Foto: Jonas Persson

Slår hjärtat för kyrkan?

Du kan påverka kyrkans framtid genom de nomineringsgrupper som nominerar kandidater till Kyrkovalet 2025.

Vill du kandidera i Kyrkovalet 2025 eller bidra till arbetet i nomineringsgrupperna är det en bra start att höra av dig till valberedningen i Oskarshamns församling. Valberedningen består av representanter från nomineringsgrupperna. 

Nomineringsgrupper

De som kandiderar i kyrkovalet representerar olika nomineringsgrupper som var och en har sitt egna program för hur man ser på kyrkans verksamhet och framtid. I Oskarshamns församling finns för närvarande fyra nomineringsgrupper: Kyrka för alla, Vänstern i kyrkan, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. 

Valberedningen

Valberedningen är ansvariga för att genomföra kyrkovalet 21 september2025.

Ordinarie:
Rose-Marie Probelius Seger, ordförande
Dennis Rydh, vice ordförande
Lars Lindström
Michel Erlandsson
Monica Johansson

Ersättare:
Hanna Jansson
Berndt Karlsson
Anna-Lena Naraghi
Leif Axelsson
Ingmar Hjalmarsson

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Organisation

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Här kan du läsa om hur förtroendemannaorganisationen är uppbyggd och se vilka personer som företräder dig som medlem i Oskarshamns församling.