Har du blivit utsatt för övergrepp?

Nyhet Publicerad

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier? Har debatten kring #metoo rört upp smärtsamma minnen? Har du blivit utsatt i kyrklig miljö?

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier? 

Med sexuella övergrepp menas allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som omoraliska. Även kommentarer, antydningar och anspelningar på sex mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.
Du har rätt att bli bemött med respekt. Ingen har rätt att utnyttja din tillit för att tillfredsställa egna känslomässiga behov.

Behöver du någon att prata med?
Du är varmt välkommen att boka en tid hos våra diakoner. De är utbildade och erfarna i att möta människor i samtal. De har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.
Här hittar du kontaktuppgifter till våra diakoner

Har du blivit utsatt i en kyrklig miljö?

Om du eller någon i din närhet blivit utsatt i en kyrklig miljö, kan du vända dig till  kontaktpersoner inom Göteborgs stift för att få stöd och hjälp. De kan stötta dig genom att lyssna, ge stöd till egna beslut och förmedla kontakter till myndigheter och organisationer.  > Läs mer på stiftets sida
I Göteborgs stift finns två kontaktpersoner, en man och en kvinna: 

Greger Carlsson
Stiftsdiakon, Göteborgs stift
tfn • 031-771 30 55
E-post • greger.carlsson@svenskakyrkan.se

Louise Sjölund
Komminister, Lundby Församling
tfn • 031-771 30 65
E-post • louise.sjolund@svenskakyrkan.se

 

Ärkebiskop Ante Jackelén 

#vardeljus i Svenska kyrkan