Foto: Ellinore Nilsson

Dopet

Varje människa är unik och oändligt värdefull. Det känner vi varje gång vi håller ett nyfött barn i vår famn. För många är dopet ett sätt att visa sin tacksamhet för det nya livet. Dopet är en början på något nytt oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps.

Dopet är en fest som är förknippad med en glädje och gemenskap. Vi gläder oss med familjen, vänner, faddrar och alla dem som nu är villiga att gå in i omsorgen om en människa. Dopet ger oss ett löfte från Gud om att vara med oss på ett nära och personligt sätt hela vårt liv, att vi är älskade som vi är.

Oavsett om ni vill fira dopet i ett litet eller stort sällskap, i någon av våra vackra kyrkor eller hemma, är dopet lika högtidligt och värdefullt.

Vad förväntas av föräldrarnas tro?

Sov du lilla, sov nu gott Du är döpt, ditt hår är vått I Guds händer vi dig lagt ditt och Guds namn här blev sagt Du är på den gröna gren liten knopp, Guds ögonsten

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, vad som förväntas av dig. Dopet är en gåva till det lilla barnet, det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet ska få vara en del av en kristen gemenskap. Senare i livet kan barnet välja själv att säga ”ja eller nej”. 

Här kan du läsa mer om hur vi tänker kring att ett litet barn inte kan bestämma om det vill döpas eller inte.

Medlemskap genom dop

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Föräldrar till barn som döps behöver inte vara medlemmar.

Dop i alla åldrar

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. Det är inte ovanligt att ungdomar döps i samband med konfirmation. Vuxna som ska döpas erbjuds undervisning.

Boka dop

Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka, Åkersberga kyrka: 08-540 845 24
Ljusterö kyrka, Roslags-Kulla kyrka: 08-540 845 52

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj.

Du är välkommen på dop!

Dopet är en gåva som ger mening, tillhörighet och kärlek. Kom som du är. Du behöver inte prestera något eller förstå allting. Alla är välkomna att döpas i Svenska kyrkan.

Kyrkor & lokaler

Pastoratets fem kyrkor är Roslags-Kulla kyrka, Ljusterö kyrka, Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka och Åkersberga kyrka. Kyrkorna är från olika tidsepoker och har alla sin egen historia och tillkomst. Läs om kyrkorna samt våra församlingsgårdar och lokaler.

Ett litet barn i blå regnkläder sitter på huk och leker med en pinne i skogen.

Är det rätt att döpa ett barn?

Dopet är en gåva från Gud som många föräldrar vill låta sina barn ta emot, precis som vi vill ge barnen kärlek och värme. Men en del frågar om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

Inför dopet

När ni vill låta döpa ert barn ringer du till oss för att boka tid och kyrka. Ni kan välja att döpa ert barn i vilken församling ni vill. Några veckor före dopet tar prästen kontakt för samtal om vad dopet innebär, om föräldraskap, eventuellt fadderskap och om praktiska frågor.

Dopgudstjänsten

Tillsammans med prästen utformar ni dopet efter en ordning som är utgångspunkten i förberedelserna. Ta gärna med egna förslag på sånger och dikter som ni vill framföra.