Frågor och svar om dopet

Praktiska frågor inför dopet

 

Hur gör jag om jag vill boka dop?

-Ring eller mejla oss. Här på hemsidan kan du se tillgängliga tider och boka direkt. Tidvis har vi hårt tryck på doptider, och kan tyvärr inte garantera att alla önskemål kan tillgodoses.
Vi behöver även veta personnummer på den som ska döpas och på vårdnadshavare.

Hur gammalt ska barnet vara när det döps?

-Det finns inga åldersgränser, varken uppåt eller neråt.

Jag är inte döpt. Kan jag döpas som vuxen?

-Det går alldeles utmärkt att döpas som vuxen. Svenska kyrkan döper flest vuxna bland de kyrkor som finns här i landet. 

Kan vi ha dopet i vilken kyrka vi vill?

-Ja, det går bra i alla sex kyrkor som tillhör Svenska kyrkan i Partille.

Vi bor inte i Partille. Får vi ändå döpa vårt barn i någon av Partilles kyrkor?

-Ja, det går bra!

Får vi välja präst till dopet?

-Våra präster har olika doptider i olika kyrkor. Vill du ha en särskild präst, så kolla med expeditionen när den prästen är i tjänst. Det kan vara bra att i förväg ha funderat ut vad som är viktigast ­- datumet, prästen eller kyrkan. Det är tyvärr inte alltid möjligt att uppfylla alla önskemål.
Känner du någon som är präst i Svenska kyrkan och som du vill ska döpa ditt barn? Det går jättebra! Kom bara ihåg att tala om för prästen att vi inte betalar ut någon ersättning.

Vad kostar ett dop?

-Dopet är redan betalt av alla som är medlemmar i Svenska kyrkan. Ditt barn blir också medlem i Svenska kyrkan vid dopet.

Måste jag vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan för att låta döpa mitt barn?

-Är du inte själv medlem går det bra att döpa sitt barn ändå. Men naturligtvis vill vi gärna välkomna även dig som medlem. Tala med dopprästen vid dopsamtalet så kan hon eller han berätta hur det går till.

Jag tillhör ett annat samfund eller religion. Kan jag ändå döpa mitt barn?

-Vid dopet blir barnet medlem i Svenska kyrkan, som är en evangelisk Luthersk kristen kyrka. Tillhör du ett annat samfund så är det bra att veta att alla samfund inte godkänner att man också är medlem i en annan kristen kyrka. Tillhör du en annan religion är det att rekommendera att du själv sätter dig in i vad kristen tro innebär. Tala gärna med någon av prästerna i Partille om detta. Är båda föräldrarna vårdnadshavare måste ni båda samtycka till att dopet sker.

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?

-Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar att en människa blir del av en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Namnet spelar en central roll i dopet, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.
En namngivningsceremoni är en ickereligiös ceremoni som föräldrarna utformar själva. 

Dophögtiden

Hur går ett dop till?

-Ett dop i Svenska kyrkan följer en bestämd ordning. Innan dopet kommer prästen att kontakta er för att boka ett dopsamtal, där ni tillsammans går igenom hur ett dop går till och vad de olika momenten i dopgudstjänsten betyder.

Måste båda föräldrarna vara med vid dopet?

-Har barnet två vårdnadshavare behöver inte båda delta vid dopet, men båda två måste samtycka till att dopet sker. Det går alltså inte döpa ett barn mot den ene förälderns vilja.

Får jag utforma dopet som jag vill med egna dikter och sånger?

-Det finns en bestämd ordning för dopgudstjänsten, men det finns utrymme för personliga tillägg. Så ja, du får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Prata med prästen om era önskemål, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet. I Partille förkommer också att vi har flera barn vid samma doptillfälle, eftersom trycket på våra kyrkor ibland är mycket stort. Vid dessa tillfällen får era önskemål anpassas.

Fadder - hur funkar det?

-Fadder är detsamma som gudmor eller gudfar. Det handlar om att finnas som ett extra stöd för barnet och dess föräldrar. En fadder behöver själv vara döpt, men det finns inget krav på att dopet ska ha skett i Svenska kyrkan. Faddern behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan, men om han eller hon önskar bli det så går det givetvis att ordna i samband med dopet. 
Det är inget krav att någon fadder måste utses. En del väljer att inte ha någon fadder alls.

Hur lång tid tar ett dop?

-En dopgudstjänst i vanlig dopordning tar ungefär 30-40 minuter. Om ni har önskemål om extra sång och musik kan det bli lite längre.

Behövs det speciella dopkläder?

-Nej, det behövs inte, men det är en gammal tradition att den som döps bär vit klädsel. Du kan låna en dopklänning för barn eller en konfirmandkåpa för ungdomar och vuxna. Fråga oss när du bokar dopet, så hjälper vi dig gärna.

Kan vi ha dop i en vanlig gudstjänst?

-Absolut, det är välkommet med dop i gudstjänsten! 

Får vi låna lokal för kalas efter dopet?

-Ja, alla kyrkor har en lokal där dopkalas kan hållas. Här kan du läsa mer om vilka lokaler du kan hyra.

 

Fanns din fråga inte med? Fyll i formuläret nedan så svarar vi så snart vi kan.