Foto: Anna Dahl

Vigselgudstjänsten

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst som följer en viss förutbestämd ordning. Inom ramen för den är ni som brudpar välkomna att vara med och utforma vigseln och göra den till er egen.

Vigselsamtal

En kyrklig vigsel föregås alltid av ett vigselsamtal med prästen och brudparet när man planerar vigseln. Det är ett tillfälle för brudparet att ställa frågor till prästen och för prästen att lära känna brudparet och vad som är viktigt för just er i er vigsel. 

Som brudpar väljer ni in- och utgångsmusik, psalmer och textläsning. Solosånger och/eller instrumentalmusik är för många viktiga delar i en vigsel som sätter den speciella stämning som just ni vill ha. 

Alltid i en vigsel

I gudstjänstens första del talar prästen om äktenskapet och kärleken ur ett kristet perspektiv. Som brudpar är ni fria att välja bibeltexter eller dikter som prästen eller någon anhörig läser.

Sedan är det dags för er att säga JA. Inför Gud och alla närvarande lovar ni varandra att vårda er kärlek och stå vid varandras sida livet ut. Det är i denna del av vigseln som prästen ”förklarar er som man och hustru”.

I den avslutande delen av gudstjänsten får ni som brudpar del av prästens och församlingen omsorg. Det sker genom böner och välsignelse. Oftast håller prästen även ett vigseltal.

Vigselns symboler

Den enda symbol ni egentligen måste tänka på är att ha en ring, eller två. Den slutna ringen är en urgammal symbol för evighet och den/de spelar en roll i vigselgudstjänsten. Läs mer om bröllopets symboler. Är ni intresserade av brudkrona har vi det till utlåning.

 

Vigsel

När vi gifter oss och prästen välsignar vår kärlek säger vi JA till varandra och till att lägga vår kärlek i Guds händer.

Boka vigsel

Vill du gifta dig i någon av våra kyrkor? Här kan du fylla i ett formulär för att skicka in en intresseanmälan. Vi hanterar ditt ärende och återkommer till er inom en månad. Vigslar för kommande år behandlas i den ordning de har kommit in från och med 1 september året innan.