Bårtäcke Myckleby
Foto: Anna Dahl

Om begravningar

Begravningen är ett tillfälle för avsked, ett viktigt steg i sorgearbetet. Här hittar du det du behöver veta inför, under och efter en begravning.

Läs mer om begravning på Svenskakyrkan.se