GDPR - Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om hur vi behandlar personuppgifter för dig som finns med på bild eller film i Oscars församlings verksamhet

Oscars församling tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Vårt syfte med detta är att dokumentera verksamheten och bevara bild- och filmmaterialet för arkivändamål och framtida forskning. 

Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande från de personer som går att identifiera i bild- och filmmaterial innan vi använder sådant material i vår kommunikation. Godkännande inhämtas vanligtvis skriftligen via blanketter men kan undantagsvis även inhämtas muntligen. Har du en gång lämnat ditt godkännande kan du när som helst ta tillbaka det, men det påverkar inte eventuell publicering vi redan gjort med ditt godkännande.

Vår tidskrift, Oscars församlingsblad, har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Det innebär att vår publicering lyder under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, vilka går före dataskyddsförordningens regler om samtycke. Detsamma kan gälla även utan utgivningsbevis om publiceringen sker med journalistiska ändamål. Självfallet tar Oscars församling ändå alltid vederbörlig hänsyn till personers integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

På webbplatsen svenskakyrkan.se/oscarsforsamling används bilder vi har tillstånd för. När vi inte längre behöver bilderna raderar vi dem. 

Observera att bild- och filmmaterial kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten. 

Vilka rättigheter har du?

Oscars församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, klicka här. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.