Samtalsstöd

Samtal med präst och diakon

Enskilt samtal
Behöver du någon att tala med? Det kan gälla något stort, det kan gälla något litet, huvudsaken är att det är något som är viktigt för dig. Du väljer själv vad samtalet ska beröra, det behöver inte handla om tro och religion. Inga journaler förs från samtalen och både präster och diakoner finns tillgängliga för samtal.

Samtalsgrupper för sörjande
Har du förlorat en livskamrat eller närstående? Att träffa andra i samma situation kan vara ett bra sätt att bearbeta sorgen. Läs mer

Om tystnadsplikten
Präster och diakoner har tystnadsplikt men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.

Präst har absolut tystnadsplikt vid bikt och enskild själavård. Det finns inga undantag från den absoluta tystnadsplikten, även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte.

Diakonen har också tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel om det under samtalet har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på. Diakonen kan även bli kallad att vittna i en rättegång.


Samtalsgrupper