Andliga hållplatsen "Glädje".
Foto: Ellinore Nilsson

#hållbarkyrkaösteråker

Vi gör inlägg i våra sociala kanaler med tema hållbarhet varje fredag. Text och bild från inläggen finns även på den här sidan att ta del av.

12 juli – Inventering av arter

I tisdags var Andreas och Ellinore från hållbarhetsgruppen ute på turné i vår fina elbil. Syftet var att inventera och fotografera de växtarter som finns på våra kyrkogårdar samt Garnsvikens begravningsplats och Klockarhagen. Bilderna kommer att användas i foldrar om respektive plats så att du kan lära dig mer om vad som växer där. Planen är att foldrarna ska vara färdiga till när vi medverkar på Klimatdagen 2024 som kommer att äga rum i Åkersberga centrum och Folkets hus den 12 oktober. Mer information om den kommer förstås när det närmar sig men save the date redan nu.

På den andra bilden visar Andreas en tallört på Garnsvikens begravningsplats. Hela växten förutom blomställningen är underjordisk och därför går den bara att hitta när den blommar, men Andreas och Ellinore hade tur. 

5 juli – Ask och Päron flyttar in i Klockarhagen

I går välkomnade vi två nya små herrar in i fårflocken som bor i Klockarhagen vid Österåkers kyrka! Ask och Päron är ca fyra månader gamla och kommer från Färsna gård i Norrtälje.

Ask och Päron är, liksom våra andra får, av kulturarvsrasen roslagsfår. Dessutom är de lika trevliga och keliga som våra tjejer Kråkan, Kajan, Milla, Malva, Sippan och Mimmi. Våra nya bagglamm kommer att kastreras så fort som möjligt för att förhindra oplanerade lamm, men framför allt för att de ska fortsätta vara gosiga med alla besökare i hagen.

Biodling vid Ljusterö prästgård.
Biodling vid Ljusterö prästgård. Foto: Bisse Thyrberg

28 juni – Biodling vid Ljusterö prästgård

Vi har fått tusentals nya kollegor på Ljusterö och de bor i det fina huset som du ser på bilden. Visste du att ett samhälle med honungsbin kan bestå av omkring 60 000 bin? 

Honungsbin kommunicerar med varandra genom att dansa och röra på vingarna inne i kupan. På så sätt får alla bin som ska ut och flyga veta var det finns pollen och nektar att hämta. Pollen används för att mata ynglen och av nektarn skapar bina honung i sina magar. Honungen lagras i små sexkantiga celler av vax, som även används för att lagra pollen och att lägga ägg i. Vaxet har bina själva tillverkat.

När bin är ute och samlar pollen och nektar sker en befruktning av växterna. För att vi ska kunna skörda exempelvis äpplen krävs att blommorna på äppelträden har blivit befruktade av insekter, så kallade pollinerare.

Ytterligare en kupa kommer att ställas på plats här. Den här biodlingen vid Ljusterö prästgård är ett samarbete med två biodlare som bor på Ljusterö.

14 juni – Plantering av perenner vid Österåkers prästgård

Från maj till september är altarblommorna i Åkersberga kyrka närodlade eller plockade i det vilda av vår volontärgrupp Gröna volontärerna. Häromveckan var Maria och Fanny och planterade framtida altarblommor i trädgården vid Österåkers prästgård.

– Det är aster, stjärnflocka, röd och vit solhatt, riddarsporre, blodtopp och höstrudbeckia. De är perenner som vi hoppas ska trivas så att vi kan använda dem i altarbuketterna i höst eller nästa år och även flera år framöver, berättar Maria.

7 juni – Hamlade lindar på Ljusterö kyrkogård

Under våren har vi låtit hamla 19 lindar i trädkransen runt Ljusterö kyrkogård. Hamling är en traditionell skötselmetod som är bra för biologisk mångfald men som samtidigt förändrar trädens utseende ganska kraftigt, i alla fall de första åren efter genomförd hamling.

Tidigare hamlade träd, som de 19 lindarna på Ljusterö, måste restaureringshamlas löpande. Annars finns det risk för att grenar knäcks eller att träden i värsta fall bryts av.

31 maj – Andliga hållplatsen ”Glädje”

Projekt ”Andliga hållplatser” går som tåget! I går, när vi i personalen hade vårlunch på Ljusterö, invigde vi den tredje andliga hållplatsen – med tema ”Glädje” – genom att fira mässa där. Projektledaren, tillika prästen, Oya klippte band och fåglarna sjöng med i psalmerna. 

Den här andliga hållplatsen ligger i Eklunden på Ljusterö, ett vackert ”rum” i naturen där man kan fira andakt, reflektera eller bara vara en stund i stillhet. Välkommen att besöka den när du vill.

Läs mer om projekt ”Andliga hållplatser” här.

24 maj – Ett år med får!

Tänk att Sippan, Mimmi, Malva, Milla, Kråkan och Kajan har bott i Klockarhagen vid Österåkers kyrka i ett år. Först var tanken att de skulle vara där under sommarhalvåret för att hjälpa till att hålla landskapet öppet men när hösten kom köpte en av våra kyrkogårdsarbetare fåren och nu bor de i Klockarhagen permanent. 

För att fåren skulle kunna vara i Klockarhagen även på vintern behövdes en ligghall där de kan söka skydd från väder och att bygga den fick Johan och Andreas inte göra ifred. Kråkan, det sociala lilla fåret som du kommer att möta först om du besöker Klockarhagen, ställde nämligen till med bus.

– Kråkan snodde en trallskruv som vi var rädda att hon skulle äta så innan vi kunde jobba vidare fick vi jaga henne tills hon släppte ifrån sig skruven. En annan gång fick hon loss en av brädorna som jag tillfälligt hade satt för ligghallen med och sedan fick hon fnatt och rusade omkring, berättar Andreas.

Vi ser framemot många fler år med får i Klockarhagen.

17 maj – Andra andliga hållplatsen klar

Nyligen blev den första andliga hållplatsen, den i Klockarhagen vid Österåkers kyrka, färdig och nu är även hållplats nummer två klar!

Projektet ”Andliga hållplatser” går ut på att skapa sju hållplatser i olika utomhusmiljöer i våra två församlingar, Österåker-Östra Ryd och Ljusterö-Kulla. Respektive plats knyter an till ett tema och bjuder in till en stunds reflektion, vila och stillhet. Temat för den här hållplatsen är ”Trofast”, en av Andens sju frukter – kärlek, glädje, trofasthet, tålamod, vänlighet, godhet, frid, ödmjukhet och självbehärskning.

På varje hållplats kommer det att finnas en bänk ihop med en vacker formation bestående av gamla avidentifierade gravstenar, vilket innebär att stenarna kan återanvändas i stället för att krossas och bli grus.

10 maj – Inventering av arter i Klockarhagen

Ett projekt har inletts med artinventeringar på Svenska kyrkan i Österåkers mark. Detta för att kunna kartlägga naturvärden och för att bättre kunna anpassa skötseln av våra grönytor i enlighet med dessa. Dessutom kommer vi att sammanställa arterna i broschyrer med axplock av de arter som finns på kyrkogårdarna.

Under veckans inventering gjordes två extra roliga upptäckter i Klockarhagen vid Österåkers kyrka. Arterna vårstarr (Carex caryophyllea) och backstarr (Carex ericetorum) som båda är rödlistade som NT (nära hotad) växer på fornminnena i hagen.

3 maj – Bränning på slåtterängen

Utanför Österåkers kyrkogård, men på församlingens mark, ligger det som fram till för ett par år sedan var en bit igenvuxen, öde mark på ca 7000 m². Kyrkogårdsförvaltningen bestämde sig för att ”renovera” marken till slåtteräng.

Till en början röjdes sly, enstaka unga träd fälldes och vissa rosbuskar har tagits bort. Allteftersom har förvaltningen försökt slå den örtartade vegetationen med olika metoder: röjsåg med trimmersnöre, lie och handtraktor med slåtteraggregat.

Förra veckan var det dags att bränna fjolårsgräset igen vilket vi gör för att få bort förna och mossor som förhindrar, framför allt ettåriga, växters frön från att gro och på så vis ökar mångfalden på ängen.

26 april – Första andliga hållplatsen klar!

Den första andliga hållplatsen är klar! Projektet ”Andliga hållplatser” går ut på att skapa sju hållplatser i olika utomhusmiljöer i våra två församlingar, Österåker-Östra Ryd och Ljusterö-Kulla. Respektive plats knyter an till ett tema och bjuder in till en stunds reflektion, vila och stillhet. Temat för den här hållplatsen är ”Frid”, en av Andens sju frukter – kärlek, glädje, trofasthet, tålamod, vänlighet, godhet, frid, ödmjukhet och självbehärskning.

På varje hållplats kommer det att finnas en bänk ihop med en vacker formation bestående av gamla avidentifierade gravstenar, vilket innebär att stenarna kan återanvändas i stället för att krossas och bli grus.

19 april – Stickling- och växtbytardag

Minns ni inlägget om vaktmästare Jonathan som vinterförvarar växterna i källaren på Åkersberga kyrkliga centrum? Han tar sticklingar som i sin tur planteras i egna krukor. Detta gör att vi kan ha kvar våra växter år efter år och att de dessutom blir fler. 

Efter den gångna vintern fick vi lite sticklingar över så i går hade vi stickling- och växtbytardag då personalen kunde köpa sticklingar eller växter till förmån för Act Svenska kyrkans internationella arbete eller byta mot en växt som man själv tog med sig till bordet. Anna och Nina shoppade.

12 april – Fagning vid Österåkers prästgård

Den här veckan har kyrkogårdsförvaltningen på Österåkers kyrkogård sysslat med fagning – vårstädning – av några av våra ängsytor. Fagningen är en viktig del av det traditionella ängsbruket och innebär att man räfsar ihop pinnar och löv. Vårstädningen underlättar sommarens slåtter och gör att mer ljus och värme når de frön som gror på våren, vilket i det långa loppet ökar mångfalden i ängen.

