Meny

Dopet

Varje människa är unik och oändligt värdefull. Det känner vi varje gång vi håller ett nyfött barn i vår famn. För många är dopet ett sätt att visa sin tacksamhet. Dopet är en början på något nytt oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps.

DOP I TIDER AV CORONA

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
I våra kyrkor anpassar vi oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor. Gudstjänsterna blir mindre och de som samlas ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom.

 

Dopet behöver inte ställas in eller skjutas upp 
Rekommendationerna betyder inte att du måste ställa in eller skjuta fram dopet. Istället kan du hålla det enkelt och med ett fåtal deltagare. Det är möjligt att genomföra dopet med bara prästen, barnet och föräldrarna närvarande. Eller bara prästen och personen som ska döpas, om det gäller unga eller vuxna. Du kan också välja att ha dopet någon annanstans än i kyrkan, till exempel utomhus eller hemma. 

 

Bjud in gäster till ett filmat dop
Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

 

Festen kan hållas längre fram
Om du har planerat för en större fest efter dopgudstjänsten, så kan du överväga att hålla den längre fram, i stället för att ställa in den.

 

Vi hjälper er att hitta alternativ
Hör av dig så hjälper vi till att planera och anpassa dopgudstjänsten så att den kan ske på ett ansvarsfullt sätt.

”Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan.” Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan och den kristna församlingsgemenskapen i samband med dopet.

Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Vi glädjer oss med familjen, faddrar och alla dem som nu är villiga att gå in i omsorgen om en människa. Dopet ger oss ett löfte från Gud om att vara med oss på ett nära och personligt sätt hela vårt liv. Dopet är också ett löfte om befrielse och beskydd och är ett tecken för vårt hopp om det himmelska livet.

Vad förväntas av föräldrarnas tro?

Dopet är Guds sätt att säga – du är älskad precis som du är

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen. Dop i kyrkan är också en viktig tradition för många, och dopklänningar går ofta i arv i familjen.

Medlemskap genom dop

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Men du kan också bli "medlem i väntan på dop". Det är ett alternativ om du vill vara medlem men ännu inte är döpt. Tanken är dock att man ska låta döpa sig inom rimlig tid. Föräldrar till barn som döps behöver inte vara medlemmar.

Dop i alla åldrar

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. Det är inte ovanligt att ungdomar döps i samband med konfirmation. Vuxna erbjuds undervisning inför ett vuxendop.