Kontakt och Gemenskap

För gamla, ensamma, sjuka och andra som behöver hjälp eller omvårdnad.

Kontakt och Gemenskap i Oscars församling är en förening som varit verksam sedan 1907. 

Kontakt och Gemenskap erbjuder trygghetstelefonen Kontaktringen, hembesök, hjälp med vardagsärenden eller promenadsällskap samt ekonomiskt stöd för oförutsedda utgifter och för ensamstående föräldrar. De ordnar soppluncher med föredrag, utflykter samt en sommarresa för äldre varje år.