Det hopräfsade materialet kan läggas på en yta med mycket mossa och elda upp. När högen har brunnit upp har man skapat en jordblotta som även den kan gynna många ängsväxter och jordlevande insekter.

5 april – ”Tillsammans skapar vi en hållbar värld”

”Tillsammans skapar vi en hållbar värld”. Det är visionen för vårt hållbarhetsarbete och vårt arbete med Svenska kyrkans miljödiplomering som vi nu är i fas två i.

I jämförelse med fas 1 ställs det i fas 2 högre krav på vårt arbete. Vi ska till exempel utbilda personalen inom hållbarhetsarbete, kartlägga vår miljöpåverkan och följa upp vårt arbete så att vi ser att vi uppfyller kraven.

Om ungefär ett år kommer vi att granskas i fas 2 och fram till dess har vi en del arbete att göra. Just nu ser vi över våra mål, delmål och aktiviteter, vilka vårt arbete med miljödiplomeringen vilar på, och många av dem kommer ni att få se mer av på våra sociala medier. Vissa saker kommer ni att känna igen och vissa saker är nya. Fortsätt att hänga med på vårt hållbarhetsarbete, varje fredag, på Instagram, Facebook och vår hemsida!

29 mars – Påsken

Nu är hoppets högtid här men klimatförändringarna tar inte ledigt för det. Något man kan göra för att påsken ska bli lite mer hållbar är att servera ett vegetariskt påskbord och att sedan ta vara på resterna. Gör picknick med resterna och ta med till något av de här ställena nu när värmen äntligen kommer till Österåker:

  • Minneslunden vid Roslags-Kulla kyrka
  • Klockarhagen vid Österåkers kyrka
  • Frälsarkransstigen vid Ljusterö prästgård
Ullakarin i samtal.
Ullakarin i samtal. Foto: Ellinore Nilsson

15 mars – Andlig hållbarhet och diakoni

Att få tala om sin sorg med andra i samma situation kan ge oanad tröst.

I kyrkans hållbarhetsarbete är det inte bara klimatet vi tänker på, utan även den sociala och den andliga hållbarheten. Att finnas för människor i livets svåra stunder är en viktig uppgift, och diakonen Ullakarin har lång erfarenhet av att stötta människor i kris.

När livet inte riktigt blir som du har tänkt dig kanske du behöver någon att prata med. Vi finns här, säger hon.

8 mars – Bygget av hållplats ”Trofasthet” går snabbt

Arbetet med den första andliga hållplatsen, med temat "trofasthet", går snabbt. Man kan redan nu efter ett par veckor få en tydlig bild av hur fint korset kommer att bli här på innergården vid Åkersberga kyrka.

Projekt Andliga hållplatser går ut på att skapa platser, byggda av återbrukade och avidentifierade gravstenar, som bjuder in till en stunds reflektion, vila och stillhet.

1 mars – Säsongsuppstart för Gröna volontärerna

I måndags hade Gröna volontärerna, en volontärgrupp där vi odlar blommor och skapar närodlade altarbuketter, uppstartsmöte inför sommarsäsongen 2024.

– Från mitten av maj till mitten av september kommer alla altarblommor i Åkersberga kyrka att vara hemodlade utan bekämpningsmedel eller plockade i det vilda, berättar Maria Sverke som är präst och medlem i Gröna volontärerna.

Om du vill vara med och bidra med altarblommor kan du kontakta Maria via maria.sverke (a) svenskakyrkan.se

23 februari – Andliga hållplatser

Under 2024 kommer vi att bygga "andliga hållplatser" i några olika utomhusmiljöer i våra två församlingar, Österåker-Östra Ryd och Ljusterö-Kulla. Respektive plats knyter an till ett tema och bjuder in till en stunds reflektion, vila och stillhet. Den första hållplatsen började byggas i går på innergården vid Åkersberga kyrkliga centrum och temat för den hållplatsen är ”Trofasthet”, en av Andens sju frukter – kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

På varje hållplats kommer det att finnas en bänk ihop med en vacker formation bestående av gamla avidentifierade gravstenar, vilket innebär att stenarna kan återanvändas i stället för att krossas och bli grus.

16 februari – Vegetarisk servering under fastan

I onsdags, på askonsdagen, kl. 18.00 började fastan och den varar ända fram till påska, 40 dagar senare. Att fasta innebär att man avstår från någonting för att vinna någonting annat men i Svenska kyrkan i Österåker fastar vi för att jorden och våra medmänniskor ska vinna någonting.

– Under hela fasteperioden är all mat som vi serverar vegetarisk, berättar husfar John och dukar fram veckans fredagsfrukost på kyrktorget i Åkersberga kyrka som bland andra Elliot njuter av denna fredag.

2 februari – Jonathan vinterförvarar våra växter

Långt nere i källaren under Åkersberga kyrka odlar vaktmästaren Jonathan blommor under vinterhalvåret. Pelargoner och palettblad från sommarens krukor hamnar här i stället för att slängas, och till våren kan de sättas ut igen.

– Växterna tror att det är sommar hela tiden så de blommar åter runt men jag brukar nypa av blommorna så att all kraft går till själva växten, berättar han.

Från de olika plantorna tas sticklingar, så att de blir fler för varje år.

Laddstolpar vid Ljusterö kyrka.
Laddstolpar vid Ljusterö kyrka. Foto: Tomas Dahlqvist

26 januari – Laddstolpar vid Ljusterö kyrka

Även vid Ljusterö kyrka har vi numera laddstolpar i bruk! Använd ett Eway-laddningskort eller appen Easypark och passa på att ladda din elbil till en kostnad av 3,50 kr/kWh nästa gång du är ute på ön.

19 januari – Maria berättar om sitt miljöengagemang

Maria Sverke är präst i vårt barn-unga-familj-arbetslag och även medlem i vår hållbarhetsgrupp. Hon är mycket engagerad i hållbarhetsarbetet både i sin tjänst och privat. Hör henne berätta om varför det är viktigt för henne.

2023

Julbord

22 december – Klimatsmart julbord

Maten som vi äter står för ungefär en fjärdedel av vår påverkan på jordens klimat. Vi slänger så mycket som en tredjedel av all mat som produceras och därför behöver vi alla bidra till att minska matsvinnet.

Här är fyra tips på hur du kan äta mer klimatsmart i jul:
– Ta hand om resterna från julbordet – lägg i matlådor och ställ i kylen eller varför inte packa doggybags till gästerna?
– Ta hand om hela råvaran – gör buljong på grönsaksrens och rensade ben.
– Välj vegetariska alternativ (vilket ofta är både billigare och mer klimatsmart) – använd vegetarisk färs i köttbullarna och gör gravad morot i stället för lax.
– För statistik över vad som har och inte har gått åt – skriv upp och spara till förberedelserna inför nästa julbord.

God jul!

Valentine är präst på Service in English.
Valentine är präst på Service in English. Foto: Josefin Wahlberg Vannérus

15 december – Service in English

Kan man tala om andlig hållbarhet? Ja, i Svenska kyrkan tycker vi det, så när en församling ska miljödiplomeras har den andliga dimensionen en lika självklar plats som de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna.

Ett exempel på vad andlig hållbarhet kan vara är tanken att man ska kunna gå i en gudstjänst även om man inte har hunnit lära sig så mycket svenska ännu. Därför erbjuder vi gudstjänst på engelska en gång i månaden. Sedan flera år samarbetar vi med församlingarna i Täby, Vallentuna och Vaxholm och bjuder in till Service in English.

Till gudstjänsten kommer folk från både europeiska och afrikanska länder. "Oavsett om du är ny i landet eller har bott här länge är du välkommen", säger prästen Valentine, och berättar att många svenskar också söker sig till Service in English. "Det är underbart att höra sorlet från alla olika språk på kyrkkaffet efter gudstjänsten!"

Välkommen till Vaxholms kyrka nu på söndag den 17/12 kl. 11.00 där Valentine leder Service in English!

8 december – Laddstolpar vid kyrkorna

I mars installerades laddstolpar på parkeringarna vid Åkersberga kyrkliga centrum och Österåkers kyrka och nu har vi även laddstolpar vid Garnsvikens begravningsplats, Östra Ryds kyrka och Ljusterö kyrka. Använd ett Eway-laddningskort eller appen Easypark för att ladda till en kostnad av 3,50 kr/kWh.

Välkommen att ladda!

1 december – Tre år med solceller

Det är tre år sedan vi installerade solceller på taket på Åkersberga kyrkliga centrum och de har gjort skillnad under den här tiden, berättar Per som är ansvarig för projektet.

– Våra solceller har besparat jorden utsläpp av 71,23 ton koldioxid vilket motsvarar att köra 28 583 mil med bil, säger han.

Visst är det häftigt att vi får så mycket energi utan att jorden tar skada?

24 november – En vecka fri från våld

I går deltog vi på ljusmanifestationen på torget i Åkersberga centrum för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och de kvinnor som har mördats under året i en nära relation eller tidigare nära relation.

Alla människor har rätt till ett liv utan våld och det är vårt ansvar som medmänniskor att stå upp för den rätten. Denna vecka genomför Svenska kyrkan i Österåker tillsammans med kommunen, kvinnojouren och ungdomsjouren kampanjen ”En vecka fri från våld” i Österåker. Vi har därför uppmärksammat detta i Åkersberga kyrkliga centrum och Ljusterö prästgård med utställningar där man kan läsa mer.

Det här viktiga arbetet fortsätter varje dag, även efter att ”En vecka fri från våld” är slut.

Vill du också visa att du tar ställning för en värld utan våld? Klä dig i svart varje torsdag.

