Ditt medlemskap

Du är välkommen i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa, en bättre värld och sprida hopp. Eller för dig som kanske vill sjunga i kör eller på andra sätt finna ro i en hektisk vardag.

Vad går medlemsavgiften till?

Genom din kyrkoavgift bidrar du bland annat till att människor i alla åldrar kan delta i gudstjänster, mötesplatser för både unga och gamla samt en mängd fantastiska konserter. Du stödjer även det diakonala arbete samt Svenska kyrkans internationella arbete. Som medlem i Svenska kyrkan kan du göra gott för många på din ort.

Du bidrar till ...

 • att vi kan fira gudstjänst varje vecka vilket hjälper många att tolka livet och ger kraft att orka med vardagen
 • att människor kan få stöd och hjälp när livet känns tungt eller krisar bland annat genom familjerådgivning
 • ett rikt musikliv med en rad barn-, ungdoms- och vuxenkörer samt instrumentalensembler
 • att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. Inom pastoratet finns barngrupper, konfirmand- och ungdomsgrupper och arbete i skolorna
 • att vi kan driva ett språkcafé och många andra mötesplatser som är öppna för alla
 • att kyrkorna underhålls och till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter
 • att äldre eller ensamma människor erbjuds del av gemenskap och ökad livskvalitet
 • att kyrkan finns tillhands vid olika samhällskriser såsom plötsliga dödsfall. Polisen får genom ett samarbete med kyrkan stöd av präster och diakoner som har stor vana att möta människor i kris
 • att människor i Sverige, så väl som ute i världen ges möjlighet till ett värdigt liv. Därför finns sjukhuskyrkor och familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och soppkök
 • att Svenska kyrkan kan finnas för grannen som blivit sjuk på Gran Canaria och för kusinen som är au-pair i London, med ett extra hem och en mötesplats
 • att Svenska kyrkans internationella arbete kan hjälpa utsatta människor på plats, till exempel i svält- och naturkatastrofer och krigsområden

Som medlem har du rätt att ...

 •  få en kyrklig vigsel
 •  få en kyrklig begravning
 •  rösta i kyrkovalet om du har fyllt 16 år och kunna bli vald om du har fyllt 18 år

Vad innebär ett utträde?

Österåkers pastorat erbjuder många uppskattade verksamheter för många människor i olika skeden i livet. Ett utträde kan leda till att löpande verksamheter och många mötesplatser får mindre resurser.

För att vara medlem krävs inte att du står för en särskild bekännelse. Det är fullt tillräckligt att du vill vara med. Gud tror på dig, och du är viktig.

Svenska kyrkan har ett stort fokus på barn, unga och barnfamiljer. Och många är de barn inom församlingen som fått växa upp och bli sedda i en meningsfull verksamhet.

Underhåll av kyrkor

Inom Österåkers pastorat finns fem kyrkor varav två är medeltida. Pastoratet får inga bidrag för att underhålla kyrkorna. Kyrkoavgiften är inkomstkällan och har alltså en helt avgörande betydelse. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att kyrkorna kan vårdas.

Hjälp och stöd vid krishantering

När katastrofen är ett faktum är kyrkan en samlande kraft. Kyrkans medarbetare har en unik kompetens när det gäller att hantera krissituationer. Kyrkorna blir ofta en naturlig samlingsplats. Österåkers pastorat har också en självklar plats i kommunens kris- och katastrofgrupp. Vid personliga kriser finns kyrkan till hands dygnet runt – för alla. Du kan ringa till oss eller till jourhavande präst, telefon 112. Samtal med präst och diakon sker alltid under tystnadsplikt.

Kyrkans sociala omsorg

I dagens samhälle, när ekonomiska nedskärningar drabbar omsorg och sjukvård, är kyrkan en viktig kanal för människor. Österåkers pastorat bidrar aktivt till utsatta barn, personer med funktionsvariation, människor i sorg, arbetslösa, äldre, ensamma, flyktingar, brottsoffer med flera.

Musiklivet i kyrkan

Kyrkan vårdar ett musikaliskt arv och ger samtidigt mer och mer utrymme till nya musikformer. Varje år deltar hundratals barn och vuxna i kyrkans körer i de två församlingarna i pastoratet.

Samtal och stöd

Vi erbjuder olika former av samtal – med präst, diakon, familjerådgivare, samtalsterapeut eller pedagog. Som samtalspartner kan vi hjälpa både vuxna och unga på olika sätt. Alla former av samtal är kostnadsfria och erbjuds till alla.

Begravning 

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte automatiskt rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.

Bli medlem i eller gå ur Svenska kyrkan

För att bli medlem, klicka på rutan här nedan!

Bli medlem i Svenska kyrkan

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.