Meny

Begravning och gravar

Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att hand om begravningsverksamheten i Orust kommun. Vi hjälper dig oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Gud, du hör våra frågor inför döden. Låt uppståndelsens ljus fylla våra liv, ljuset som väcker tro på Jesus Kristus, ljuset som tänder hopp i sorgens mörker, ljuset som föder kärlek till livet, ljuset som ger oss löftet att vi skall få möta dig en gång bortom tid och rum.

Ur Gudstjänster under kyrkoåret