17 november – Medlemskapet

För att vi ska kunna jobba med hållbarhet och, både när det gäller miljö och social och andlig hållbarhet, behöver vi er – våra medlemmar. Ni är välkomna i vår gemenskap oavsett vilka ni är och tillsammans arbetar vi för att värna om skapelsen.

Ert medlemskap innebär bland annat att vi kan erbjuda en trygg plats att möta oss och andra människor, arton körer för olika åldrar och engagemang, skapargrupper för barn och ungdomar, enskilda samtal med präster och diakoner eller på vår samtalsakut och familjerådgivning samt att vi kan bidra till Svenska kyrkans internationella arbete för en bättre värld.

Medlemskapet bidrar också till att vi kan sprida kunskap om vad vi som samhälle kan göra för att bromsa effekterna av klimatförändringarna och att vi kan minska vår egen klimatpåverkan.

– I bigården som vi driver tillsammans med Österåkers biodlarförening har vi vintertid ungefär lika många bin som Österåkers pastorat har medlemmar. Så genom ditt medlemskap blir du fadder till ett bi som bidrar till en biologisk mångfald och artrikedom vilket i sin tur gynnar både andra djur och oss människor, säger hållbarhetssamordnare Sara Annmo.

10 november – ”Närodlad” träflis som täckmaterial

Den här veckan sysslar personalen på Österåkers kyrkogård med trädvård. De beskär träden på kyrkogården och fäller flera träd i Klockarhagen. Grenarna görs till träflis som sedan används som täckmaterial runt träden på och runtom kyrkogården. Träflisen binder kol, fukt och näringsämnen i marken.

3 november – Återvinning av gravljus

Under allhelgonahelgen tänds hundratals ljus på våra fem kyrkogårdar och de lyser upp i mörkret till minne av anhöriga som lämnat oss.

Annette arbetar på Österåkers kyrkogård och berättar att hon gärna går en extra sväng och tänder de ljus som har slocknat på gravarna. Det gör hon av omsorg om den som har tänt ett ljus på någons grav i tron om att det ska brinna länge, men också för att ett helt nedbrunnet gravljus kan lämnas till återvinning.

Numera återvinns så mycket som möjligt på kyrkogården, och för gravljusen innebär det att olika metaller och batterier separeras från plast och glas. De ljus som har slängts halvbrunna ställs upp i manskapsboden för att brinna ut. Ett vackert sätt att hjälpa miljön, eller hur?

27 oktober – Ljus i mörkret

– Ett allhelgonaljus från Svenska kyrkan? frågade Elliot, Anna, Camilla och Ellinore de Österåkersbor som reste kollektivt denna morgon.

Tillsammans med en reflexängel, och foldrar med information om allhelgonahelgen respektive de möjligheter till samtal och stöd som vi erbjuder i Österåkers pastorat, delade vi ut ljus på Åkersberga station kl. 6.30–8 i morse. Detta är en del av Stockholms stifts kampanj ”Ljus i mörkret” där ungefär 30 000 ljus delas ut runtom i Stockholm veckorna före allhelgonahelgen.

I kyrkans hållbarhetsarbete är det inte bara klimatet vi tänker på, utan även den sociala och den andliga hållbarheten. Att finnas för människor i livets svåra stunder är en viktig uppgift och våra diakoner, präster och terapeuter har lång erfarenhet av att stötta människor i kris.

Särskilt under allhelgonahelgen minns vi de som inte längre finns med oss och Svenska kyrkan erbjuder stöd för de som vill prata om sin sorg. Du hittar mer information om samtal och stöd här.

20 oktober – Ligghallen är färdig!

Nu har Johan och Andreas på Österåkers kyrkogård byggt färdigt fårens ligghall. Fåren kommer att gå på utedrift året runt och väljer själva när de går in och ut. Våra får är oftast väldigt sociala men i ligghallen behöver de få vara ifred. Därför får bara fåren och personal som sköter fåren vara i ligghallen. Och som vanligt gäller koppeltvång för alla fyrbenta besökare i hagen, även de snälla. Tack för visad hänsyn!

13 oktober – Arbetet med ligghallen till fåren är i gång

Den här veckan har arbetet med ligghallen, där fåren ska kunna ta skydd från oväder, dragit i gång. Härnäst ska vi bygga panel och sedan återstår bara lite småfix innan fåren får flytta in. Förhoppningsvis blir det redan nästa vecka.

6 oktober – Fåren bor nu permanent i Klockarhagen

Ni minns väl Sippan, Kråkan, Milla, Mimmi, Malva och Kajan, de sex fåren som bor i Klockarhagen vid Österåkers kyrka? En av våra medarbetare har nyligen köpt dem vilket innebär att de kommer att bo i Klockarhagen året runt.

För att det ska var möjligt behöver de få någonstans att bo över vintern så under hösten kommer vi att bygga en ligghall där de får skydd från oväder. Mer om det när ligghallen är på plats. Ni får njuta av gulliga bilder på gulliga får så länge.

29 september – Valpen Atla besöker Enebackens äldreboende

Hållbarhet handlar inte bara om biologisk mångfald och minskade utsläpp – det kan även handla om andlig hållbarhet. I går följde valpen Atla med prästen Annika till Enebackens äldreboende och bjöds på godis av de som bor där. Syftet med Annikas regelbundna besök på Enebacken är att ta andakten till de som inte kan ta sig till kyrkan. Men just den här torsdagen ska vi vara ärliga och säga att Atla var dagens höjdpunkt.

22 september – Klimatutställning om biologisk mångfald

I dag drar vår klimatuställning med tema biologisk mångfald i gång! Vi inledde morgonen med andakt i hållbarhetens anda och åt sedan närodlad frukost. Därefter sålde våra gröna volontärer vackra buketter bundna med altarblommor som är odlade här i Österåker, en del av dem på Åkersberga kyrkas innergård. Vi hade också försäljningspremiär av vår ”Prästgårdshånung”.

Kyrktorget i Åkersberga kyrkliga centrum är från i dag till den 4 oktober smyckat med bilder, information och en pysselhörna för barnen, allt med tema biologisk mångfald. Varmt välkommen att spana in utställningen under den här perioden.

Foto: Magnus Aronsson

15 september – Week of Action

De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Från i dag den 15 till 22 september går över 100 svenska organisationer samman under parollen "Week of Action" för att tillsammans uppmärksamma klimatförändringarna och de sociala orättvisor som de skapar.

Under "Week of Action" bjuder Stockholms stift in till pilgrimsvandringar och samtal som leder fram till en klimatmässa i Storkyrkan i Gamla stan den 17 september kl. 17.00. Mässan kommer att sändas digitalt på Stockholms stifts hemsida där det även finns mer information om de olika aktiviteterna. Välkommen att delta!

8 september – Finbesök på ängen vid Ljusterö prästgård

I somras fick den nyanlagda ängen vid Ljusterö prästgård besök av en zygaena lonicerae, på svenska kallad bredbrämad bastardsvärmare. Alla bastardsvärmare förutom en, som bara finns i fjällen, är rödlistade som NT.

1 september – Blombädd vid Österåkers kyrka

Kyrkogårdsvaktmästarna Annette och Tomas gjorde i våras i ordning en bädd utanför kyrkogården för att så solrosor och honungsfacelia. Solrosorna ska få stå till i vinter när det förhoppningsvis tittar förbi fåglar som vill äta fröna och honungsfacelian är, som ni ser på filmen, en populär bi- och humleväxt.

25 augusti – Altarblommor i pallkragar

Är det någon som vet om våra närodlade (ca 20 meter från kyrkan) altarblommor är otroliga? Välkommen att njuta av dem i Åkersberga kyrka framöver!

18 augusti – Prästgårdshånung snart klar

Vår Prästgårdshånung är slungad och tappad på burk. Just nu står den i Österåkers prästgård för att stelna innan den ska etiketteras och komma ut till försäljning i receptionen på Åkersberga kyrkliga centrum i mitten av september.

Ett av våra tre bisamhällen vid Österåkers kyrka dog tyvärr under vintern. Dessutom ställde det varma och torra vädret i juni till det för bina så årets honungsskörd blir mindre de föregående årens.

Vi kan dock glädja er med den glada nyheten att Stockholms stifts biskop Andreas har valt ut vår honung som sin nya give away vid officiella besök. Det vill säga de gäster som biskopen tar emot från när och fjärran kommer framöver att få vår Prästgårdshånung som vänskapsgåva.

7 juli – Rödlistade arter blommar

Nu blommar backklövern och klippnejlikan på ängsvallen bredvid klockarhagen!

Backklöver, trifolium montanum, och klippnejlika, petrorhagia saxifraga, är två av de rödlistade (NT) arter som vi stödodlar och planterar ut i naturen på våra marker. De här plantorna såddes våren 2022 och planterades ut hösten samma år. Backklöverfröna är från plantor som hittades på en annan slåtteräng, i Norrtäljes skärgård.

Bild 3: Tre plantor lungrot, Blitum bonus-henricus (VU), som ska växa till sig lite före utplantering.

30 juni – Liekurs vid Österåkers kyrka

I tisdags var Emil och Josef från företaget Slåttergubben på ängsvallen utanför Klockarhagen vid Österåkers kyrka och höll liekurs.

Förutom att vi lånade ut ängsvallen till kursen, och fick en hel del av ängen slagen på köpet, deltog också några av våra medarbetare på kursen. Vi fick också en hel del gratis hö till våra får.

Lieslåtter är ett viktigt kulturarv som hör till de gamla kulturlandskap som de flesta av våra kyrkor ligger i. Dessutom motverkar slåtter igenväxning och gynnar på så sätt den biologiska mångfalden. Lien som redskap är också mer miljö- och människovänligt än de moderna motorredskap som är vanligast att använda till slåtter i dag.

23 juni – Njut av skapelsen

Traditionen att plocka nio olika sorters blommor och lägga under huvudkudden på midsommarnatten har funnits länge. I drömmen ska man då få se vem man kommer att leva sitt liv med.

