenderas.

Omsorg om våra äldre - Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har alla andakter och sångstunder på våra äldreboenden pausats. På samma sätt har sångstunderna på Piteå sjukhus pausats tills vidare.

Mer information om coronaviruset och sjukdomen Covid-19 hittar du på 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndighetens hemsida. Se även länkar längst ned på denna sida. 

Ta hand om varandra. Till exempel genom att kontakta dem i din närhet som du vet sitter ensamma hemma. Speciellt de som är över 70 år och de som ingår i någon annan riskgrupp. 

Nyheter och anpassningar

2020-09-18

Församlingsexpeditionen öppen för besök:

 • Kyrkcenter, Nygatan 23 - Från den 21 september 2020 är församlingsexpeditionen på Kyrkcenter åter öppen för besök helgfria vardagar kl. 8.00-12.00 samt 13.00-16.00. 
 • Margretelund, Affärsgatan 17 - Från den 1 oktober 2020 är församlingsexpeditionen på Margretelund åter öppen för besök helgfria tisdagar och torsdagar kl. 8.00-12.00.

2020-09-16

Svenska kyrkan fortsätter att vara en del av livet, även i höst. En del verksamheter startar upp igen, om än i annorlunda tappning, medan annan verksamhet får fortsätta vara på paus tills vi vet mer. Du är välkommen - vem du än är!
Se höstens program här!

2020-09-01

Biskop Åsa Nyström har samtalat med de ansvariga smittskyddsläkarna i Västerbotten och Norrbotten, Therese Thunberg och Anders Nystedt. Utifrån samtalet har nya förhållningssätt för ”det nya normala” tagits fram för församlingarna i Svenska kyrkan. Bland annat är personer över 70 år och riskgrupper välkomna till gudstjänster, konserter och andakter i kyrkor där det är möjligt att hålla 2-metersgräns mellan varje hushåll.
Gränsen med max 50 personer i lokalen kvarstår.
Läs mer här.

2020-06-29

Trots coronatider blir det en sommar och ett sommarprogram. Vill du se vad som händer klicka och läs mer här: Sommarprogram. 

2020-05-28

 • Piteå församling förlänger och kommer inte att fira mässor (nattvard) fram till och med augusti.
 • Församlingen har nu ett rullande vecko-schema med digital närvaro. För att nå den äldre målgruppen som brukar besöka våra kyrkor och kanske inte är på nätet har Radioandakter börjat sändas. Schema:
  måndag: Veckans andakt
  torsdag: Veckans psalm
  fredag: Hälsning från Liten och stor (varannan fredag)
  lördag: Veckans gäst, (Musik och tankar med Anette Jernelöf och gäster).
  söndag: Radioandakt
 • Församlingen har fått avbokningar av bröllop och dop, vi märker att det finns frågor och oro kring hur kyrkliga handlingar som dop, bröllop och begravningar hanteras och ska hanteras utifrån de senaste råden. 
 •  Svenska kyrkan fortsätter utföra kyrkliga handlingar och utformar och anpassar genom att till exempel välja lämpliga lokaler, endast vara de närmaste, vara behjälpliga med teknisk utrustning med mera.
 • Församlingen har satt in extra begravningstider för vara beredda på att, enligt prognoser, det kan komma en ökning av begravningar.

2020-04-28

Församlingen ställer om, ett exempel är sända mer digitalt. Några exempel är Veckans andakt eller Sångstund med tjejerna på Liten och stor.

2020-04-23

 • Församlingen fortsätter att fira gudstjänster, men under majmånad firas inga mässor, ingen nattvard. Enskild nattvard erbjuds, kontakta församlingen 0911-27 40 80. 
 • Öjeby kyrkmarknad 2020 ställs in.
 • Inga begravningar i Hoppets kapell på grund av liten lokal.

2020-04-14

Hjälp och stöd
Du som är äldre/tillhör en riskgrupp och vistas hemma på grund av coronavirus kan få hjälp och stöd. Tillsammans med kom­munens frivilliga resursgrupp, FRG, erbjuds hjälp med inköp och apoteksärenden. Ring 0911-27 40 80, vardagar kl.09-12 eller mejla till pitea.forsamling@svenskakyrkan.se. Det går även att ringa direkt till FRG på 0911-69 70 01, vardagar kl. 09-16

2020-03-27

Med anledning av regeringens förbud för sammankomster med fler deltagare än 50 personer kommer vi att begränsa antalet besökare i våra kyrkor och samlingslokaler. Förbudet börjar gälla från och med söndag 29 mars.

