Diakoni & stöd

Träffar, ekonomiskt stöd, besökstjänst m m

Diakoni är omsorg om människan. Vi vill mötas, dela, lyssna och vandra tillsammans. Församlingens diakonimottagning ligger på Armfeltsgatan 2. Här har vi öppet hus en dag i veckan, soppluncher och en friskisgrupp för personer med psykisk ohälsa. Här tar vi även emot besök för samtal. Diakoner deltar också i Hemkyrkans gudstjänster på församlingens äldreboenden och vi besöker gärna församlingsbor som vill ha sällskap i sitt hem. Vill du ha hembesök? Tveka inte att kontakta oss!

Våra diakoner
Annette Ferronato
annette.ferronato@svenskakyrkan.se
08-442 51 39

Stephan Gullberg (Ledig fredagar)
stephan.gullberg@svenskakyrkan.se
08-442 51 27

Åsa Wadholm 
asa.wadholm@svenskakyrkan.se
08-442 51 53