Ingmar Hjalmarsson och Monica Johansson
Foto: Jonas Persson

Vänstern i Svenska kyrkan

Ställer upp i Kyrkovalet 2021 till kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling

-Vilket område inom församlingens verksamhet bör prioriteras och varför?
Förutom det självklara - gudstjänsterna - så vill vi prioritera det diakonala arbetet. Det finns ett stort behov av såväl ekonomiskt som psykologiskt stöd. Många kan ha behov av att tala med en inte allt för närstående men förstående person om såväl svåra saker som när man behöver någon att dela glädje med.

-Beskriv församlingens viktigaste uppdrag för människorna i Oskarshamn?
Att vara en mötesplats för såväl troende som icke troende. Att i allt vi gör visa på Guds kärlek och tillsammans med Oskarshamnsborna hitta sätt att inkludera, uppmuntra och glädjas med varandra.

-Hur vill ni att församlingen ska stå upp för alla människors lika och unika värde?
Ursprung, religion eller sexuell läggning får aldrig innebära att någon ska känna sig underlägsen. Kyrkan måste våga delta i samhällsdebatten när politiska beslut hotar människovärdet. Som när flyktingpolitiken blir inhuman eller när ekonomiskt utsatta familjer inte längre har råd till ett vettigt boende.

-Hur vill ni att församlingen stöttar människor som befinner sig i utsatthet?
Genom samarbete med andra aktörer, exempelvis som det församlingen har med
Hela Människan*, där vi kan bistå materiellt såväl som med volontärer. Där kan, i en trygg miljö, människor få praktisk hjälp, stöd av varandra och i vardagliga samtal bygga vidare på sin självkänsla.

-Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, och vad vill ni göra åt den?
Antalet medlemmar minskar, vilket till stor del beror på att allt färre väljer att döpa sina barn. Att göra dopet angeläget för fler är en central fråga och en del av lösningen är att förstå den tid vi lever i, att förstå människors vardagsproblem och att hitta de rätta plattformarna att mötas på när människor står vid livets olika
vägskäl.

-Varför ska man lägga sin röst på er nomineringsgrupp?
ViSK är en partipoliltiskt fristående grupp som verkar verkar för en kyrka värd namnet! ViSK vill ha: En solidarisk kyrka. En kyrka för fred. Ett varmt och välkomnande gudstjänstliv. En feministisk inkluderande kyrka. Ekumenisk och interreligiös dialog. Hållbar utveckling för natur och samhälle. Bevarande av kulturskatter. Bred diakoni i hela landet. Tydliga ställningstagande när mänskliga rättigheter kränks, natur och kultur far illa - såväl i Sverige som i andra delar av världen.

______________________________________
*Hela människan arbetar tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

Nomineringslista ViSK

1. Monica Johansson, fd Miljö- och hälsoskyddschef (till höger på bild)
2. Ingmar Hjalmarsson, pensionär (till vänster på bild)
3. Catarina Gustavsson, emballagehanterare
4. Ulf Åman, arbetare
5. Fredrik Jonasson, truckförare

Nomineringsgrupper lokalt

Här kan du läsa mer om vilka kandidater och nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling.

Sök nomineringsgrupper och kandidater

Se vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i kyrkovalet i hela landet.

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

På andra språk

På andra språk/In other languages

Här finns information om kyrkovalet på andra språk. Information about the election in Church of Sweden translated to several languages.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.