Kontakt • Expedition

Välkommen att ringa eller skicka e-post. Vi svarar på frågor om dop, bröllop, begravningar och lokalbokningar.

Välkommen till expeditionen för Svenska kyrkan i Partille

Tfn • 031-340 42 30
E-post •partille@svenskakyrkan.se

Normalt håller vi öppet:

Måndag •  9-12
Tisdag • 9-12 
Onsdag • 13-16
Torsdag • 9-12
Fredag • 9-12
Dagar vi håller stängt > stängningsdagar

Besök • Gamla Kronvägen 36, Partille
Partille församlingshem, den vita byggnaden mellan kyrkan och kommunhuset
Busshållplats Partille centrum
Tågstation  Partille station

Fakturaadress • Partille pastorat, Fack 77801298, Box 15018, 750 15 Uppsala.
Bankgiro • 550-5318
Övrig post och leverans • Gamla Kronvägen 36, 433 33 Partille