Foto: Linda Mickelsson

Om oss

En församlings eller pastorats grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, ge undervisning samt utöva diakoni och mission. Österåkers pastorat är även ansvarig för begravningsverksamhet inom pastoratets gränser. Begravningsverksamheten är inte kopplad till kyrkotillhörigheten utan gäller för alla.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och händelser. Det är en kyrka som förmedlar hopp till den som drabbas av sorg och som hjälper till att uttrycka glädjen över att ha fått barn eller funnit en partner. Det är en kyrka som stödjer människor i utsatthet och som samarbetar med andra för att värna om vår miljö samt för att bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt. Kärleken, livet och döden är delar av livet som berör oss alla.

Geografisk utbredning

Pastoratets geografiska utbredning är densamma som Österåkers kommun. Resarö och Rindö hör till Vaxholms församling. Se karta>>

Kyrkor

Till Österåkers pastorat hör fem kyrkor: Ljusterö kyrka, Roslags-Kulla kyrka, Åkersberga kyrka, Österåkers kyrka och Östra Ryds kyrka.
Läs mer om kyrkorna här>>

Antal medlemmar

Antal medlemmar för pastoratet ca 28 000.

Länk till sida om medlemskap>>

Medlemsavgift

Kyrkoavgift 71öre
Avgift till Stockholms stift 2,5 öre

Medlemsavgiften är för år 2021: 73,5 öre per skattekrona (inkl avgift till stiftet)

Anställda

Pastoratet har 56 anställda och ca 50 volontärer. Klicka här för att komma till kontaktuppgifter medarbetare >>

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument församlingens/pastorats verksamhet och för stiftet i dess arbete med främjande och tillsyn. Den är ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar därmed styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning. 

Verksamhetsrapport

Här kan du ta del av en sammanställning av det som hände i pastorets verksamhet under förra året. Verksamhetsuppföljning >>

Lite historiska fakta

Östra Ryds kyrka är vår äldsta kyrka. Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes sannolikt omkring 1430. Den äldsta delen, sakristian, är från 1300-talet.

Österåkers kyrkas äldsta delar är från 1100-talet, men en omfattande ombyggnad genomfördes på 1430-talet. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan 1647.

Åkersberga kyrka i centrala Åkersberga stod klar 1980.

Roslags-Kulla kyrka invigdes 1706 efter att en äldre kyrka belägen på samma plats hade rivits.

Norra Ljusterö fick möjligen sitt första kapell redan på 1500-talet. Mot slutet av 1800-talet fattades beslut om ombyggnad och kapellet omgestaltades helt till dagens Ljusterö kyrka.

Läs mer om våra kyrkor här >>

 

Elias kyrkoherde

Sedan oktober 2023 är Elias Eriksson kyrkoherde i Österåkers pastorat.

En vuxen och ett barn står vid strandkanten och tittar ut över vattnet.

Kristen tro

Vill du veta mer om kristen tro? Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan står för. Du kan också få näring till dina egna tankar om kristen tro.

Lediga tjänster

Just nu finns inga lediga tjänster i Österåkers pastorat.

Vart är vi på väg?

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande dokument som berättar vad Svenska kyrkan i Österåker är och vill vara. Den finns som ett underlag för att kunna strukturera och organisera verksamheten. Här beskrivs vårt uppdrag, att vara kristen kyrka i vår tid, på vår plats och i vår omvärld.

Internationellt arbete

I arbetet för en bättre värld finns Svenska kyrkan med, både vid korta insatser, men främst genom långsiktigt arbete i form av utbildning och genom hjälp till självhjälp.

Hållbarhets- och miljöarbete

Svenska kyrkan i Österåker genomgår en miljödiplomering eftersom vi vill vara ett föredöme när det gäller miljö och hållbarhet. Våren 2022 diplomerades vi i miljödiplomeringens första steg och nu arbetar vi med steg 2. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till ett hållbart samhälle och en bättre miljö samt förmedla hopp till kommande generationer.

Medarbetare

Välkommen att kontakta oss.

Ideellt arbete

Kyrkan blir vad kyrkans medlemmar gör den till. En församling med många aktiva och engagerade människor blir en folkets kyrka, rik på liv och gemenskap.

Sensus

Vi samarbetar med studieförbundet Sensus.