Foto: Christian Stedt

Dopet

Varje människa är unik och oändligt värdefull. Det känner vi varje gång vi håller ett nyfött barn i vår famn. För många är dopet ett sätt att visa sin tacksamhet. Dopet är en början på något nytt oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps.

Restriktionerna från 15 juli har ändrats. Vi vill aktivt bidra till en smittsäker inomhusmiljö i våra kyrkor.

Vi följer restriktionerna om att hålla en meters avstånd mellan varje sällskap och att ett sällskap kan bestå av max fyra personer. Det innebär att vi sitter på varannan bänkrad i våra kyrkor, något exakt antal för varje sammankomst går därför inte att fastställa. På planritningarna nedan ser ni hur platserna är fördelade.

I Österåkers kyrka kan som mest 135 personer samlas. Varje sällskap sitter på en egen bänkrad och vi använder bara varannan bänkrad.

I Östra Ryds kyrka kan som mest 80 personer samlas. Varje sällskap sitter på en egen bänkrad och vi använder bara varannan bänkrad.

Under sommaren är det uppehåll för dop i Åkersberga kyrka.

I Ljusterö kyrka kan som mest 50 personer samlas. Varje sällskap sitter på en egen bänkrad och vi använder bara varannan bänkrad.

I Roslags-Kulla kyrka kan som mest 50 personer samlas. Varje sällskap sitter på en egen bänkrad och vi använder bara varannan bänkrad.

Österåkers kyrka

Östra Ryds kyrka

”Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan.” Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan och den kristna församlingsgemenskapen i samband med dopet.

Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Vi glädjer oss med familjen, faddrar och alla dem som nu är villiga att gå in i omsorgen om en människa. Dopet ger oss ett löfte från Gud om att vara med oss på ett nära och personligt sätt hela vårt liv. Dopet är också ett löfte om befrielse och beskydd och är ett tecken för vårt hopp om det himmelska livet.

Vad förväntas av föräldrarnas tro?

Dopet är Guds sätt att säga – du är älskad precis som du är

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen. Dop i kyrkan är också en viktig tradition för många, och dopklänningar går ofta i arv i familjen.

Medlemskap genom dop

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Men du kan också bli "medlem i väntan på dop". Det är ett alternativ om du vill vara medlem men ännu inte är döpt. Tanken är dock att man ska låta döpa sig inom rimlig tid. Föräldrar till barn som döps behöver inte vara medlemmar.

Dop i alla åldrar

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. Det är inte ovanligt att ungdomar döps i samband med konfirmation. Vuxna erbjuds undervisning inför ett vuxendop.