Vanliga frågor och svar om konfirmationen

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om konfirmationen

Vad gör man under konfirmandtiden?

Att konfirmera sig handlar om att ha roligt och träffa nya kompisar. Men det är också ett tillfälle att prata om stora och spännande frågor. Vad har Gud med mig att göra? Vad är meningen med livet? Vem var Jesus och vad stod han för?

Att gå och konfirmationsläsa är ett erbjudande till alla som är nyfikna på vad kristen tro är och står för. Under din konformationstid får du genom diskussioner, dramaövningar, lekar, filmer, gudstjänster och andra aktiviteter möjlighet att fundera kring vem du själv är och vad du tror på. Du får möjlighet att diskutera spännande livsfrågor, frågor som är alldeles för viktiga för att inte ställas och samtala om. Du är välkommen att delta både om du tror på Gud eller om du tvivlar. Huvudsaken är att du är nyfiken på den kristna tron.
 
Finns behov av särskilt stöd på grund av någon form av funktionsnedsättning, kontakta oss så samtalar vi om vilket av våra alternativ som passar dig bäst.

Vill du ha mer information om vad man gör under konfirmationstiden, kan du läsa mer om det här

Hur anmäler jag mig eller mitt barn?

Du anmäler dig genom att maila oscars.forsamling.konfirmation@svenskakyrkan.se I samband med anmälan skickas en bekräftelse via mail till vårdnadshavare. Bekräftelsen kan ta några dagar att få. När en grupp är full meddelar vi det på hemsidan. Då kan man skicka in en anmälan till köplats.

Vad kostar det att konfirmeras?

Kostnaden som du betalar är för kost och logi på läger. Församlingen subventionerar våra konfirmationsläger eftersom vi tycker att konfirmation är viktigt. Vi har också helt gratis konfirmationsalternativ.

Vad händer om man inte får ihop ekonomin?

Finns behov av stöd för lägeravgiften kan behovsprövat bidrag sökas. Kontakta vår gemensamma stiftelseexpedition i Hedvig Eleonora församling. Telefontid: måndag, tisdag och torsdag klockan 09:00-11:00, telefonnummer 08-545 675 78. Hemsida: hedvigeleonora.se/diakoni/stiftelsemedel

Kan man konfirmeras även om man inte är medlem eller döpt?

Det finns nästan alltid några konfirmander i varje grupp, som inte är döpta. Då låter man sig döpas under konfirmandtiden. Hur, var och när dopet sker bestämmer präst, målsman och konfirmanden tillsammans. Din grupps präst kommer att kontakta den som inte är döpt.

Om du är döpt men inte medlem i Svenska kyrkan behöver du fylla i en blankett, kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Är konfirmanderna försäkrade?

Alla deltagare är under konfirmationstiden, försäkrade via Svenska kyrkan. Inför läger kan det vara bra att kontrollera sin hemförsäkring om konfirmanden t.ex. har värdefulla ägodelar med sig. Försäkringen täcker främst fysiska skador och inte materiella. Er hemförsäkring kompletterar försäkringen. Eventuella tilläggsförsäkringar får målsman/hemförsäkring stå för.

Måste man tro på Gud?

Nej. Konfirmationstiden handlar om att få tillfälle att fundera över frågor om livet och tro. Det är en möjlighet att lära känna nya vänner, utforska sin andliga sida och lära sig mer om kristen tro. Vissa har redan en tro, några har det inte. Det finns inga som helst krav på att vara troende.

Jag bor inte i Oscars församling, får jag konfirmeras där ändå?

Ja, det spelar ingen roll i vilken församling du bor i. Om du t.ex. har en vän som du gärna vill konfirmeras med som bor i Oscars församling och du själv bor i en annan församling, kan du självklart anmäla dig till en konfirmandgrupp i här och tvärt om. Församlingarna på Östermalm samarbetar och konfirmandalternativen för Hedvig Eleonoras församling och Engelbrekts församling finns under ”Fler grupper”.

Om jag anmäler mig och märker att jag inte vill, får jag sluta?

Du kan när som helst meddela att du vill sluta. Konfirmation är frivilligt. Men frivilligt betyder självklart inte att man kommer och går som man vill. Men man får hoppa av om man märker att det inte var något för dig, även om vi tror att det är något för alla! Däremot är anmälan bindande vilket betyder att ni måste betala anmälningsavgiften och den kan man inte få tillbaka även om man ångrar sig.

Min kompis vill inte vara med, men jag vill gå. Vad gör jag?

Är det viktigt för dig att få med din kompis, kanske ni kan komma överens om att prova gå på någon informationsträff eller förträff. Passar det inte din kompis, är det alltid möjligt att hoppa av, och då vet du ju om du vill fortsätta själv. Annars kommer du att träffa många roliga människor. Varje konfirmandgrupp har ungdomsledare som är där för din skull. Det blir inte ensamt. Ibland kan det också vara häftigt att göra något för din egen skull, du hinner snabbt få många nya vänner i din konfirmandgrupp.

Får alla fina och dyra presenter?

Nej, det får verkligen inte alla! En del familjer har den traditionen, andra firar med en fest/mottagning efter konfirmationsgudstjänsten istället för presenter och en del firar inte alls. Dessutom säger väldigt många konfirmander att det som i slutändan var mest värdefullt, var själva konfirmationstiden, inte presenterna. Men vi tycker att man på något sätt bör fira den högtidsdag som konfirmationen är.

Jag har svårt att läsa och skriva, kan jag konfirmeras ändå?

Ja, konfirmation är för ALLA! Läs- och skrivsvårigheter är inget som helst hinder eftersom vi idag arbetar med så många fler former av skapande/lärande än att läsa och skriva.

Jag är äldre än 15. Är det för sent att konfirmera sig då?

Nej! Det vanligaste är att man konfirmeras när man är 14 -15 år. Är du bara något år äldre kan du fortfarande ingå i en av våra konfirmationsgrupper, det är inte alls ovanligt att det är någon eller några som är nåt år äldre. För dig som är äldre ber vi dig kontakta oss för att tillsammans hitta ett konfirmationsalternativ som passar.

Mina föräldrar/vårdnadshavare vill inte att jag ska konfirmeras, men jag vill.

Religionsfriheten gäller från 12års ålder. Däremot är det dina vårdnadshavare som bestämmer så då kan du inte konfirmeras! Om du vill kan du be dem prata med oss för att få reda på lite mer hur vi tänker runt konfirmation. Skulle det ändå vara totalstopp, är det aldrig för sent. Många konfirmerar sig när de är vuxna (+ 18år).