Gå en promenad och plocka nio blommor som symboler för andens frukter: Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Låt blommorna bilda en tacksamhetsbukett för allt gott vi kan möta i livet.

På midsommar fokuserar vi på miljön och naturen omkring oss. Då får vi tänka igenom vad vi kan ta ansvar för och vi kan glädjas åt Guds gåvor. Hur vi ska ta hand om den skapelse som Gud anförtrott oss, är en viktig fråga att fundera och be över.

Ha en glad midsommar och njut av naturen och skapelsen!

16 juli – Atla besöker fåren i Klockarhagen

De sex fåren Sippan, Mimmi, Malva, Milla, Kajan och Kråkan har nu bott i Klockarhagen vid Österåkers kyrka, där de gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar, och de trivs riktigt bra (se inlägget från den 19 maj när Bosse och Signe välkomnade dem).

Minns ni Atla från filmen om Kristi himmelsfärd? Hon är nu ungefär dubbelt så stor! I dag har Atla hälsat på fåren och hennes matte har henne i koppel, vilket alla som tar med sig hunden in i hagen ska göra.

Tack för att du visar hänsyn. Glad sommar!

9 juni – Trädvård i Klockarhagen vid Österåkers kyrka

I kulturlandskapen är igenväxningen ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Samtidigt har många av de insekter, svampar och fåglar som är beroende av gamla, senvuxna träd och död ved i öppna, solbelysta miljöer också missgynnsam status. I Klockarhagen vid Österåkers kyrka har vi därför börjat ringbarka, hamla och veteranisera träd.

Ringbarkningen är ett enkelt sätt att skapa stående död ved, så kallade rakor, som är en enorm bristvara i naturen.

Veteranisering innebär att man under kontrollerade former skadar unga träd på olika sätt för att öka de biologiska värden som framför allt är knutna till äldre träd.

Hamling gynnar den biologiska mångfalden på ungefär samma sätt som veteranisering gör. Hamlade träd är också ett viktigt kulturarv i de gamla kulturlandskapen. Förutom att man slog gräsmarkerna för att få hö till vinterfoder skördade man också löv till djuren. En traditionell lövtäkt innebär först en ganska omild stympning av toppen på unga träd. Sedan skördar man regelbundet de skott som växer ut från stammen.

2 juni – Pallkragar vid Åkersberga kyrkliga centrum

Lille August har tillsammans med mamma Sara, som är vår hållbarhetssamordnare, inhandlat frön och plantor till nyinstallerade pallkragar som nu står på innergården vid Åkersberga kyrkliga centrum. Där kommer att finnas kryddor samt tomater, gurkor och kål till köket. Dessutom kommer vi här att odla altarblommor. Detta kommer att gynna våra församlingsbor i sommar – både människor och insekter.

Biskop Andreas Holmberg håller föreläsning
Biskop Andreas Holmberg håller föreläsning Foto: Sara Annmo

26 maj – Gud såg att det var gott

Delar ur hållbarhetsgruppen lyssnade när biskop Andreas, vid hans föreläsning om biskopsbrevet Gud såg att det var gott – Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid, gav oss i uppdrag att agera. Det är bråttom om vi ska ha en chans att möta den klimatnöd som råder. Angelägenheten om klimatfrågan är större för varje dag som går och vi ser redan en temperaturökning med över 1,5 grader. Här kan du läsa mer om vad som troligen händer vid de olika gradökningarna.

Alla berörs av att klimatet förändras. Effekter syns redan i dag på alla kontinenter och i världshaven på olika sätt. Högre temperaturer, högre havsnivå, längre värmeböljor, torka och fler översvämningar är exempel, liksom en förändrad tillgång till dricksvatten och livsmedel. De människor, samhällen och näringar som redan är mest sårbara är de som påverkas allra mest.

19 maj – Får i Klockarhagen

I lördags välkomnade barnen Signe och Bosse de sex fåren Sippan, Mimmi, Malva, Milla, Kråkan och Kajan till Klockarhagen vid Österåkers kyrka där de ska ”jobba” för oss till i höst.

Betande djur, exempelvis får, gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar. En betad hage kan innehålla så många som 40 olika arter per kvadratmeter. Det är värdefullt i sig, men bidrar även till att göra naturen mer robust för att vi i framtiden ska klara av klimatförändringar.

På en betad mark tar ingen växt överhanden eftersom de ständigt betas ner och många arter kan därför samsas på en liten yta. De betande djuren sprider runt frön och trampar upp bar jord där nya frön kan gro. Dessa växter är anpassade för marker med ekologiska störningar, till exempel brand, bete eller slåtter, och blir lätt utkonkurrerade i miljöer utan hävd.

Markerna ger också foder till djuren utan vare sig jordbearbetning, sådd eller gödsling, och fodret skördas direkt av betande djur utan användning av maskiner. Djuren kan dessutom beta på steniga och otillgängliga platser där varken lien eller gräsklipparen kommer åt. Och deras dynga är föda för många insekter.

12 maj – Anläggning slåtteräng vid Ljusterö prästgård

Vid prästgården på Ljusterö har det anlagts en slåtteräng, vilket gynnar den biologiska mångfalden. Ängsväxter är kräsna och det tar ofta lång tid innan de trivs och blommar ordentligt. Det är vanligt att det dröjer upp till fem år innan alla insådda ängsväxter blommar i en nyanlagd äng som denna.
För att hjälpa ängsblommorna på traven har man grävt bort det näringsrika översta lagret matjord och ersatt med magrare jordmassor.

För att ändå få ordentligt med blommor till pollinatörerna första säsongen har vi börjat med att så in snabbetablerade åkerogräs som sällan växer i ängar men som gillar nygrävd jord.

Framöver kommer ängen att skötas som vanligt, med traditionell slåtter, och i höst kommer vi att så in de första riktiga ängsfröerna så att ängsväxterna succesivt byter ut åkerogräsen.

5 maj – Bränning slåtterängen

Utanför Österåkers kyrkogård, men på församlingens mark, ligger det som fram till förra året var en bit igenvuxen, öde mark på ca 7000 m². Kyrkogårdsförvaltningen bestämde sig för att ”renovera” marken till slåtteräng.

Till en början röjdes sly, enstaka unga träd fälldes och vissa rosbuskar har tagits bort. Allteftersom har förvaltningen försökt slå den örtartade vegetationen med olika metoder: Röjsåg med trimmersnöre, lie och handtraktor med slåtteraggregat.

För ett par veckor sedan var det dags att bränna fjolårsgräset igen vilket vi gör för att få bort förna och mossor som förhindrar, framför allt ettåriga, växters frön från att gro och på så vis ökar mångfalden på ängen.

28 april – Skogsförvaltning

En fråga som vi får med jämna mellanrum är hur vi ska förvalta vår skog på ett bättre sätt. Den frågan ställs även i andra församlingar och till Svenska kyrkan på stiftsnivå och nationell nivå. Nu har Göran Enander, som tidigare har varit generaldirektör för Skogsstyrelsen, statssekreterare och ordförande i Naturskyddsföreningen, tillsatts som utredare för just denna fråga. Utredningen startar omgående och i december ska en första rapport lämnas till kyrkostyrelsen.

– Jag är glad att Göran Enander har tackat ja till att leda utredningen av Svenska kyrkans skogsförvaltning. De förändrade förutsättningarna med klimatförändringar och hot mot den biologiska mångfalden ställer nya krav på kyrkans skogsbruk, säger Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan.

Valentine är präst på Service in English.
Valentine är präst på Service in English. Foto: Josefin Wahlberg Vannérus

21 april – Service in English

Kan man tala om andlig hållbarhet? Ja, i Svenska kyrkan tycker vi det, så när en församling ska miljödiplomeras har den andliga dimensionen en lika självklar plats som de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna.

Ett exempel på vad andlig hållbarhet kan vara är tanken att man ska kunna gå i en gudstjänst även om man inte har hunnit lära sig så mycket svenska ännu. Därför erbjuder vi gudstjänst på engelska en gång i månaden. Sedan drygt två år samarbetar vi med församlingarna i Täby, Vallentuna och Vaxholm och bjuder in till Service in English i Tibble kyrka.

Till gudstjänsten kommer folk från både europeiska och afrikanska länder. "Oavsett om du är ny i landet eller har bott här länge är du välkommen", säger prästen Valentine, och berättar att många svenskar också söker sig till Service in English. "Det är underbart att höra sorlet från alla olika språk på kyrkkaffet efter gudstjänsten!"

14 april – Trädgårdsmässan

Den 31 mars var vår hållbarhetssamordnare Sara samt präst Maria från hållbarhetsgruppen på Trädgårdsmässan där Sofia från Gillmyra blomster och Anna från Greenhouse Living/Tailor made arkitekter som föreläste om odling och om hur det kan integreras i Svenska kyrkans arbete.

– Det var otroligt inspirerande att se och höra hur man kan jobba med närodlade snittblommor i vår verksamhet. Vi fick bland annat se forskning på hur odling stärker och berikar människor – grön diakoni! säger Sara.

7 april – Hållbar påsk

Nu är hoppets högtid äntligen här men klimatförändringarna tar inte ledigt för det. Här kommer därför tips på hur du kan göra påsken lite mer hållbar:

Fira gärna utomhus i naturen. Forskning visar att ju mer vi vistas i naturen desto mer hållbarhetsintresserade blir vi. Dessutom har naturen en positiv effekt på vår hälsa.

Pynta riset med hemgjort pyssel – till exempel pappersblommor – i stället för att använda fjädrar.

Ät växtbaserad påskmat, till exempel avokadohalvor i stället för ägghalvor (väldigt gott med tångkaviar, rödlök och växtbaserad majonnäs på).

Välj godis som är Fairtrade- eller miljömärkt.