 • Församlingen fortsätter att fira gudstjänster, men avrå­der från deltagande, särskilt äldre och riskgrupper.
 • Hänvisar till alternativ som TV- och radiogudstjänster, inspelade andakter och gudstjänster via hemsidor och sociala medier.
 • Du kan också fira gudstjänst hemma. Använd särskild agenda som finns att ladda ned på försam­lingens hemsida eller så kan du få den hemskickad, hör av dig till expeditionen på 0911-27 40 80.

2020-03-25

Från och med 1 april gäller:

 • Piteå kyrka och Öjeby kyrka bemannas måndag-tisdag kl. 10-14 och torsdag-fredag 15-18. Piteå kyrka är dess­utom öppen onsdagskvällar kl. 18-20.
 • I nuläget behöver vi alla vara extra rädda om varandra och göra vad vi kan för att förhindra smittspridning. Därför kommer all gruppverksamhet att pausas från och med den 1 april och terminen ut (april-maj). Det gäller, dagverksamhet, körverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet samt församlingens verksamhet i skolan. Det gäller även konserter, föreläsningar, mötesplatsen Öppen gemenskap med mera.
 • Kyrkstadscaféet stänger april-maj.
 • Expedition stängs för besökare. Du kan nå expeditionen via telefon 0911-27 40 80 eller e-post: pitea.forsamling@svenskakyrkan.se för telegram, bokningar eller andra frågor. Expeditionen på Margretelund i Öjebyn är stängd tills vidare.

2020-03-20

Drop in dagen för bröllop under pingst skjuts fram.  

2020-03-18

Följande gäller under resten av vårterminen.

 • Viss verksamhet pausas för att minska smittspridning.
 • Visitationsmässa med biskop Åsa Nyström 29 mars ställs in.
 • Från och med vecka 13 ställs alla Konserter in.
 • Öjeby kyrka och Piteå kyrka är öppna vardagar kl. 08-14. För enskild bön och andakt.
 • Församlingens diakoner finns tillgängliga för samtal, ring 0911-27 40 83. 

2020-03-12

Vi fortsätter att fira gudstjänst, mässor och kyrkliga handlingar som dop, bröllop och begravning men med extra omsorg.

 • Du som har symptom, som förkylning, hosta eller eller är sjuk ska givetvis stanna hemma och kontakta sjukvården enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Tvål och handsprit finns.
 • Sitt glest i bänkarna.
 • Undvik kroppskontakt, till exempel i samband med fridshälsningen. I stället kan du hälsa med lyft högerhand eller lägga handen på hjärtat.
 • Nattvarden anpassas, brödet ska doppas försiktigt i vinet – det är ej aktuellt att dricka ur bägaren.
 • Följ de förhållningsregler som sitter uppsatta i kyrkan.
 • Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har alla andakter och sångstunder på våra äldreboenden pausats. På samma sätt har sångstunderna på Piteå sjukhus pausats tills vidare.
 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

2020-03-10 Coronavirus

Piteå församling följer myndigheternas direktiv och riktlinjer och tar frågan om smittspridning på största allvar. Församlingen följer utvecklingen och kommer att utgå från allmänna råd från Svenska kyrkan på nationell nivå och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

HÄR KAN DU FÅ SVAR PÅ FRÅGOR

 • Folkhälsomyndigheten.se- aktuell lägesinformation.
 • Krisinformation.se - samlad information från olika myndigheter.
 • Svenskakyrkan.se - om hur Svenska kyrkan nationellt hanterar frågan. 
 • Information in other languages - Folkhälsomyndigheten informationsmaterial på andra språk.  
 • Teckenspråkstolkad information - Teckenspråks information om covid-19.
 • Om du har feber, hosta eller andningsbesvär och tror att du är smittad ring 1177.
 • Om du har allmänna frågor om Coronaviruset ring 113 13.
 • Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner, ring 0911-27 40 80.
 • Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta vår chatt på nätet, klicka här>>> 

Kontakt

Anna-Karin Jonsson

Anna-Karin Jonsson

Piteå församling

Präst, Tillförordnad kyrkoherde

Karin Lundberg

Karin Lundberg

Piteå församling

Diakon, Verksamhetschef

Sara Andersson

Sara Andersson

Piteå församling

Kommunikatör