Kontakt anställda

Oskarshamns församling

Kyrkoherde

Björn  Leander

Björn Leander

Kyrkoherde

Präster

Marie  Ivarsson

Marie Ivarsson

Pastoralchef

Jonna  Hennig

Jonna Hennig

Präst

Diakoni

Anna Ekelund

Diakon

Karin  Erlandsson

Karin Erlandsson

Diakoniassistent

Kyrkomusiker

Birger Marmvik

Birger Marmvik

Organist

Åsa M Jonsson

Åsa M Jonsson

Kantor

Hugo Sjögren

Kantor

Musikpedagoger

Marcus Eriksson

Marcus Eriksson

Musikpedagog

Maria  Klingstedt

Maria Klingstedt

Musikpedagog

Matilda Nyberg

Matilda Nyberg

Musikpedagog

Pedagoger

Hanna Forneheim

Hanna Forneheim

Pedagog

Pedagoger

Lotta  Ekström

Lotta Ekström

Pedagog

Anna-Karin Kullenbert

Församlingspedagog

Barn- och ungdomsledare

Simone Nilsson

Simone Nilsson

Barn- och ungdomsledare

Husmor och vaktmästare

Anne  Liljehorn

Anne Liljehorn

Arbetsledande kyrkvaktmästare

Åke Johansson

Åke Johansson

Kyrkvaktmästare

Kent  Nilsson

Kent Nilsson

Kyrkvaktmästare

Jenny Sandgren

Husmor

Madeléne Vicksén

Husmor

Ekonomi och administration

Birgitta Engström

Birgitta Engström

Ekonom

Annelie  Johannesson

Annelie Johannesson

Kyrkoassistent

Kommunikation

Catarina Olsson

Catarina Olsson

Kommunikation/information - Kommunikatör