Bild som föreställer besökstjänsten

Besökstjänsten

Besökstjänsten samlar personer som vill göra en social insats för en medmänniska. Vi strävar efter att motverka ensamhet och finns för att räcka ut en hand för gemenskap och vänskap.

En viktig verksamhet med lång historia i församlingen är besökstjänsten som Oscars församlings diakoni och Föreningen Kontakt och Gemenskap bedriver i samarbete.

Du kanske söker någon att prata med, någon som kan vara ett stöd och sällskap på en promenad eller vid ett läkarbesök, eller någon som läser tidningen för dig? Ta kontakt med oss i besökstjänsten och berätta om just dina önskemål.

Du kanske själv har tid över som du vill dela med dig av till någon annan? Då kan du bli en av våra besökare.

Besökstjänstens frivilliga erbjuds träffar för inspiration, utbildning och handledning. Det finns alltid en utbildad anställd som de frivilliga kan kontakta för att prata om aktuella saker som dyker upp. Vi uppskattar den tid du har möjlighet att ge och alla insatser är värdefulla.

Kontakt: Anette Karinen Acosta på Föreningen Kontakt och Gemenskap kontakt@kogioscars.se
08-664 43 12