Intresseanmälan konfirmation

Konfirmandåret 2023-2024 i Oskarshamns församling

Här anmäler du dig till konfirmandverksamheten i Oskarshamns församling. Ett bekräftelsemejl kommer när du klickat på skicka längst ned i formuläret. Vi ses i september!/Maria Klingstedt, konfirmandsamordnare

Kryssa i vilken grupp du vill vara med i:

Din vårdnadshavare måste godkänna att intresseanmälan skickas till konfirmandgruppens kontaktperson.

För att kunna hantera din anmälan till en konfirmationsgrupp behöver vi vissa uppgifter från dig som skickas till konfirmandsamordnaren i Oskarshamns församling. De uppgifter vi skickar är dem du angett ovan: namn, postadress, postnummer, postort och det sätt du vill att vi kontaktar dig på. Om du är under 18 år behöver vi även din vårdnadshavares namn och kontaktsätt. Genom att anmäla dig till en konfirmationsgrupp samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med det ovanstående. För ungdomar under 18 år krävs att vårdnadshavare samtycker till att den blivande konfirmandens, samt sina egna, personuppgifter skickas i enlighet med det ovanstående. När du sedan antas till en konfirmationsgrupp kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i syfte att administrera konfirmationsgruppen. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som arrangören av konfirmationsgruppen behandlar och hur arrangören behandlar dessa uppgifter. En skriftlig ansökan om information ska ställas till arrangören av konfirmationsgruppen och den ska vara undertecknad av dig själv. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om behandlade personuppgifter.