Några ungdomar runt ett bord inomhus. Det skymtar en lampa, en soffa och en tavla.

Gålölägret

Gålölägret är ett konfirmationsläger som välkomnar dig som går i grundskola, resursskola, specialskola, träningsklass eller särskola. De flesta som är med på Gålölägret är mellan 14–18 år.   

Konfirmation - Gålölägret 2022 

(Fulltecknat 2022, intresseanmälan för köplats via kontaktperson nedan!) Gålölägret är ett konfirmationsläger som drivs av Högalids församling. Lägret pågår under tre härliga sommarveckor, 20 juni till 9 juli 2022 på Gålögården i Stockholms skärgård. 

Gålölägret vänder sig till dig som går i grundskola, resursskola, specialskola eller särskola. Under lägret får du tillsammans med andra fundera över och prata om vad som är viktigt i livet. Duger jag som jag är? Hur är en bra vän? Behövs jag? Vad har Gud med mitt liv att göra? Vad betyder det att alla människor är lika mycket värda? Vad betyder det att alla är skapade till Guds avbild? Våga utmana dig själv och få ett minne för livet!

Om Gålölägret

Gålölägret gör det möjligt för ungdomar med och utan behov av särskilt stöd att få mötas och lära känna varandra och syftar till att motverka utanförskap och ge ökad förståelse för olika livssituationer. Lägret hålls på Gålögården i Stockholm och det kostar inget att delta.

Det finns 20 deltagarplatser och de flesta som deltar är mellan 14 och 18 år. Ibland är någon äldre. Cirka 10 ledare är med på lägret. De flesta ledare är mellan 20 och 30 år och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar både med och utan funktionsnedsättning.

På lägret finns också en lägerpräst och en lägerchef som har huvudansvar för lägret.

Vad händer på lägret?

De flesta dagar har ett schema som ser ungefär likadant ut. Vi har morgonbön och konfirmationsundervisning, scouting och skapande. Vi håller på med olika aktiviteter och på kvällarna har vi aftonbön. Vi är mycket utomhus: badar, paddlar, leker, vandrar och håller på med scouting. Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga och kan bidra. Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra.

Innan lägret

Alla deltagare bjuds in till individuella informationssamtal om lägret och får möjlighet att träffa några av ledarna. Informationssamtalen är viktiga för att ledarna ska kunna avgöra hur varje konfirmand ska kunna få rätt stöd under lägret.

Gålölägrets historia

Gålölägret har funnits sedan 1989 och utvecklades på Gålö i Stockholm med Åhuslägret i Skåne som förebild. Det har drivits av Föreningen Integrerad Ungdomsverksamhet som samverkat med såväl Stockholms stift, Svenska Scoutförbundet och Högalids församling.

Sedan 2014 är Högalids församling huvudman med stöd från Stockholms stift, externa stiftelser och gåvor. Högalids församling samverkar med DHB, Riksförbundet för döva och hörselskadade barn och barn med språkstörning, för att göra lägret så tillgängligt som möjligt.

Fråga oss om du vill veta mer

Kontakta Victor Lindblom, präst. 

Intresseanmälan Gålölägret konfirmation 2022

Intressenmälan till Gålölägret 2022!