Foto: Gustaf Hellsing

Lokaler

Österåkers prästgård

Intill Österåkers kyrka ligger prästgården. På nedervåningen inryms ett stort kök med full servisutrustning, en större matsal och två mindre rum med plats för 90 sittande gäster. Prästgården används bland annat för servering av kyrkkaffe vid gudstjänster.

Lokalen kan hyras för eget bruk endast vid dopkaffe (1100:-) och bröllopsfest (4600:-). Man hyr då från kl. 7.00 på lördag morgon till kl. 7.00 på söndag morgon. 

Övervåningen inrymmer ett kontorsrum och ett lite större samlingsrum samt även ett samtalsrum med lekhörna inom kort. Övervåningen hyrs inte ut.

Österåkers kyrkas prästgård

HITTA TILL ÖSTERÅKERS PRÄSTGÅRD

Besöks- och budadress: Össebyvägen 70 (detta är ej postadress)

Med SL: Buss nummer 623 är den buss som kommer närmast. Hållplats Össebyvägen, ungefär en kilometer att gå. Se www.sl.se

Med bil: Från väg 276 (Roslagsvägen) svänger du in på Sockenvägen. Se skyltning Österåkers k:a.

Acreliussalen 

Lokal för borgerliga begravningar och ickereligiösa begravningsceremonier. Lokalen är därför fri från religiösa symboler och rymmer max 15 personer. Önskas större lokal hänvisar vi till Stillhetens kapell i Täby som bokas via Täby församling.

Adress: Össebyvägen 70 i Åkersberga, det vill säga samma som för Österåkers kyrka.

Vasagården

Denna församlingsgård som hör till Östra Ryds kyrka ligger i samhället Rydbo, en knapp kilometer från kyrkan. Övervåningen inrymmer en stor matsal i vinkel som totalt inrymmer 60 sittande gäster, men kan delas av till mindre enheter.

Lokalen kan hyras för eget bruk endast vid dopkaffe (1100:-) och bröllopsfest (4600:-). Man hyr då från kl. 7.00 på lördag morgon till kl. 7.00 på söndag morgon.

Vasagården vid Östra Ryds kyrka

Lokalen används också för körövningar och församlingskvällar. 

HITTA TILL VASAGÅRDEN

Besöks- och budadress: Brahevägen 14, Rydbo (detta är ej postadress).

Med SL: Roslagsbanan till Rydbo station och gå 700 meter. Eller buss 670 till Östra Ryds kyrkväg och gå 700 meter mot Rydbo. Se www.sl.se

Med bil: Kör väg 274 mot Vaxholm. Sväng vänster in mot Rydbo.

Prästgården Ljusterö

Intill Ljusterö kyrka ligger prästgården. På nedervåningen inryms ett stort kök med full servisutrustning, en större matsal och ett mindre rum med plats för totalt cirka 70 sittande gäster. Prästgården används bland annat för servering av kyrkkaffe vid gudstjänster.

I samband med begravning, (500:- till 1000:-) dop (500:- till 1000:-) eller vigsel (2500:- till 3000:-) så kan man hyra och sköta servering själv eller beställa från cateringföretag. Priserna beror på om man är församlingsbo eller inte, städning och att återställa lokalen sköter man själv. Man kan även hyra för enskilt bruk och då hyr man från kl. 7.00 på aktuella dagen till kl. 7.00 dagen efter. Även då sköter man servering och städning själv eller beställer de tjänsterna från företag. Man kan även hyra för kortare stunder och aktiviteter, vänligen kontakta bokningen för prisuppgift och info.

Ljusterö prästgård

Övervåningen inrymmer flera arbetsrum, två lekrum och ett lite större samlingsrum. Här övar körerna och vi har samarbete med bland annat öppna förskolan. Övervåningen hyrs inte ut. För bokning kontakta Bisse Thyrberg Kyrkokanslist på telefon: 08-540 845 52.

HITTA HIT

Besöks- och budadress: Mellansjövägen 53 a (detta är ej postadress)

Med SL: Buss nummer 626 är den buss som kommer närmast. Hållplats Ljusterö skola, Se www.sl.se

Med bil: Från väg 276 (Roslagsvägen) svänger du in till Ljusterö färjeläge. Åker bilfärja till Ljusterö. Se skyltning Ljusterö kyrka.

Roslags-Kulla församlingshem

Denna församlingsgård som hör till Roslags-Kulla kyrka ligger i samhället Roslags-Kulla, väg 276 går emellan kyrkan och församlingshemmet. Nedervåningen inrymmer en matsal i som totalt inrymmer 55 sittande gäster.

I samband med begravning (500:- till 1000:-) dop (500:- till 1000:-) eller vigsel 2 500:- så kan man hyra och sköta servering själv eller beställa från cateringföretag. Priserna beror på om man är församlingsbo eller inte och städa och återställa lokalen sköter man själv. Man kan även hyra för enskilt bruk och då hyr man från kl. 7.00 på aktuella dagen till kl. 7.00 dagen efter. Även då sköter man servering och städning själv eller beställer de tjänsterna från företag. Man kan även hyra för kortare stunder, vänligen kontakta bokningen för prisuppgift och info. Lokalen används för körövningar och hyrs även ut för möten och andra aktiviteter. Övervåningen hyrs inte ut.

Roslags-Kulla församlingshem

För bokning kontakta Bisse Thyrberg kyrkokanslist på telefon: 08-540 845 52.

HITTA HIT

Besöks- och budadress: Roslagsvägen 267 (OBS detta är ej postadress)

Med SL: Buss nummer 621 är den buss som kommer närmast. Hållplats Roslags-Kulla kyrka. Se www.sl.se. Med bil: Väg 276 (Roslagsvägen) Se skyltning Roslags-Kulla kyrka.