Foto: Albin Heillert_IKON

Varför konfirmera sig?

Det räcker med din nyfikenhet!

konfirmation

Du får:

  • Tänka på vad som är viktigt i livet.
  • Ta reda på vad kristen tro är.
  • Åka på läger.
  • Vara med vänner.
  • Bli sedd och tagen på allvar.
  • Vara med om festen att bli konfirmerad.

Den är din resa som du delar med andra och med Gud. Här får du fundera över sådant som är viktigt i livet – liv och död, kärlek och vänskap, glädje och sorg, Gud och Jesus.

Konfirmandtiden är som ett äventyr in i dina innersta tankar och funderingar.

VETA MER

Läs mer om vad det innebär att konfirmeras på Svenska kyrkans nationella hemsida.