Meny

Samtal & stöd

I dessa tider känner många oro. Människor blir isolerade och det är extra viktigt med kontakt och stöd på olika sätt. På telefon 08-540 845 24 kan du kl. 9.00–15.00 (med stängt för lunch) få kontakt med en präst eller diakon, eller bara prata lite.

Kontakta oss

Bokning av dop, vigsel, begravning, gravsättning:
Österåker, Östra Ryds, Åkersberga kyrka: 08-540 845 24
Ljusterö, Roslags-Kulla kyrka: 08-540 845 52

Tidsbokning Samtalsakuten (tel.svarare): 08-540 206 76
Tidsbokning familjerådgivning (tel.svarare): 08-540 845 25

Telefon växeln: 08-540 845 00

E-post: osteraker.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress: Box 46, 184 21 Åkersberga Besök: Bergavägen 13

Möten – Medmänsklighet – Delaktighet – Trygghet.
När du behöver någon att prata med finns vi för dig.