Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har givit Svenska kyrkan.

Alla har rätt till en värdig begravning

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som man betalar via skatten. 

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårds-förvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har givit Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.

Ny enhetlig begravningsavgift från 2017

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift. 1 januari 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

Den exakta avgiftssatsen

Avgiftssatsen för 2022 är 26,1 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 652,50 kr per år, eller drygt 54 kr per månad. Avgiftssatsen för 2021 var 25,3 öre per hundralapp. Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webb.

Följande tjänster ingår i avgiften

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
 • Gravsättning inklusive gravöppning.
 • Återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
 • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dessa att gravsättningen har skett. Undantaget av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
 • Kremering
 • Lokal förvaring och visning av stoftet.
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Följande ingår inte i begravningsavgiften

Följande ingår inte i begravningsavgiften utan bekostas av dödsboet eller anhöriga.

 • Kista och svepning.
 • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet.
 • Annonsering
 • Kistdekoration
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
 • Minnestund
 • Urna
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning.
 • Skötsel av gravplats.

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Läs mer här

www.svenskakyrkan.se/begravningsavgiften hittar du ännu lite mer om begravningsavgiften. 

Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. Nu finns skriften Om begravning som pdf.