Städa smart genom att undvika farliga kemikalier och i stället använda sopa och skurborste.

Ullakarin pilgrimsvandrar
Ullakarin pilgrimsvandrar

31 mars – Vandra för kropp och själ

Varannan torsdag leder våra diakoner pilgrimsvandringar på olika platser i Åkersberga. Den här aktiviteten kom till under pandemin när vi, framför allt våra äldre, inte kunde träffas på samma sätt som vanligt men vandringarna fortsätter trots att restriktionerna är borta.

De här vandringarna innebär att äldre får träffa och lära känna varandra, motionera och vara i naturen. Det är också ett kravlöst och jordnära sätt att komma närmare Gud, vilket många är nyfikna på men alla vill inte gå på gudstjänst, berättar diakon Kristina. Vi vandrar för både kropp och själ.
Den sociala och andliga hållbarheten är en del av Svenska kyrkans hållbarhetsarbete. Vi ska ge kraft till våra församlingsbor genom skapelse och vila, vilket vi bland annat får av att vara i naturen.

– Det är viktigt att må bra både fysiskt genom motion och psykiskt genom socialt umgänge och andlig påfyllning. De som är med och vandrar brukar säga att de känner sig glada och mår bättre efter vandringarna, oavsett väder, menar diakon Ullakarin.

24 mars – Earth Hour

Lördag den 25 mars  kl. 20.30–21.30 är det Earth Hour. Det är en internationell kampanj, driven av Världsnaturfonden, där man vill uppmärksamma klimatfrågan genom att släcka lampor och stänga av icke-nödvändig elektronik under en timmes tid.

Personalen på Svenska kyrkan Österåker energibantar under hela den här veckan genom att till exempel släcka lampor och stänga av datorskärmen varje gång vi lämnar våra kontorsrum.

Vi vill utmana även dig att under Earth Hour, eller kanske till och med under hela helgen, energibanta så mycket du kan. Förra året använde vi 13,5 procent mindre energi under Earth Hour-veckan än vanligt. Hur mycket kan du energibanta?

17 mars – Klimatdag i Åkersberga centrum

Kom till Åkersberga centrum på klimatdagen med temat ”Värna den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan” söndagen den 26 mars och prata hållbarhet med Naturskyddsföreningen, Gretas gamlingar och oss kl. 12.00–15.00.

Det blir föreläsningar, utställningar och dessutom kommer det att finnas prima, närodlad Prästgårdshonung till försäljning för 80 kr/burk till förmån för trädplanteringsprojektet i Tanzania som vi är en del av.

Hoppas att vi ses!

10 mars – Ladda bilen med vår solcellsel

Nu kan du ladda din elbil med vår solcellsel! Den 1 mars aktiverades laddstolparna på parkeringen vid Österåkers kyrka samt på en av parkeringarna vid Åkersberga kyrkliga centrum. Använd ett Eway-laddningskort eller appen Easypark för att ladda till en kostnad av 3,50 kr/kWh.

Ps. Glöm inte parkeringstillståndet som du hämtar i vår reception.

Läs mer här.

”Tillsammans skapar vi en hållbar värld” är visionen för vårt hållbarhetsarbete. Förra året diplomerades vi i Svenska kyrkans miljödiplomering steg 1 och nu börjar arbetet med steg 2. Häng med!

24 februari – Fastan

Nu är vi några dagar inne i den 40 dagar långa fastan. Svenska kyrkan i Strängnäs stift har tagit fram en fastekalender med utmaningar – det är en utmaning varje dag fram till påsk och särskilt några handlar om hållbarhet på olika sätt:

– Ha en skärmfri kväll
– Laga något som är trasigt
– Ät vegetariskt hela dagen
– Fundera över den rika världens överflöd
– Njut av naturen
– Rensa och lämna till second hand
– Samla skräp du hittar i naturen

Fastar du eller kommer du att prova någon av utmaningarna?

Foto: Jan Olov Sundström

17 februari – församlingsafton med Kennedy Kisanga

Visste du att Svenska kyrkan Österåker är med och driver ett gäng projekt i Tanzania? Du har kanske hört om mjölkprojektet – som går ut på att skolbarn får två glas mjölk i veckan för att de ska orka gå i skolan och lära sig bättre – eller trädplanteringsprojeket – som har pågått i 20 år och som innebär att man regelbundet planterar träd eftersom träden bland annat drar till sig regnvatten och ger bränsle.

På onsdag den 22 februari får vi besök av pastor Kennedy Kisanga, från vår vänförsamling i Moshi i Tanzania, som kommer att berätta om upprinnelsen till vänskapen och våra gemensamma projekt.

Den här vänskapen sträcker sig flera decennier tillbaka och det är en intressant historia. Välkommen till Åkersberga kyrkliga centrum kl. 19.00 för att få höra den från början. Vi inleder kvällen med askonsdagsmässa kl. 18.00.

10 februari – 100 % vår egen energi

Tack för solen! ☀️ Kl. 12 i dag producerade vi all el som vi förbrukade på Åkersberga kyrkliga centrum, tack vare solen och solcellerna. 

Passade du på att njuta av solen i dag?

27 januari – Yoga och dans

”Vi ska upprätta och ge kraft till våra församlingsbor genom odling, skapelse och vila” är ett av de fyra övergripande målen i vårt hållbarhetsarbete.

En verksamhet som ger möjlighet till vila och andlig hållbarhet är yoga och dans. Kl. 09.45–11.15 på fredagar har vi yoga eller dans i Åkersberga kyrka. Jämna veckor är det MediYoga och udda veckor är det helande rörelse och läkande dans.

Den här morgonen var det MediYoga med präst och mediyogaterapeut AnneLi.

– I MediYogan är andningen grunden. Alla rörelser i MediYoga är evidensbaserade och utövas långsamt, inkännande och utifrån egen förmåga och egna förutsättningar, säger AnneLi.

Nästa vecka är det helande rörelse och läkande dans.

– Dansen handlar om autentisk rörelse, som består av två delar – att släppa fram och kontakta det omedvetna som gestaltas i kroppsrörelse och rytm och att tolka det som sker.

Prästgårdshonung till försäljning i receptionen
Foto: Ellinore Nilsson

20 januari – Prästgårdshonung till försäljning

I augusti 2022 slungades vår Prästgårdshonung och det finns fortfarande många burkar kvar till försäljning i receptionen på Åkersberga kyrkliga centrum. Här kan du köpa din burk för 80 kr.

Tillsammans med Österåkers biodlarförening har Svenska kyrkan Österåker en biodling med tre bikupor vid Österåkers kyrka. Det första spadtaget togs den 4 mars 2021 och kuporna var på plats senare samma vår.

2022

23 december – Klimatsmart julbord

Maten som vi äter står för ungefär en fjärdedel av vår påverkan på jordens klimat. Vi slänger så mycket som en tredjedel av all mat som produceras och därför behöver vi alla bidra till att minska matsvinnet. 

Här är fyra tips på hur du kan äta mer klimatsmart i jul:
– Ta hand om resterna från julbordet – lägg i matlådor och ställ i kylen eller varför inte packa doggybags till gästerna?
– Ta hand om hela råvaran – gör buljong på grönsaksrens och rensade ben. 
– Välj vegetariska alternativ (vilket ofta är både billigare och mer klimatsmart) – använd vegetarisk färs i köttbullarna och gör gravad morot i stället för lax.
– För statistik över vad som har och inte har gått åt – skriv upp och spara till förberedelserna inför nästa julbord. 

God jul! 

Österåkers kyrka vinterkväll
Foto: Ellinore Nilsson

16 december – Vi släcker ner på kyrkogårdarna nattetid

Vi släcker ner all belysning på kyrkor och kyrkogårdar nattetid, det vill säga från kl. 23.00–05.00, tills vidare. Detta gäller Ljusterö kyrka, Roslags-Kulla kyrka, Österåker kyrka, Östra Ryd kyrka och Garnsvikens begravningsplats. Nedsläckningen gäller fasadbelysning på kyrkor samt belysningsstolpar och detaljbelysning på kyrkogårdarna.

Vi släcker ner på våra kyrkogårdar och på vår begravningsplats för att …
… spara energi.
… minska våra elkostnader.
… minska ljusföroreningar vilket i sin tur minskar störningar för nattaktiva djur.

2 december – Två år med solceller

Nu har vi haft våra solceller på Åkersberga kyrkliga centrum i två år! De har också varit ännu mer gynnsamma än förra året, berättar Per som är ansvarig för projektet med solcellerna.

– Solcellerna har gett oss 71 380 kWh under 2022 och vi har använt 102 030 kWh jämfört med 123 280 kWh under 2021. Året är visserligen inte slut men om man kalkylerar med samma förbrukning som vi hade i december 2021 hamnar vi på 114 420 kWh, vilket är en minskning av vår förbrukning med nästan 10 procent.

Visst är det häftigt att vi får så mycket energi utan att Jorden tar skada?

25 november – En vecka fri från våld

I går deltog vi på ljusmanifestationen på torget i Åkersberga centrum för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och de kvinnor som mördats under förra året i en nära relation eller tidigare nära relation.

Alla människor har rätt till ett liv utan våld och det är vårt ansvar som medmänniskor att stå upp för den rätten. Denna vecka genomför Svenska kyrkan i Österåker tillsammans med kommunen, kvinnojouren och ungdomsjouren kampanjen ”En vecka fri från våld” i Österåker. Det här viktiga arbetet fortsätter varje dag, även efter att ”En vecka fri från våld” är slut.

Vill du också visa att du tar ställning för en värld utan våld? Klä dig i svart varje torsdag.

11 november – A Life On Our Planet

I går såg hela personalen på Svenska kyrkan Österåker David Attenboroughs fantastiska film ”A Life On Our Planet” tillsammans som en uppstart inför steg 2 i Svenska kyrkans miljödiplomering.

