Gamla kapellet västra
Foto: Asbjörn Karlsson

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

ÖPPETTIDER

Expeditionen på Västra begravningsplatsen är normalt öppen för telefonsamtal och besök vardagar kl. 08.00 - 12.00. Välkommen! 

Kontaktinformation               

Oskarshamns församling, kyrkogårdsförvaltningen
Stengatan 30
572 55 Oskarshamn

0491-78 42 26
oskarshamn.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och fastighetschef                                                                    
Anna Lideborg 0491-78 42 29
anna.lideborg@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistenter
Sofia Sjöberg 0491-78 42 28
sofia.sjoberg@svenskakyrkan.se

Kristina Hedberg 0491-78 42 30
Kristina.Hedberg@svenskakyrkan.se

Grönyteplanerare
Asbjörn Karlsson 0491-78 42 25
asbjorn.karlsson@svenskakyrkan.se