Junosuando kyrka
Foto: Ulrika Esberg

Junosuando kyrka

Kyrkan invigdes 1904 av den då nyblivne biskopen Olof Bergqvist.

Historia
Innan kyrkan i Junosuando byggdes hade man gudstjänster i Kappeli, kanhända att namnet kom av det. Kappeli är det största huset som byggdes på 1800-talet i Junosuando av Henrik Alainentalo Mäkitalo från Kangos. Enligt gamla protokoll började kyrkbyggeplanering på alvar år 1890 under Kontraktsprosten P O Grapes tid. År 1895 hade byggmästare Nils Jönsson gjort ritningar och kostnadsförslag till blivande kyrka. Marken köptes av Isak Johansson Vanhatalo i byn.

Det är oklart när kyrkbygget startades, men mest troligt under år 1903. Byggledarna var Isak Lahti och Carl Henrik Poromaa. Regelbundet medverkade även Israel Israelsson Mäntyvaara, Axel Mäntyvaara och August Merasniemi. Grundstenarna höggs i Pimpiönsaari av Rail Mäntyvaara från Tärendö. Virke och dagsverken sänkts av bybor i Junosuando och angränsande byar utan Lovikka samt gåvobidrag från olika myndigheter, Biskop M Johansson i Härnösand, Riksdagen och privata insamlingar.

Kyrkan blev färdig i augusti 1904 och invigs då av den nyblivne biskopen Olof Bergqvist. Junosaundo var en del av Pajala kommun och Pajala församling. År 1914 blev Junosuando egen kommun och församling. År 1914 inköptes en orgel. Första organist var I W Ståhl.

  • Egen församling 1914 (skild från Pajala) Invånarantal 1083.
  • Eget pastorat 1948. Ej ekonomisk samfällighet.
  • Förste kyrkoherden var Johannes Huhtasaari. Andre kyrkoherden var Manfred Wiss.
  •  
  • Kyrkan byggdes i trä 1904 av Isak Lahti och Karl Poromaa.
  • Grundstenarna forslades från Tornefors och huggna av Rail Mäntyvaara, Tärendö.
  • Kyrkan inviges 1904 av biskop J.O. Bergqvist assisterad av prostarna J.A. Nyman , Isak Johansson och kyrkohedrarna Otto W. Zeilitz, William Wallin samt kyrkoadjunkt Arvid Stenudd. Kyrkvaktmästare var Isak Lahti.
  • Klockstapeln byggdes 1904. (Numera uppställd mittemot församlingshem.
  • Klocktornet till kyrkan byggdes 1927, klockan från den fristående klockstapeln flyttades upp till det nya kyrktornet. Samma år målades kyrkan både in- och utvändigt. Kyrkan åter invigdes år 1929.
  • Kyrkan rymmer 500 personer

Kyrkan restaurerad 1954. Arkitekt Valdemar Granlund presenterade ett förslag år 1949. Efter kyrkobyggnadskommittés ändringar kom det slutliga förslaget som godtogs. Byggmästarna Isak och Anton Hjärtström från Lovikka utförde restaureringen. Spåntaket ersättes med ett yttertak av plåt. Målningsarbetena utfördes av målarmästare Sture Henriksson från Tärendö.

De speciella målningarna kring altaret utfördes av konstnären Kristian Eriksson från Gammelstad. Altartavlan skänktes av konstnärinnan Gerda Höglund. Ny orgel, centralvärme och el. Installerats hörtelefon för hörselskadade. Återinvigning år 1955 av biskop Bengt Jonzon.