Dop

Dopet är Guds kärleksförklaring till varje människa och en påminnelse om vårt ursprung hos Gud.

boka tid för dop

Kontakta bokningen i Oscars församling via telefon 08-442 51 04 (telefontid mån-fre 9:00-12:00) eller mejla oscars.forsamling.bokning@svenskakyrkan.se

Boka tid för dop online

Boka tid här

När vi bär fram ett barn till dopet uttrycker vi vår glädje och tacksamhet över att ha fått ta emot ett barn. Att döpa sitt barn är att få se, höra och uppleva att alla är välkomna i Guds stora gemenskap.

Tillhörighet i Svenska kyrkan
Ett barn blir tillhörigt Svenska kyrkan genom dop i Svenska kyrkan eller genom att föräldrarna anmäler att barnet ska tillhöra kyrkan ”i avvaktan på dop”. Om man som vuxen vill gå med i Svenska kyrkan och inte är döpt skickar man en skriftlig anmälan om medlemskap. Det går också bra att döpa sig som vuxen.

Faddrar
Många föräldrar vill utse faddrar/gudföräldrar åt sitt barn. Den bästa dopgåva ett barn kan få är en vän som har tid att lyssna och förstå och som vill vara en förebild för barnet. Faddern måste själv vara döpt men behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan.

Boka tid för dop
Du väljer själv i vilken av våra kyrkor du vill att gudstjänsten ska hållas. Dopet kan ske i Oscarskyrkan, Gustaf Adolfskyrkan, Olaus Petrikyrkan, Djurgårdskyrkan och sommartid i Oscars Lillkyrka om ni är ett litet sällskap. I anslutning till dopet kan man också hyra lokal och catering för dopkaffe.

Dopsamtal
Inför dopet träffar du prästen för att prata om vad dopet är och vad det innebär. Tillsammans går ni igenom dopgudstjänsten, väljer psalmer och kommer överens om vem som gör vad under gudstjänsten. Prästen hör av sig till er för att boka in en samtalstid cirka två veckor före dopet.

Dopkläder
Det lilla barnet bär ofta en lång, vit dopklänning. Dopklänning symboliserar att det lilla barnet ska växa i sitt dop. Om det är ett äldre barn eller en vuxen som döps bär man gärna någon typ av ljusa kläder. Det ljusa eller vita påminner om den förlåtelse och renhet som Gud ger i dopet. Församlingen har en dopklänning som man kan låna.

Dopgudstjänst
Dopgudstjänsten är en offentlig gudstjänst vilket innebär att upplägget till stor del styrs av Svenska kyrkans gudstjänsthandbok. Däremot har vi alltid enskilda dop, bara ett barn döps under gudstjänsten om inte något annat är överenskommet. Eftersom huvudpersonen oftast är under ett år och många av dopgästerna är små barn är dopgudstjänsten ganska kort, ungefär 20-25 minuter.

Drop in-dop
En gång per termin har vi drop in-dop i Oscarskyrkan. Detta är ett enkelt alternativ där du/ni är välkomna att låta ert barn eller er själva döpas utan en massa praktiska förberedelser. Ingen föranmälan behövs. 

Om du kommer ensam med ditt barn behöver du tänka på att ha ett medgivande om en annan vårdnadshavare finns, samt båda vårdnadshavarnas legitimationer. Vid vuxendop behöver vi legitimation för dig som ska bli döpt.

Har du frågor kring drop in-dopet? Kontakta Cecilia Linden, 08-442 51 06, cecilia.linden@svenskakyrkan.se

Nästa drop in-dop: 2021 kommer vi inte ha drop in-dop. I stället ordnas dopfest ett antal lördagar under hösten. Då erbjuds extra många doptider och efteråt bjuds de som önskar på tårta, saft och kaffe. Dopfest: 4 & 18 september, 2 & 23 oktober samt 13 november kl 11-15. Ni kan boka tid online

Musik
Dopgudstjänsten inleds och avslutas med att organisten spelar ett kort stycke, kanske en improvisation över en barnvisa eller en psalm. Vanligtvis innehåller en dopgudstjänst två till tre psalmer. Om du vill ha en psalm ur t ex ”Psalmer i 90-talet” eller ”Psalmer i 2000-talet”bör du tänka på att dessa inte finns i kyrkorna och kanske behöver tryckas upp separat. Här nedan följer några förslag på doppsalmer:

193 Gud som haver barnen kär
248 Tryggare kan ingen vara
21 Måne och sol
381 Gud har en famn
383 Med vår glädje över livets under
342 Tusen stjärnor glimmar
289 Guds kärlek är som stranden
606 Det gungar så fint

Om en solist ska framträda vid dopet bistår Oscars församling gärna med ackompanjemang. Det är då viktigt att solisten har med sig noter i den tonart sången/stycket ska framföras, och att solisten tar personlig kontakt med den musiker som ska tjänstgöra under dopet för att planera repetitionstid. Tänk också på att det finns utrymme för musik vid festen efteråt! Tveka inte att höra av dig till någon av församlingen musiker om ni har några frågor eller funderingar kring valet av musik. På grund av upphovsrättsliga orsaker kan vi inte längre strömma musik via t ex Spotify vid förrättningar i kyrkan. Önskas inspelad musik spelar vi endast CD-skivor (ska vara original, ej bränd).

videolänk

Finns behov av att förmedla en kyrklig handling digitalt via t ex en videolänk rekommenderar Svenska kyrkan att detta sker via en privat uppkoppling till de anhöriga som inte kan närvara. En live-sändning behöver inte registreras i de fall då det rör sig om en sändning till en begränsad skara (och inte till allmänheten) via en "hemlig" eller lösenordsskyddad länk. Ni behöver inte heller beakta upphovsrätten i de fall det rör sig om sändningar till en begränsad skara. Tänk gärna på att alla kanske inte vill vara med på film så iaktta försiktighet.