Foto: Linda Mickelsson

Om oss

En församlings eller pastorats grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, ge undervisning samt utöva diakoni och mission. Österåkers pastorat är även ansvarig för begravningsverksamhet inom pastoratets gränser. Begravningsverksamheten är inte kopplad till kyrkotillhörigheten utan gäller för alla.

Geografisk utbredning

Pastoratets geografiska utbredning är densamma som Österåkers kommun. Resarö och Rindö hör till Vaxholms församling. Se karta>>

Kyrkor

Till Österåkers pastorat hör fem kyrkor: Ljusterö kyrka, Roslags-Kulla kyrka, Åkersberga kyrka, Österåkers kyrka och Östra Ryds kyrka.
Läs mer om kyrkorna här>>

Antal medlemmar

Antal medlemmar för pastoratet ca 28 000.

Länk till sida om medlemskap>>

Medlemsavgift

Kyrkoavgift 71öre
Avgift till Stockholms stift 2,5 öre

Medlemsavgiften är för år 2021: 73,5 öre per skattekrona (inkl avgift till stiftet)

Anställda

Pastoratet har 56 anställda och ca 50 volontärer. Klicka här för att komma till kontaktuppgifter medarbetare >>

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument församlingens/pastorats verksamhet och för stiftet i dess arbete med främjande och tillsyn. Den är ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar därmed styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning. 

Verksamhetsrapport

Här kan du ta del av en kort sammanställning av det som hände i pastorets verksamhet under förra året. Ladda ner verksamhetsuppföljningen för 2019 som pdf>>

Lite Historiska fakta

Östra Ryds kyrka är vår äldsta kyrka. Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes sannolikt omkring 1430. Den äldsta delen, sakristian, är från 1300-talet.

Österåkers kyrkas äldsta delar är från 1100-talet, men en omfattande ombyggnad genomfördes på 1430-talet. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan 1647.

Åkersberga kyrka i centrala Åkersberga stod klar 1980.

Roslags-Kulla kyrka invigdes 1706 efter att en äldre kyrka belägen på samma plats hade rivits.

Norra Ljusterö fick möjligen sitt första kapell redan på 1500-talet. Mot slutet av 1800-talet fattades beslut om ombyggnad och kapellet omgestaltades helt till dagens Ljusterö kyrka.

Läs mer om våra kyrkor här >>