En av de viktigaste poängerna som vi tog med oss var att vi, mänskligheten i stort, behöver arbeta för att bibehålla den biologiska mångfalden och på sikt låta den växa till sig igen: ”The greater the biodiversity, the more secure will be all life on Earth”, säger David Attenborough bland annat i filmen. I Österåkers pastorat försöker vi dra vårt strå till stacken i arbetet med den biologiska mångfalden genom att plantera rödlistade arter, odla honung och renovera mark till slåtteräng.

Ett bättre filmtips kan du inte få inför helgen! Titta gärna och berätta för oss vad du tar med dig från filmen.

4 november – Återvinning av gravljus

Under allhelgonahelgen tänds hundratals ljus på våra fem kyrkogårdar och de lyser upp i mörkret till minne av anhöriga som lämnat oss.

Annette arbetar på Österåkers kyrkogård och berättar att hon gärna går en extra sväng och tänder de ljus som har slocknat på gravarna. Det gör hon av omsorg om den som har tänt ett ljus på någons grav i tron om att det ska brinna länge, men också för att ett helt nedbrunnet gravljus kan lämnas till återvinning.

Numera återvinns så mycket som möjligt på kyrkogården, och för gravljusen innebär det att olika metaller och batterier separeras från plast och glas. De ljus som har slängts halvbrunna ställs upp i manskapsboden för att brinna ut. Ett vackert sätt att hjälpa miljön, eller hur?

28 oktober – Ljus i mörkret

– Ett allhelgonaljus från Svenska kyrkan? frågade Camilla och Sara de Österåkersbor som reste kollektivt denna morgon.

Tillsammans med en reflexängel, och foldrar med information om allhelgonahelgen respektive de möjligheter till samtal och stöd som vi erbjuder i Österåkers pastorat, delade vi ut ljus på Åkersberga station kl. 7–8 i morse. Detta är en del av Stockholms stifts kampanj ”Ljus i mörkret” där ungefär 30 000 ljus delas ut runtom i Stockholm veckorna före allhelgonahelgen.

I kyrkans hållbarhetsarbete är det inte bara klimatet vi tänker på, utan även den sociala och den andliga hållbarheten. Att finnas för människor i livets svåra stunder är en viktig uppgift och våra diakoner, präster och terapeuter har lång erfarenhet av att stötta människor i kris.

Särskilt under allhelgonahelgen minns vi de som inte längre finns med oss och Svenska kyrkan erbjuder stöd för de som vill prata om sin sorg. Du hittar mer information om samtal och stöd här.

21 oktober – Himmel och pannkaka

I går hade vi Fairtradefika på Åkersberga kyrkliga centrum och vårt Himmel och pannkaka-gäng bidrog med bland annat äppelkaka med vit choklad. Varje onsdag träffas skapargruppen Himmel och pannkaka för att laga mat och baka tillsammans och för att de hela tiden ska ha hållbarhet i fokus har de tagit fram tio budord.

7 oktober – Plantering av rödlistade växtarter

Vi fortsätter att plantera rödlistade växtarter (se inlägget från den 16 september). Den här gången på slåtterängen vid Österåkers kyrka där vi i våras brände för att hjälpa små plantors att växa och genom det öka den biologiska mångfalden.

Även denna gång sätter vi plantor av klippnejlika men även backklöver – vilken vi har fått frön av från en slåtteräng på Norrmansö i Norrtälje kommun – som också den är rödlistad. Vi sätter också ängsruta och rödkörvel.

30 september – Konferens om förnekelse av klimathotet

I måndags deltog hållbarhetsgruppen på en konferens som handlade om förnekelse av klimatförändringarna samt hot och hat gentemot personer som engagerar sig i miljöfrågor.

Andreas Holmberg, som är Stockholms stifts biskop, sa – med hänvisning till Bibeln – i sitt inledningstal:

– Det är helt uppenbart att Gud inte bara älskar oss människor utan även hela skapelsen – djuren, havet och naturen. Därför är det viktigt att arbeta med klimatfrågor. Kyrkan har en viktig roll att hålla oss samman och vara en enande kraft i det här arbetet.

Under dagen hölls givande föreläsningar av forskare, journalister, en psykolog och en representant från Fridays For Future. Forskare Kjell Vowles, som forskar om klimatförnekelse och nationalism på Chalmers, tipsade om hur man kan bemöta klimatförnekelse. Dessa ser du i bild två.

Prästgårdshonung år två
Foto: Ellinore Nilsson

23 september – Prästgårdshonung år två

Nu är Prästgårdshonungen här! I augusti slungades den och nu finns den äntligen till försäljning i receptionen på Åkersberga kyrkliga centrum. Där kan du köpa din burk för 80 kr.

Tillsammans med Österåkers biodlarförening har Svenska kyrkan Österåker en biodling med tre bikupor vid Österåkers kyrka. Det första spadtaget togs den 4 mars 2021 och kuporna var på plats senare samma vår.

Klippnejlika vid Östra Ryds kyrka
Foto: Andreas Sverke

16 september – Plantering av klippnejlika

I tisdags planterades fyra små plantor av den rödlistade klippnejlikan, Petrorhagia saxifraga, på en uppsläppt gräsyta på Östra Ryds kyrkogård. Fröna kommer från vilda plantor på Ljusterö. 

Klippnejlikan är ett bra exempel på det biologiska kulturarvet. Man tror att den förr i världen odlades som prydnadsväxt och att den sedan har naturaliserats. Den har vuxit vilt i Sverige sedan åtminstone 1700-talet och därför är det kanske också passande att den kan få en plats på våra "seminaturliga" gräsmarker som till exempel slåtterängar och betesmarker.

De Globala målen
Foto: Ellinore Nilsson

9 september – Festgudstjänst med miljödiplomering

Vi förbereder inför söndagens festgudstjänst då vi ska fira att vi är godkända i Svenska kyrkan miljödiplomering steg 1. Tack till snälla Vaxholms Församling som lånar ut sina Globala målen-kuber till oss för detta tillfälle.

Ni kommer väl? Vi ses i Åkersberga kyrka kl. 11.00 på söndag den 11 september!

Tillsammans skapar vi en hållbar värld

2 september – ”Tillsammans skapar vi en hållbar värld”

"Tillsammans skapar vi en hållbar värld", det är visionen för vårt hållbarhetsarbete. Vi är, som ni nog vet, godkända i Svenska kyrkans miljödiplomering steg 1 och det kommer att firas i en festgudstjänst med mycket musik där vi får vårt diplom.

Välkommen till Åkersberga kyrka kl. 11.00 söndagen den 11 september! Efteråt blir det fika med närodlat och hembakt.

Foto: Elisabeth Rydström

26 augusti – Pilgrims Walk for Future

Pilgrims Walk for Future anordnar en vandring, som går i Sverige under de fyra veckorna före riksdagsvalet, för att påminna oss alla om de stora framtidsfrågorna. Syftet med vandringen är att vi ska reflektera över våra egna liv och den omställning som vi behöver göra.

Vandringen kommer till Sverige den 25 augusti och sträcker sig från Grisslehamn till Stockholm där den anländer den 9 september och där vandrarna deltar i en manifestation med Fridays for Future.

Läs mer här.

Nätverksträff om hållbarhet 15/5.
Nätverksträff om hållbarhet 15/5. Foto: Ellinore Nilsson

17 juni – Nätverksträff inom Stockholms stift om hållbarhet

I onsdags var vi, Svenska kyrkan Österåker, värdar för Stockholms stifts nätverksträff för hållbarhetsarbete. Vi träffades då ungefär 15 personer för att dela med oss av idéer för framtida arbete med hållbarhet. 

Före lunch gick vi en promenad runt vackra Åkers kanal och pratade i mindre grupper om hur vi bland annat kan inspirera varandra, både kollegor emellan och dig som församlingsbo, att göra den viktiga förändring i vår livsstil som behövs.

Vad gör du för att leva hållbart och vad tycker du att vi som kyrka ska göra?

10 juni – Godkända i Svenska kyrkans miljödiplomering steg 1

– Jag är så otroligt glad och stolt över att vi har blivit godkända i Steg 1! Alla har slitit så hårt och nu får vi en rejäl belöning i form av ett diplom som vi firar med festgudstjänst den 11 september. Därefter börjar vi arbetet med nästa steg! säger hållbarhetssamordnare Sara Annmo.

De två sista äpplena.
De två sista äpplena. Foto: Ellinore Nilsson

20 maj – Minska matsvinnet

Varje år slängs i genomsnitt 19 kg mat per person i Sverige och det gäller främst frukt, grönsaker, bröd och matrester.

Vi som jobbar på Åkersberga kyrkliga centrum har som mål att köpa en lagom mängd frukt till fikarummet och att all frukt ska gå åt varje vecka.

Status kl. 15.00 fredag den 20 maj: Två äpplen kvar (och de äts upp av Jonathan och Ellinore på eftermiddagsfikan).

Är du bra på att undvika matsvinn hemma?

13 maj – Bränning av slåtterängen

Utanför Österåkers kyrkogård, men på församlingens mark, ligger det som tills nyligen var en bit igenvuxen, öde åker på ca 7000 m². Kyrkogårdsförvaltningen bestämde sig för att ”renovera” marken till slåtteräng. 

Till en början röjdes sly, enstaka unga träd fälldes och vissa rosbuskar har togs bort. Allteftersom har förvaltningen försökt slå den örtartade vegetationen med olika metoder: Röjsåg med trimmersnöre, lie och handtraktor med slåtteraggregat.

Förra måndagen var det dags att bränna fjolårsgräset vilket vi gör för att få bort förna och mossor som förhindrar, framför allt ettåriga, växters frön från att gro och på så vis ökar mångfalden på ängen.

