För pedagoger och lärare

Vi finns till för alla förskolor och skolor och erbjuder både er som personal och era skolklasser eller grupper olika typer av verksamheter

Vi erbjuder oss att komma till förskolan, skolan, fritidshemmet och dylikt för att få en bättre kontakt samt eventuellt hjälpa till under svåra tider. Ni är även välkomna till någon av våra kyrkor!

Vi är ett team på präst, kurator och/eller församlingspedagog som bland annat kan erbjuda er:

  • Att delta vid studiedagar, temadagar och lektioner
  • Studiebesök i våra kyrkor
  • Dialog i lärarkollegium
  • Stöd vid kriser
  • Enskilda samtal med kurator
  • Enskilda samtal med präst som har total tystnadsplikt
  • Vandringar vid jul och påsk – läs mer om detta nedan.

För mer information kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter här

 

Påsk- och julvandringar

Vi erbjuder förskolor och förskoleklasser på Östermalm påsk- och julvandringar