För ungdomar i behov av extra stöd

Konfirmationen vänder sig till alla tonåringar. Här finns information till de i behov av extra stöd

Du är välkommen till våra grupper i de tre församlingarna på Östermalm – även om du är i behov av särskilt stöd! Tala med den församling du vill konfirmeras hos.

Gålölägret 

Gålölägret är ett läger för dig som är intresserad av människovärde och mänskliga rättigheter. Under tre veckor får du tillsammans med andra fundera över och prata om vad som är viktigt i livet. 

Dagarna är fyllda av olika aktiviteter. Vi är mycket utomhus: badar, håller på med scouting och andra aktiviteter. Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga och kan bidra. Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra!

På Gålölägret möts ungdomar med och utan behov av särskilt stöd. Vi välkomnar dig som går i grundskola, resursskola, specialskola och särskola. De flesta som konfirmeras på Gålölägret är mellan 14 och 18 år. Våga utmana dig själv och få ett minne för livet!

Mer information på Högalids församlings hemsida

Frågor: Victor Lindblom, lägerpräst victor.lindblom@svenskakyrkan.se eller ring 073-039 57 21.

Detta alternativ är kostnadsfritt.