7 maj – Miljödiplomering steg 1

I onsdags kom det två handläggare från Stockholms stift för att granska oss i Svenska kyrkans miljödiplomering steg 1 som vi har arbetat med i drygt två år. Vi visade dem dokumentation från våra olika mål och projekt och gjorde även ett platsbesök på Österåkers kyrkogård med omnejd för att visa några av projekten.

– Vi blev granskade efter konstens alla regler och nu väntar vi med spänning på resultatet. Det vore såklart jätteroligt om vi blev godkända och certifierade – då ska vi fira! säger hållbarhetsesamordnare Sara.

Läs mer om Svenska kyrkans miljödiplomering här.

29 april – Status för Gröna volontärernas frösåddar

Minns ni när Gröna volontärerna för några veckor sedan satte frön som senare ska bli sommarens och höstens altarblommor i Åkersberga kyrka? Här är de nu!

De små plantorna trivs bra i solen som lyser in i glasgången på Åkersberga kyrkliga centrum. Det blir bolltistlar, praktvädd, sommaraster och ett gäng andra sorter som Gröna volontärerna gör buketter av och som vi får njuta av i kyrkan om några månader.

Annette i elbilen
Foto: Sharif Ayoubi

22 april – Elbil till Österåkers kyrka

Ett steg i arbetet med att minska vårt klimatavtryck är att banta ner mängden koldioxidutsläpp så mycket vi kan. Tidigare i vår köpte vi därför pastoratets första elbil. Den får personalen i och vid Österåkers kyrka samsas om.

–  Vi är väldigt nöjda. Bilen är skön att köra, den är tyst och det känns såklart bra att köra en bil som är bra för miljön, säger kyrkvaktmästare Sharif.

– Vi har sedan tidigare gått över till eldrivna grästrimmare och häcksaxar samt köpt en mindre trädgårdstruck som är eldriven. Vi har på prov även köpt in en eldriven gågräsklippare och när det är dags att byta ut maskiner, verktyg och fordon i framtiden väljer vi fossilfritt i alla lägen där det är möjligt, berättar kyrkogårdschef Johan.

15 april – Hållbar påsk

Nu är hoppets högtid äntligen här men klimatförändringarna tar inte ledigt för det. Här kommer därför tips på hur du kan göra påsken lite mer hållbar:

  • Pynta riset med hemgjort pyssel – till exempel pappersblommor – i stället för att använda fjädrar
  • Ta cykeln i stället för bilen
  • Välj godis som är Fairtrade- eller miljömärkt
  • Städa smart genom att undvika farliga kemikalier och i stället använda sopa och skurborste
  • Ge beröm när någon gör en hållbar insats och var stolt när du själv tänker till!

Källa: aktuellhallbarhet.se

8 april – Vandra för kropp och själ

Efter lunch på torsdagar leder våra diakoner pilgrimsvandringar på olika platser i Åkersberga, för kropp och själ. Den här aktiviteten kom till under pandemin när vi, framför allt våra äldre, inte kunde träffas på samma sätt som vanligt men vandringarna fortsätter varje torsdag trots att restriktionerna är borta. 

– Det är precis som biskop Andreas säger, att kropp och själ hör ihop. De här vandringarna innebär att äldre får träffa och lära känna varandra, motionera och vara i naturen. Det är också ett kravlöst och jordnära sätt att komma närmare Gud, vilket vissa är nyfikna på men de vill kanske inte ta steget in i kyrkan, berättar diakon Kristina.

Den sociala och andliga hållbarheten är en del av Svenska kyrkans hållbarhetsarbete. Vi ska ge kraft till våra församlingsbor genom skapelse och vila, vilket de bland annat får av att vara i naturen.

– Det är viktigt att må bra både fysiskt genom motion och psykiskt genom socialt umgänge och andlig påfyllning. De som är med och vandrar brukar säga att de känner sig glada och mår bättre efter vandringarna, oavsett väder, avslutar Kristina.

1 april – Medlemskapet

För att vi ska kunna jobba med hållbarhet och, både när det gäller miljö och social och andlig hållbarhet, behöver vi er – våra medlemmar. Ni är välkomna i vår gemenskap oavsett vilka ni är och tillsammans arbetar vi för att värna om skapelsen.

Ert medlemskap innebär bland annat att vi kan erbjuda en trygg plats att möta oss och andra människor, arton körer för olika åldrar och engagemang, skapargrupper för barn och ungdomar, enskilda samtal med präster och diakoner eller på vår samtalsakut och familjerådgivning samt att vi kan bidra till Svenska kyrkans internationella arbete för en bättre värld.

Medlemskapet bidrar också till att vi kan sprida kunskap om vad vi som samhälle kan göra för att bromsa effekterna av klimatförändringarna och att vi kan minska vår egen klimatpåverkan.

– I bigården som vi driver tillsammans med Österåkers biodlarförening har vi vintertid ungefär lika många bin som Österåkers pastorat har medlemmar. Så genom ditt medlemskap blir du fadder till ett bi som bidrar till en biologisk mångfald och artrikedom vilket i sin tur gynnar både andra djur och oss människor, säger hållbarhetssamordnare Sara Annmo.

25 mars – Earth Hour

Kl. 20.30–21.30 i morgon, lördag den 26 mars, är det Earth Hour. Det är en internationell kampanj, driven av Världsnaturfonden, där man vill uppmärksamma klimatfrågan genom att släcka lampor och stänga av icke-nödvändig elektronik under en timmes tid. 

Personalen på Svenska kyrkan Österåker energibantar under hela den här veckan genom att till exempel släcka lampor och stänga av datorskärmen varje gång vi lämnar våra kontorsrum. De som är riktigt hardcore äter bara kall mat under hela veckan. 

Vi vill utmana även dig att under Earth Hour eller kanske till och med under hela helgen energibanta så mycket du kan. Förra året använde vi 13,5 procent mindre energi under Earth Hour-veckan än veckan före, hur mycket kan du energibanta? 

18 mars – Gröna volontärerna

I måndags träffades volontärgruppen Gröna volontärerna för att förså inför årets blomsäsong. De är tio personer och de odlar blommor som ska användas på altaret i Åkersberga kyrka under sommaren och hösten.

Den här dagen sattes frön av elva sorters blommor och lite längre fram ska dessutom sex olika sorters dahlior i jorden. Framåt juni är det sedan dags att sätta plantorna i odlingsbäddarna vid Österåkers prästgård.

– I höstas satte vi även tulpan- och påskliljelökar som vi nu ber för ska finnas kvar i vår eftersom grävlingen har varit där och grävt, säger Sara Annmo som är Svenska kyrkan Österåkers hållbarhetssamordnare och även har hand om Gröna volontärerna.

Skulle du vilja vara med och odla eller binda buketter? Hör av dig till Sara på: sara.annmo (a) svenskakyrkan.se

11 mars – Skänkta garner

Med jämna mellanrum lämnar någon in överblivet garn till receptionen i Åkersberga kyrka. Häromdagen hamnade dessa två påsar hos syföreningen och blir nu vackra sockor och vantar.

Ansvarig för syföreningen är Gunnel som tidigare arbetade som husmor i Åkersberga kyrka. Hon berättar att de har haft en lång paus under pandemin, men nu är i gång igen.
– Vi stickar, virkar, syr och broderar för att kunna sälja mycket på basaren i höst. Alla pengar som vi får in då går oavkortat till organisationen Operation Smile, som vi tycker gör ett fantastiskt arbete.

Har du också garn över? Släng det inte, utan låt någon annan få användning av det! Det går bra att lämna in i receptionen på Åkersberga kyrka, så fördelas det till syföreningen och andra skapargrupper i pastoratet.

4 mars – Hållbarhetsgruppen

Hej! Det är vi som är hållbarhetsgruppen i Svenska kyrkan i Österåker. Vi träffas varje månad och stämmer av att vi arbetar på rätt sätt för att nå vårt mål – att bli en klimatneutral kyrka.

Vi representerar många olika yrkesgrupper, till exempel barn-unga-familj-teamet, präster och kyrkogårdsförvaltningen. På det sättet får vi med flera perspektiv i diskussionerna.

I maj går vi upp till granskning för att bli diplomerade i Steg 1 enligt Svenska kyrkans miljöcertifiering. Det innebär att vi just nu kraftsamlar för att dokumentera allt gott vi har gjort under de sista två åren. 

Har du frågor eller förslag? 
Kontakta oss gärna! 
Hälsningar Per, Sara, Jonas & Johan. 
P.S. Maria & Ellinore är nytillskott i gruppen men de är inte med på den här bilden.

25 februari – Tillsammans skapar vi en hållbar värld

I Österåkers pastorat finns en hållbarhetssamordnare, Sara, som har hand om hållbarhetsgruppen och ansvarar för att vårt hållbarhetsarbete utvecklas på rätt sätt.

Sara berättar att hållbarhetsarbete för de flesta företag och organisationer grundar sig i ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
– Svenska kyrkan lyfter också den andliga eller existentiella hållbarheten som ju är minst lika viktig för att människor ska ha möjlighet till ett gott liv på jorden, säger hon.

– I Österåkers pastorat genomgår vi just nu en miljödiplomering och har många olika projekt på gång, stora som små. Men det jag är allra mest stolt över är det otroliga engagemang som finns i vår församling, för det här är ett arbete som vi måste göra tillsammans!

18 februari – Service in english

Kan man tala om andlig hållbarhet? Ja, i Svenska kyrkan tycker vi det, så när en församling ska miljödiplomeras har den andliga dimensionen en lika självklar plats som de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna.

Ett exempel på vad andlig hållbarhet kan vara är tanken att man ska kunna gå i en gudstjänst även om man inte har hunnit lära sig så mycket svenska ännu. Därför erbjuder vi gudstjänst på engelska en gång i månaden. Sedan ett drygt år samarbetar vi med församlingarna i Täby, Vallentuna och Vaxholm och bjuder in till Service in English i Tibble kyrka.

