Meny

Kontakta oss

Bokning

Pia Bogle

Oscars församling

Bokning av lokaler, dop, vigsel och begravning

Kyrkoherde

Sven Milltoft

Sven Milltoft

Oscars församling

Kyrkoherde

 Hans    Rhodin

Hans Rhodin

Oscars församling

Kyrkoherde (tjänstledig)

Präster

 Annika    Boltenstern

Annika Boltenstern

Oscars församling

Präst

 Gabriella Johansson

Gabriella Johansson

Oscars församling

Ungdomspräst

 Bo Lindberg

Bo Lindberg

Oscars församling

Präst, vikarierande biträdande kyrkoherde

Cecilia Linden

Cecilia Linden

Oscars församling

Präst, Barn & Familj

Therese Lundberg

Therese Lundberg

Oscars församling

Pastorsadjunkt

Patrik  Pettersson

Patrik Pettersson

Oscars församling

Präst

Rebecca    Söderblom

Rebecca Söderblom

Oscars församling

Präst

Mer om Rebecca Söderblom

Kontakt för Hemkyrkan

Elisabeth Öberg Hansén

Elisabeth Öberg Hansén

Oscars församling

Präst

Diakoni

Stephan Gullberg

Stephan Gullberg

Oscars församling

Diakon

 Anette Karinen Acosta

Anette Karinen Acosta

Oscars församling

Seniorverksamhet, diakonimedarbetare

 Åsa Wadholm

Åsa Wadholm

Oscars församling

Diakon

Barn- och Ungdom

Maria Gustafsson

Oscars församling

Öppna förskolan

Susanne    Gybäck

Susanne Gybäck

Oscars församling

Öppna förskolan

 Gabriella Johansson

Gabriella Johansson

Oscars församling

Ungdomspräst

Cecilia Linden

Cecilia Linden

Oscars församling

Präst, Barn & Familj

Henrik Lundh

Oscars församling

Församlingspedagog

Gunilla Rosén

Oscars församling

Öppna förskolan

Isabella Tengdelius

Oscars församling

Församlingspedagog, Kurator, Föräldraledig

Sofie Winsnes

Sofie Winsnes

Oscars församling

Förskolechef

Musiker

 Fredrik   Malmberg

Fredrik Malmberg

Oscars församling

Musiker

 Marie   Olhans

Marie Olhans

Oscars församling

Musiker

Pär   Olofsson

Pär Olofsson

Oscars församling

Musiker

Oscar Rutberg

Oscars församling

Musiker

 Hanna  Sandman

Hanna Sandman

Oscars församling

Musiker

Administration

 Erik  Andersson

Erik Andersson

Oscars församling

Administrativ chef

Pia Bogle

Oscars församling

Bokning av lokaler, dop, vigsel och begravning

Ellen Cederbaum

Oscars församling

Kyrkoskrivare

 Kerstin    Ehlert

Kerstin Ehlert

Oscars församling

Ekonomichef

Jacob Engvall

Oscars församling

Kommunikatör

Monika Hallstensson

Oscars församling

Kanslisekreterare

 Monica   Hendeberg

Monica Hendeberg

Oscars församling

Personalchef

Maria Lindelöf

Maria Lindelöf

Oscars församling

Ekonomiassistent

Anna Selander

Oscars församling

Kommunikatör

Husmödrar

Prapha Fröding

Oscars församling

Husmor Armfeltsgatan 2

Cia Högberg

Cia Högberg

Oscars församling

Husmor Fredrikshovsgatan 8, Catering

Vaktmästare

 Dag Jonsson

Dag Jonsson

Oscars församling

Kyrkvaktmästare

Peter Bejemark

Oscars församling

Kyrkvaktmästare

 Dan Dittmer

Dan Dittmer

Oscars församling

Kyrkvaktmästare, Säkerhetsansvarig

Per Gillving

Oscars församling

Kyrkvaktmästare

Stefan Söderberg

Oscars församling

Arbetsledare för kyrkvaktmästare och husmödrar

Julia Söderblom

Oscars församling

Kyrkvaktmästare (tjänstledig)

 Hanna Wireen

Hanna Wireen

Oscars församling

Kyrkvaktmästare

oscars församlingsexpedition

Besöksadress: Fredrikshovsgatan 3, 115 23 Stockholm 

Öppet: mån-tor kl 9-15 fre kl 9-14 Lunchstängt kl 12-13

Tel: 08-442 51 00 oscars.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress: Oscars församling Box 24145 104 51 Stockholm
Organisationsnr 252000-0585
Bankgironr 477-6779
Betalningsmottagare Oscars församling