Foto: Pixabay

Pressrum

Pressmeddelande den 28 november 2022

Nytt krematorium

För Kalmar län bedömer Länsstyrelsen behov av två krematorier, de finns belägna i Oskarshamn och Kalmar. Oskarshamns församlings krematorium behöver förnyas. Församlingen har tittat på ett flertal olika lösningar och kommit fram till att det bästa alternativet är att bygga ett helt nytt krematorium. Det nya krematoriet kommer att byggas på fastigheten Diagnosen 1 som ligger i anslutning till Västra begravningsplatsen.

Nuvarande krematorium är beläget i Skogskapellets källarplan och togs i drift 1963 vilket gör att det är hög tid att modernisera. Idag utförs cirka 1 000 kremationer per år i Oskarshamn, som är upptagningsområde för mellersta och norra delen av Kalmar län. Det är få som väljer jordbegravning med kista idag, cirka 85% väljer kremation, och behovet av ny ugn, kyl- och frysanläggning samt teknisk utrusning är stort. Därutöver är lokalen inte optimal att arbeta i då det är minimalt med dagsljusinsläpp och lokalen är trång att arbeta i. På senare tid har även förfrågningar från anhöriga om att delta vid kremationen inkommit vilket inte är optimalt i nuvarande lokaler.

Ingen olja

Idag används RME (rapsmetylester) för att driva krematoriet, krematoriet förbrukar cirka 40 kubikmeter per år. Församlingen och Svenska kyrkan vill arbeta mer klimatsmart och så långt som möjligt att vår verksamhet går mot fossilfria alternativ. För framtiden är eldriven ugn det alternativ som ligger närmast att välja för att slippa belasta klimatet med eldningsolja och transporterna av oljan.

Solenergi

Oskarshamns församling har utrett tre olika platser som är möjliga för placering av krematorium och kommit fram till att ett inköp av fastigheten Diagnosen 1, där bland annat NCC idag är hyresgäst, är det bästa alternativet. I och med läget på fastigheten så kan församlingen montera upp en större solcellsanläggning på taket av nya byggnaden.

Alternativ

Oskarshamns församling utredde även alternativet att bygga nytt krematorium på egen mark, i skogspartiet som ligger i anslutning till Diagnosen 1. Denna del består av orörd skogsmark. Där kan inga solceller monteras och om man i framtiden ser behov av att bygga ut så är det mycket begränsade möjligheter.

Kostnader

Projektet att bygga nytt krematorium kostar cirka 110 miljoner kronor. Alla kostnader för att bygga krematoriet kommer att belasta begravningsavgiften. Det är den avgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar och är helt åtskild från medlemsavgiften för församlingsverksamheten. Idag så fördelas begravningsavgiften centralt via Kammarkollegiet.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att alternativet inköp av fastigheten Diagnosen 1, ger flera fördelar, sett till begravningsplatsens miljö och kulturhistoriska värden. Framför allt skonar planering på fastigheten Diagnosen 1 miljön närmast Skogskapellet.

Färdigt

Planen är att nytt krematorium kommer att stå färdigt vintern 2025/2026.

KONTAKT:
Webbadress: svenskakyrkan.se/oskarshamn

Anna Lideborg, kyrkogårds- och fastighetschef.
Telefon: 0491-78 42 29. Mail: anna.lideborg@svenskakyrkan.se

Marie Ivarsson, kyrkoherde. Telefon: 0491-78 42 06.
Mail: marie.ivarsson@svenskakyrkan.se

Catarina Olsson, kommunikatör. Telefon 0491-78 42 20.
Mail: catarina.olsson@svenskakyrkan.se

Församlingsexpediton: Telefon: 0491 78 42 00.
Mail: oskarshamns.forsamling@svenskakyrkan.se

För frågor kontakta gärna oss!