Personuppgiftshantering & integritetspolicy

Behandling av personuppgifter
Alla dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlas personuppgifter så som namn, adress, telefonnummer och personnummer. Församlingarna har församlingsregister som dels innehåller uppgifter om församlingens medlemmar, dop, vigsel, begravning och konfirmation, dels uppgifter om personer som deltar i församlingens verksamheter.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till församlingens verksamheter sparas bara så länge verksamheten pågår. Personuppgifter som lämnas i samband med fakturering och avgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter.

Om du har frågor, klagomål eller vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter, kontakta dataskyddsombudet i Oscars församling genom att mejla eller ringa till: Erika Malmberg, dataskyddsombud@intechrity.se 072-549 64 34

 

policy