Foto: Johanna Asplund

Arbete pågår vid Minneslunden på Kvastekulla

Nu arbetar vi med att att utöka Minneslunden på Kvastekulla.

Mark precis intill dagens minneslund får en upphöjd plantering med fler sittplatsmöjligheter, och yta för att kunna lämna blommor eller ljus.

Skissen här nedan är en tanke om hur det kan komma att se ut.

Skiss och idé för utökandet av Minnelunden på Kvastekulla