Till gudstjänsten kommer folk från både europeiska och afrikanska länder. "Oavsett om du är ny i landet eller har bott här länge är du välkommen", säger prästen Valentine, och berättar att många svenskar också söker sig till Service in English. "Det är underbart att höra sorlet från alla olika språk på kyrkkaffet efter gudstjänsten!"

11 februari – Blomsterodling i källaren

Långt nere i källaren under Åkersberga kyrka odlar vaktmästarna Gerd och Jonathan blommor under vinterhalvåret. Mängder av pelargoner och palettblad från sommarens krukor hamnar här i stället för att slängas, och till våren kan de sättas ut igen.

Bland växterna finns också monsteror, begonior och annat tjusigt men måste man välja blir det en klassisk röd pelargon för Jonathan. Gerd är mest förtjust i palettbladen.
– Det finns ju så många olika, berättar hon.

Från de olika plantorna tas sticklingar, så de blir fler för varje år, och har man tur så kan det bli över till en liten försäljning av sticklingar längre fram i vår. Då kan man köpa en stickling mot valfritt bidrag till ACT Svenska kyrkans internationella biståndsarbete.

2021

10 december – Lökplantering

I vår kommer det att stå egenodlade tulpaner och påskliljor i vaserna i våra kyrkor!

Det ryktas att en grävling varit framme och provsmakat på tulpanlökarna, men som tur är sattes det så många att de kommer att räcka till både rabatt och vaser ändå.

Blomstergruppen består av anställda och volontärer i alla åldrar, och har även planerat odling av sommarblommor och annat vackert under nästa säsong. 

3 december – Ett år med solceller

För ett år sedan installerades solceller på taket på Åkersberga kyrka. Det sägs att solceller inte är vackra, men det är vackert att de kan ge oss energi utan att ta av jordens resurser!

Per har ansvarat för projektet och berättar att Svenska kyrkan i Österåker fram till idag fått ut 67 350 kWh egenproducerad el.

– Det motsvarar elen för att brygga drygt tre miljoner koppar kaffe, eller låta tio tusen adventsljusstakar lysa i ett år.

26 november – En vecka fri från våld

Varför är personalen klädda i svart? Jo, de visar att de tar ställning för en värld utan våld och våldtäkt. De orangea detaljerna betyder samma sak.

Alla människor har rätt till ett liv utan våld, och det är vårt ansvar som medmänniskor att stå upp för den rätten. Denna vecka har Svenska kyrkan i Österåker tillsammans med kommunen, kvinnojouren och ungdomsjouren genomfört kampanjen ’En vecka fri från våld’. Självklart önskar vi att alla veckor var fria från våld, och vi förstår att det inte hjälper att klä sig i en viss färg. Men det påminner oss om hur viktigt det här arbetet är, för arbetet fortsätter varje dag.

Vill du också visa att du tar ställning för en värld utan våld och våldtäkt? Var med och klä dig i svart varje torsdag eller, om svart inte är din färg, hämta en gratis ”Thursdays in black”-knapp i receptionen i Åkersberga kyrka. 

19 november – Sopplunch

Här står husmor/diakoniassistent Josephine och rör i grytan till denna veckas sopplunch. På menyn står fisksoppa med fänkål och saffran, och doften i köket är ljuvlig! 

Varje vecka kommer runt 30 personer för att äta soppa och umgås en stund i cafeterian i Åkersberga kyrka. Josephine berättar att den soppa som blir över hälls upp i portionsformar och ställs i frysen. Dessa delas sedan ut till behövande, så att det aldrig blir något svinn. 

– Men när jag lagar tomatsoppa blir det nästan inget över, det verkar vara besökarnas favorit!

12 november – Jobbprepp

Här firar vi att höstens kursomgång av Jobbprepp Norrort är klar! Ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Vallentuna och Österåker samt Åbybergskyrkan. 

Jobbprepp syftar till att stärka ungdomar som är nya i Sverige i att söka och få jobb. Det gör vi genom CV-skrivande, arbetsmarknadskunskap och rollspel där vi övar situationer som anställningsintervju och att vara ny på jobbet. 

Här är några av ungdomarna i grupp 2. Vi håller tummarna för att det ska gå lika bra för dem som för deltagarna i grupp 1 som gick kursen i våras, och där alla har hittat ett fast jobb!

5 november – Sortering av ljus på kyrkogården

Under allhelgonahelgen tänds hundratals ljus på kyrkogårdarna, och lyser upp i mörkret till minne av anhöriga som lämnat oss.

Annette arbetar på Österåkers kyrkogård och berättar att hon gärna går en extra sväng och tänder de ljus som slocknat på gravarna. Det gör hon av omsorg om den som tänt ett ljus på någons grav i tron att det ska brinna länge, men också för att ett helt nedbrunnet gravljus kan lämnas till återvinning.

Numera återvinns så mycket som möjligt på kyrkogården, och för gravljusen innebär det att olika metaller och batterier separeras från plast och glas. De ljus som slängts halvbrunna ställs upp i manskapsboden för att brinna ut. Ett vackert sätt att hjälpa miljön, eller hur?

 

29 oktober – Himmel och pannkaka

Vilka kloka ungdomar vi har i Österåker! I skapargruppen Himmel och pannkaka har de tagit fram tio budord att tänka på för att handla och laga mat mer klimatsmart.

I onsdags serverades nygräddad sockerkaka eftersom de skulle hinna med ett läskigt halloween-pyssel också. Annars står olika pastarätter högt i kurs när dessa matlagningsintresserade tjejer och killar träffas.

Ebba och Tyra är två av ungdomarna i gruppen och är överens om att det var extra roligt när de fick laga en hel trerättersmiddag. Och att det mesta är vegetariskt har de inte funderat så mycket över. 
– Det blir alltid gott när vi lagar mat här!

Foto: Josefin Wahlberg Vannérus

22 oktober – Mulmholk och biologisk mångfald

Även insekter och smådjur kan vara bostadslösa. Så vill vi inte ha det, tänkte Andreas Sverke som är kyrkogårdsarbetare på Österåkers kyrkogård, och byggde en mulmholk. 

En mulmholk är ett sätt att efterlikna de lövträd i naturen som är så gamla att de murknar inifrån. I träden bildas mulm – en blandning av nedbruten ved, löv, spillning och rester av olika djur. Ett paradis för småkryp! 

Andreas fyllde ett överblivet cementrör med stenar, kvistar och flis av nedhuggna träd, resten ordnar småkrypen med själva. Nu har de små djuren ett hem på Österåkers kyrkogård och kan fortsätta med sina viktiga sysslor för att hålla balansen i naturen.

15 oktober – Mental Health Run

Är de ute och springer med biskopen?

Ja, det stämmer. För att visa att arbetet med psykisk hälsa är viktigt för Svenska kyrkan deltog biskopen i Stockholms stift, Andreas Holmberg, i loppet Mental Health Run. Självklart hade vi ett lag med från Österåker också.

För det är ju som biskopen säger: Själ och kropp hör ihop!

8 oktober – Andliga hållplatser

Visst kan man ha användning för gamla gravstenar i stället för att krossa dem till grus!

Svenska kyrkan i Österåker har fått projektpengar för att skapa andliga hållplatser runt om i Österåker. Josefin Vannérus är projektledare och vill gärna höra om din favoritplats, eller vad det skulle stå på en återbrukad sten på en sådan plats.

Läs mer om Projekt permakyrka här:
https://www.svenskakyrkan.se/osteraker/projekt-permakyrka

Gör som kollegan Jonas Olsson – visa dina favoritplatser! 
Tack till ungdomarna i skapargruppen Himmel och pannkaka som har skapat fina minigravstenar som vi kan placera ut på kartan ❤

1 oktober – Andlig hållbarhet

Att få tala om sin sorg med andra i samma situation kan ge oanad tröst.

I kyrkans hållbarhetsarbete är det inte bara klimatet vi tänker på, utan även den sociala och den andliga hållbarheten. Att finnas för människor i livets svåra stunder är en viktig uppgift, och diakonerna Kristina och Elisabeth har lång erfarenhet av att stötta människor i kris.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här:
https://www.svenskakyrkan.se/osteraker/hallbarkyrkaosteraker

I höstens samtalsgrupp om sorg finns ett par platser kvar. Läs mer och anmäl dig här:
https://www.svenskakyrkan.se/osteraker/samtal-om-sorg

24 september – På väg mot klimatneutralitet!

Sara Annmo är hållbarhetssamordnare i Svenska kyrkan i Österåker. Tillsammans med några kollegor representerar hon kyrkan ute på torget i Åkersberga centrum ikväll, fredag.

Klimatgruppen Österåker bjuder in till manifestation för klimatet med talare och livemusik kl. 16–19. Kom och prata med oss om kyrkans hållbarhetsarbete, eller bara delta – med eller utan plakat!

17 september – ”Prästgårdshånung”

Österåkers egen ”Prästgårdshånung” är klar! Den är helt egenproducerad och finns till försäljning i receptionen i Åkersberga kyrka.

Etiketten är designad av unga församlingsbon Sofia, 11 år, som just korats till vinnare i tävlingen ”Formge vår Prästgårdshonung”.

I våras anlades en biodling vid Österåkers kyrka i samarbete med Österåkers biodlarförening. De flitiga bina ger oss honung, men framför allt bidrar de till en ökad biologisk mångfald både på kyrkogården och i närområdet genom att flyga runt och pollinera både vilda och odlade växter.

10 september – Altarblommor

Blommorna på altaret är inte bara vackra, de är närproducerade och ekologiskt odlade också!

Som ett steg mot att bli mer klimatsmarta odlar vi själva eller köper närodlade blommor så länge vädret tillåter.

Vill du bidra med egenodlade blommor till altaret någon söndag?
Kontakta Sara Annmo på mejladressen: sara.annmo@svenskakyrkan.se