Begravning

Ta ett fint avsked och överlämna din vän, släkting eller familjemedlem i Guds händer

Du bokar begravningsgudstjänst i den kyrka du önskar. Det kan vara någon av våra egna kyrkor  men önskar du hellre boka en kyrka utanför din egna församling så går det också bra. Kontakta församlingsexpeditionen eller direkt till begravningsbyrån så hjälper de till vidare.

Hos församlingsexpeditionen kan du även boka Östra Ryds församlingshem för en minnesstund.

Du blir sedan kontaktad av den präst som är i tjänst för samtal och planering av begravningsgudstjänsten.  

Gravplats bestämmer du i samråd med expeditonen. Kyrkogårdar finns vid alla våra tre kyrkor med urngravar, kistgravar och minneslundar. I Västra Husby finns det även askgravlund.

 Minneslund

Har funnits i 40 år i landet. Användning av minneslundar ökar stadigt. Inga gravar får markeras. Blommor och ljus sätts på en speciellt anordnad smyckningsplats, som sköts av vaktmästarna. Ingen kostnad tas ut.

Det finns minneslundar på alla våra 3 kyrkogårdar. I minneslunden nedgrävs askan utan anhörigas närvaro. Efter att askan jordats i lunden, skickas ett minnesblad till de anhöriga.

Askgravlund

Är ett nytt gravskick som växt fram som en utveckling av den mer anonyma minneslunden. En askgravlund finns nu på Västra Husby kyrkogård sedan 29 september 2013.

Vid gravarna finns en sten där det är möjligt att göra en inskription för namn. Vid gravsättning i asklund kan anhöriga delta. En kostnad för sten exkl. gravyr tas ut för 25 år, den ligger för närvarande på 3100:-

Urngravplatser

Har funnits i ca 100 år. I graven finns plats för flera urnor med aska. Graven kan smyckas med sten, kors eller annat minnesmärke. Olika regler gäller. Expeditionen ger upplysning om dem.

Kistgravplatser

Används vid jordbegravningar. Det innebär att kistan med stoff sänks ner i graven för att förmultna. Graven förses med minnesmärke som urngraven. För både urn- och kistgrav gäller att efterlevande har ansvar för hur graven sköts. Gravrätten gäller i 25 år.
 

Läs mer genom att klicka på bilden här nedanför.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Att mista någon man tycker om gör ont. Och just i den stunden ställs man inför allt det praktiska med en begravning. Såväl din församling som begravningsbyrå kan vara till stor hjälp med den praktiska delen så att du får tid och ork att sörja.