En kvinna och två små barn står tillsammans med en kvinnlig präst vid en dopfunt.
Foto: Eklund

Dop

Dopet är Guds kärleksförklaring till varje människa och en påminnelse om vårt ursprung hos Gud. I dopet ser, hör och upplever vi att alla är välkomna i Guds stora gemenskap.

Boka tid för dop

Kontakta bokningen i Oscars församling via telefon 08-442 51 04 (telefontid mån-fre 9:00-12:00) eller mejla oscars.forsamling.bokning@svenskakyrkan.se

Eller boka tid direkt på webben

Val av kyrka
Du väljer själv i vilken av våra kyrkor du vill att gudstjänsten ska hållas. Dopet kan ske i Oscarskyrkan, Gustaf Adolfskyrkan, Olaus Petrikyrkan, Djurgårdskyrkan och sommartid i Oscars Lillkyrka om ni är ett litet sällskap. I anslutning till dopet kan man också hyra lokal och catering för dopkaffe.

Du kan se bilder och läsa mer om våra kyrkor längre ned på denna sida.

Dopsamtal och val av musik
I Oscars församling är vi glada över och angelägna om att, tillsammans med er som bokar dop, vigsel eller begravning i någon av våra kyrkor, få göra gudstjänsten till en fin och högtidlig stund att vila i och minnas. I god tid före gudstjänsten kommer den präst som ska tjänstgöra att bjuda in till ett samtal där ni går igenom och planerar gudstjänsten. Musik och psalmer är mycket viktiga delar av detta. Val och framförande av sånger och musik diskuteras/stäms av med både präst och den organist som ska tjänstgöra. Nedan följer information om vad som gäller för musik vid dop i Oscars församlings kyrkor.

 • I Oscars församling arbetar erfarna och välutbildade kyrkomusiker och vi värnar om levande musik i gudstjänsterna. Våra musiker behärskar flera olika genrer och kan alltid anpassa musiken till stunden. Ofta spelas musiken på orgel, ibland väljs piano istället. Fråga gärna den musiker som tjänstgör om råd gällande val av musik. Ta vara på möjligheten att få vacker, levande musik framförd vid den högtid som dop, vigsel och begravning är!
 • Vi erbjuder ackompanjemang av solister. Stäm av i god tid före gudstjänst, så att den som ska spela har noter (i rätt tonart) och dylikt. I alla våra kyrkor finns notställ och mikrofon att tillgå.
 • Församlingen tillhandahåller inte sångsolister eller körer till dop, vigsel eller begravning. Om annat instrument än orgel och piano önskas så bokas och bekostas det av beställaren.
 • I undantagsfall och efter överenskommelse med tjänstgörande präst och musiker kan inspelad musik framföras. Den ska i så fall vara lagligt köpt och nedladdad. Det är av upphovsrättsliga skäl inte tillåtet att spela streamad musik i våra gudstjänster.
 • Du får kontaktuppgifter till tjänstgörande musiker antingen vid samtalet med prästen eller via Oscars församlings bokning.

Dopgudstjänsten inleds och avslutas med att organisten spelar ett kort stycke, kanske en improvisation över en visa eller en psalm. Vanligtvis innehåller en dopgudstjänst två till tre psalmer. Om du vill ha en psalm ur t ex ”Psalmer i 90-talet” eller ”Psalmer i 2000-talet”bör du tänka på att dessa inte finns i kyrkorna och kanske behöver tryckas upp separat. Här nedan följer några förslag på doppsalmer:

 • 193 Gud som haver barnen kär
 • 248 Tryggare kan ingen vara
 • 21 Måne och sol
 • 381 Gud har en famn
 • 383 Med vår glädje över livets under
 • 342 Tusen stjärnor glimmar
 • 289 Guds kärlek är som stranden
 • 606 Det gungar så fint

Faddrar
Många föräldrar vill utse faddrar/gudföräldrar åt sitt barn. Den bästa dopgåva ett barn kan få är en vän som har tid att lyssna och förstå och som vill vara en förebild för barnet. Faddern måste själv vara döpt men behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan.

Dopkläder
Det lilla barnet bär ibland en lång, vit dopklänning. Dopklänning symboliserar att det lilla barnet ska växa i sitt dop och Oscars församling har en dopklänning som man kan låna. Äldre barn eller vuxna som döps bär ofta någon typ av ljusa kläder. Det ljusa eller vita påminner om den förlåtelse och renhet som Gud ger i dopet.

Tillhörighet i Svenska kyrkan
Ett barn blir tillhörigt Svenska kyrkan genom dop i Svenska kyrkan eller genom att föräldrarna anmäler att barnet ska tillhöra kyrkan ”i avvaktan på dop”. Om man som vuxen vill gå med i Svenska kyrkan och inte är döpt skickar man en skriftlig anmälan om medlemskap. Det går givetvis också bra att döpa sig som vuxen!

Lokal för dopkalas

Oscars församlingssal på Fredrikshovsgatan 8.

Våra lokaler

Önskar ni hyra lokal i samband med exempelvis dop eller begravning?

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

Kyrkor i Oscars församling

Klicka på en kyrksymbol så får du information om och bilder på kyrkan.

Videolänk

Finns behov av att förmedla en kyrklig handling digitalt via t ex en videolänk rekommenderar Svenska kyrkan att detta sker via en privat uppkoppling till de anhöriga som inte kan närvara. En live-sändning behöver inte registreras i de fall då det rör sig om en sändning till en begränsad skara (och inte till allmänheten) via en "hemlig" eller lösenordsskyddad länk. Ni behöver inte heller beakta upphovsrätten i de fall det rör sig om sändningar till en begränsad skara. Tänk gärna på att alla kanske inte vill vara med på film så iaktta försiktighet.