Gravljus vid minneslund

Allhelgona

Under allhelgona tänker vi på dem som vi älskar men som lämnat det här livet. Vi påminner oss om att döden finns och drabbar oss alla. För många är det ett tillfälle att gå till graven och tända ljus. Vi låter sorgen få ta plats och våra minnen få liv.

Det här händer i Svenska kyrkan Östersund under allhelgonahelgen:

Torsdag 3 november

15:00-18:00  Ta ett ljus! Ljusutdelning på Stjärntorget.

15:00-18:00 Öppet i Gamla kyrkan. Stilla musik och möjlighet att tända ljus och ha enskilt samtal med präst eller diakon. Vi bjuder på varm dryck. 

18:30-19:30 Kvällsmässa i Gamla kyrkan. 

Fredag 4 november

12:00-18:00 Öppet på Östra begravningsplatsen. Kyrkogårdspersonal, präster, diakoner och annan personal finns på plats för frågor och samtal. Vi bjuder på varm dryck.

Lördag 5 november

11:00-17:00 Öppet på Östra begravningsplatsen. Kyrkogårdspersonal, präster, diakoner och annan personal finns på plats för frågor och samtal. Vi bjuder på varm dryck. Krematoriet är öppet för visning i mindre grupper. 

11:00-17:00 Öppet i Hoppets kapell (vid Östra begravningsplatsen). Möjlighet till enskild bön och ljuständning. 

13:00-14:00 Samling för barn i Trons kapell (samma hus som Hoppets kapell). Sagostunden ”Adjö, herr Muffin”.  

12:00-15:00 Unga ledare i församlingen bjuder på korv i Stenhuset. För de som deltar i barnens samling. 

15:00-17:00 Katedralakademin bjuder in till föreläsning ”När vi står inför evigheten”. Föreläsare: Birgitta Tryberg, teolog och sjukgymnast inom vård i livets slutskede. (Anmäl dig här).

18:00 Musik i Stora kyrkan. Helgmålskonsert. Mozarts Requiem. Medverkande: Östersunds orkesterförening och Stora kyrkans Motettkör med solister under ledning av Nicklas Strandberg. Fri entré tack vare våra medlemmar. 

Söndag 6 november

11:00 Högmässa med ljuständning i Stora kyrkan

11:00 Gudstjänst med ljuständning i Lugnvikskyrkan

15:00 LivsRum - gudstjänst med ljuständning i Odensalakyrkan

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Två gröna pratbubblor.

Samtal och stöd

När livet är svårt kan du behöva någon att prata med. Här hittar du information om olika samtal och stöd som vi erbjuder inom Svenska kyrkan Östersund. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att prata med oss.

Sorgegrupp för föräldrar som förlorat ett barn

Det är en svår sorg att förlora ett barn. Varje vårtermin hålls därför en samtalsgrupp där du får hjälp att bearbeta det som hänt.

Samtalsgrupp när någon tagit sitt liv

Självmord är en chock och en katastrof. Det som har hänt är svårt att förstå. Anhöriga lämnas med många frågor som söker svar. Vi erbjuder samtalsgrupper för anhöriga till någon som tagit sitt liv, oavsett vilken församling du bor i.

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.

Händer som gör tecknet för "kyrka" - framför en kyrka.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkan erbjuder nu en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner.

En stor ljusbärare med tända ljus.

Ljusbärare för hopp i världen

Under allhelgonahelgen tänds tusentals ljus i ljusbärare i kyrkorna. De är ibland formade som glober och symboliserar hopp för världen. Idén med ljusbärare kom till vid ett möte i Uppsala 1968, där Martin Luther King skulle ha deltagit.

Vad är skillnaden mellan allhelgona och halloween?

Både allhelgonahelgen och halloween uppmärksammar de döda, men det görs på väldigt olika sätt. 

Alla helgons dag

Alla helgons dag firas alltid lördagen mellan 31 oktober och 6 november. Det är en dag för att uppmärksamma alla helgon, kända som okända.

Händer som skriver "hej morfar" på ett gravljus.

Alla själars dag

Alla själars dag infaller söndagen efter alla helgons dag. Traditionellt är det den dag då vi minns och hedrar våra döda närstående.

Tänd ett digitalt ljus

Om du inte vill eller har möjlighet att besöka en kyrkogård kan du tända ett digitalt ljus på Svenska kyrkans bönewebb. Där kan du också skriva en bön. Klicka på bilden här nedanför.