Foto: Ellinore Nilsson

Dop

Varje människa är unik och oändligt värdefull. Det känner vi varje gång vi håller ett nyfött barn i vår famn. För många är dopet ett sätt att visa sin tacksamhet för det nya livet. Dopet är en början på något nytt oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps.

Livets första fest

Dopet är en fest som är förknippad med en glädje och gemenskap. Vi gläder oss med familjen, vänner, faddrar och alla dem som nu är villiga att gå in i omsorgen om en människa. Dopet ger oss ett löfte från Gud om att vara med oss på ett nära och personligt sätt hela vårt liv, att vi är älskade som vi är.

Oavsett om ni vill fira dopet i ett litet eller stort sällskap, i någon av våra vackra kyrkor eller hemma, är dopet lika högtidligt och värdefullt.

Vad förväntas av föräldrarnas tro?

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, vad som förväntas av dig. Dopet är en gåva till det lilla barnet, det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet ska få vara en del av en kristen gemenskap. Senare i livet kan barnet välja själv att säga ”ja eller nej”. 

Här kan du läsa mer om hur vi tänker kring att ett litet barn inte kan bestämma om det vill döpas eller inte.

Medlemskap genom dop

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Föräldrar till barn som döps behöver inte vara medlemmar.

Dop i alla åldrar

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. Det är inte ovanligt att ungdomar döps i samband med konfirmation. Vuxna som ska döpas erbjuds undervisning.

Kontakta oss om du har några frågor kring dopet

Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka, Åkersberga kyrka: 08-540 845 24
Ljusterö kyrka, Roslags-Kulla kyrka: 08-540 845 52

E-post osteraker.pastorat@svenskakyrkan.se

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj.

Kyrkor & lokaler

Pastoratets fem kyrkor är Roslags-Kulla kyrka, Ljusterö kyrka, Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka och Åkersberga kyrka. Kyrkorna är från olika tidsepoker och har alla sin egen historia och tillkomst. Läs om kyrkorna samt våra församlingsgårdar och lokaler.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

En man och en liten flicka tänder ett dopljus i kyrkan.

Inför dopet

När ni vill låta döpa ert barn går det bra att boka direkt här på webben eller ringa oss. Några veckor före dopet tar prästen kontakt för ett möte då vi pratar om vad dopet innebär, eventuellt fadderskap och om praktiska frågor.

Dopgudstjänsten

Tillsammans med prästen utformar ni dopet efter en ordning som är utgångspunkten i förberedelserna. Ta gärna med egna förslag på sånger och dikter som ni vill framföra.

Sov du lilla, sov nu gott. Du är döpt, ditt hår är vått. I Guds händer vi dig lagt, ditt och Guds namn här blev sagt. Du är på den gröna gren liten knopp, Guds ögonsten. Psalm 928, vers 1