Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Samtalsstöd

Vill du prata med någon? Vi finns här för dig, gammal som ung.

Enskilt samtal
Behöver du någon att tala med? Det kan gälla något stort, det kan gälla något litet, huvudsaken är att det är något som är viktigt för dig. Du väljer själv vad samtalet ska beröra, det behöver inte handla om tro och religion. Inga journaler förs från samtalen och både präster och diakoner finns tillgängliga för samtal. Enskilt samtal bokar du antingen genom att kontakta någon av våra präster eller diakoner direkt eller så fyller du i formuläret så återkommer vi till dig.

Samtalsgrupper för sörjande
Har du förlorat en livskamrat eller närstående? I våra samtalsgrupper för sörjande träffar du andra i samma situation vilket kan vara ett bra sätt att bearbeta sorgen. Deltagandet kostar ingenting och du som bor i en annan församling är också välkommen. 

Kontakt: Bo Lindberg, 08-442 51 46 bo.lindberg@svenskakyrkan.se

Om tystnadsplikten
Präster och diakoner har tystnadsplikt men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.

Präst har absolut tystnadsplikt vid bikt och enskild själavård. Det finns inga undantag från den absoluta tystnadsplikten, även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte.

Diakonen har också tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel om det under samtalet har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på. Diakonen kan även bli kallad att vittna i en rättegång.

Vill du prata med någon?

När du tryckt på knappen får du fylla i dina kontaktuppgifter. Sen kontaktar vi dig för att komma överens om hur vi bäst går vidare.

Jag vill prata med någon