Samtal & stöd

I dessa tider känner många oro. Människor blir isolerade och det är extra viktigt med kontakt och stöd på olika sätt. På telefon 08-540 845 24 kan du kl. 9.00–15.00 (med stängt för lunch) på vardagar få kontakt med en präst eller diakon, eller bara prata lite.

Kontakta oss

Bokning av dop, vigsel, begravning, gravsättning:
Österåker, Östra Ryds, Åkersberga kyrka: 08-540 845 24
Ljusterö, Roslags-Kulla kyrka: 08-540 845 52

Tidsbokning Samtalsakuten (tel.svarare): 08-540 206 76
Tidsbokning familjerådgivning (tel.svarare): 08-540 845 25

Telefon växeln: 08-540 845 00

E-post: osteraker.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress: Box 46, 184 21 Åkersberga Besök: Bergavägen 13

Möten – Medmänsklighet – Delaktighet – Trygghet.
När du behöver någon att prata med finns vi för dig.