Foto: Jonas Persson

Socialdemokraterna

Ställer upp i kyrkovalet 2021 till kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling.

-Vilket område inom församlingens verksamhet bör prioriteras och varför?
Öppenhet och solidaritet: Vi vill fortsätta att främja den mångfald som finns i församlingen så att ALLA känner sig hemma och välkomna i våra kyrkor och verksamheter. ALLA människors lika värde är vår ledstjärna. Vi vill att arbetet i församlingen ska präglas av kravlöst välkomnande som skänker hopp.

-Beskriv församlingens viktigaste uppdrag för människorna i Oskarshamn?
Församlingens viktigaste uppgift är att vara en öppen famn för alla människor i livets olika skeenden. Barnen som döps, går på Kyrkis och deltar i annan verksamhet. Ungdomarna som möts i kyrkan och som konfirmeras. Oss alla, såväl barn som vuxna, som firar gudstjänst eller skolavslutningar, som möts i kören eller söker sig till kyrkorummet för en stunds eftertanke eller för Musik i sommarkväll. När vi möts i kyrkan för såväl bröllop som begravningar.

-Hur vill ni att församlingen ska stå upp för alla människors lika och unika värde?
I både ord och handling. Självklart i den egna verksamheten så att alla känner sig välkomna i församlingen. Men kyrkan har också en viktig roll i samhället som en röst för alla människors lika värde. Det är viktigt i den tid vi lever i där vi ser ökade fördomar och hat mot redan utsatta grupper.

-Hur vill ni att församlingen stöttar människor som befinner sig i utsatthet?
Genom diakonin. Genom fortsatt lyhördhet i verksamheten för att se och höra de barn, unga och vuxna som kan behöver en axel att luta sig mot eller en hand att hålla. Och genom fortsatt ekumenisk samverkan i de projekt som finns, till exempel Hela människan.

-Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, och vad vill ni göra åt den? 
Svenska kyrkan har tagit många steg för att bli jämställd och inkluderande, men det finns fortsatt utmaningar. Det är olyckligt att det ännu finns manliga präster som inte vill arbeta med kvinnliga kollegor eller viga HBTQ-personer.* Det är en förlegad och omodern hållning. Vår målsättning är att alla präster i Svenska kyrkan ska vilja viga samkönade par och vi är beredda att vidta nödvändiga åtgärder i arbetet mot diskriminering. Alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet. Vi vill att kyrkan alltid står upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd.

-Varför ska man lägga sin röst på er nomineringsgrupp?
Rösta på oss för att vi är lokalt engagerade och vill fortsätta att främja den mångfald som finns i församlingen så att ALLA känner sig hemma och välkomna i alla våra kyrkor och verksamheter. Vår ledstjärna är alla människors lika värde. Vi kommer alltid att stå upp för att arbetet i församlingen ska präglas av kravlöst  välkomnande som skänker hopp.

___________________________________
*Svenska kyrkan viger samkönade par sedan 2009. Enskilda präster kan dock avstå, men  församlingarna är då skyldiga att ordna akten med annan präst.

NOMINERINGSLISTA SOCIALDEMOKRATERNA

1. Dennis Ryd, järnvägstjänsteman (till vänster på bild)
2. Anna-Lena Naraghi, Fil. kand. (till höger på bild)
3. Arne Nilsson, pensionär
4. Anna Ask, projektsamordnare
5. Hugo Sjögren, kyrkomusiker
6. Monica Svensson, pensionär
7. Hans Bolling, företagare
8. Elin Sejnehed, student
9. Sven-Erik Petersson, metallarbetare

Nomineringsgrupper lokalt

Här kan du läsa mer om vilka kandidater och nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling.

Sök nomineringsgrupper och kandidater

Se vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i kyrkovalet i hela landet.

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

På andra språk

På andra språk/In other languages

Här finns information om kyrkovalet på andra språk. Information about the election in Church of Sweden translated to several languages.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.