Meny

Skötsel av gravar

Vi vill alla att en gravplats ska vara en värdig och vacker plats. Planteringar behöver vattnas och skötas och gravstenar kan behöva underhållas. Här finns mer information om vad du behöver tänka på och hur du kan få hjälp av oss med att sköta graven.

Att sköta en gravplats

Utse någon som ansvarar för graven

Gravrättsinnehavare är den som har utsetts som ansvarig för graven. Det görs oftast i samband med begravning, men gravrätten kan även gå i arv eller utses i efterhand. 

Underhåll av gravsten eller ramar

Gravstenen och eventuella ramar runt graven är gravrättsinnehavarens egendom. De kan behöva underhållas om de spricker eller börjar lossna. Underhållet görs av stenhuggerier och bekostas av gravrättsinnehavaren. Telefonlista stenhuggerier

Vi på kyrkogårdsförvaltningen ger regelbundet kontroller för att se att allt se bra ut. Om stenar börjar luta skickar vi ett brev till den som är gravrättsinnehavare med en uppmaning att åtgärda felet. Vi kan också lägga ner stenar på marken om de utgör en fara för dem som vistas på kyrkogården. 

Stenarna kan också behöva tvättas. Den tjänsten kan du beställa av oss på kyrkogårdsförvaltingen.  

Plantering, rensning av ogräs och vattning

Ligger det grus i en ram framför gravstenen ansvarar den som är gravrättsinnehavare för att kratta och rensa ogräs vid behov. 

Finns en planteringsram framför stenen finns möjlighet att plantera blommor. Det är du som ansvarar för graven som också ansvarar för rensning av ogräs och vattning. 

Årlig påskstädning

Veckan innan påsk städar kyrkogårdens vaktmästare undan granris och lyktor från alla gravar. Är det något som du vill bevara behöver du själv plocka undan och städa vid den grav du ansvarar för. 

Läs mer

Läs mer på Svenska kyrkans nationella sida.

(Sidorna öppnas i ett nytt fönster och du skickas vidare till en annan webbplats)