Gula vattenkannor på kyrkogård
Foto: Anna Dahl

Skötsel av gravar

Vi vill alla att en gravplats ska vara en värdig och vacker plats. Planteringar behöver vattnas och skötas och gravstenar kan behöva underhållas. Här finns mer information om vad du behöver tänka på och hur du kan få hjälp av oss med att sköta graven.

Att sköta en gravplats

Utse någon som ansvarar för graven

Gravrättsinnehavare är den som har utsetts som ansvarig för graven. Det görs oftast i samband med begravning, men kan också utses i efterhand eller överlåtas när man så önskar. 

I begravningslagen står ”Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.”

Underhåll av gravsten eller ramar

Gravstenen och eventuella ramar runt graven är gravrättsinnehavarens egendom. De kan behöva underhållas om de spricker eller börjar lossna. Underhållet bekostas av gravrättsinnehavaren och kan göras själv eller av ett anlitat stenhuggeri.

Vi på kyrkogårdsförvaltningen gör regelbundet kontroller för att se att allt se bra ut. Om stenar utgör en säkerhetsrisk skickar vi ett brev till den som är gravrättsinnehavare med en uppmaning att åtgärda felet. Vi kan också lägga ner stenar på marken om de utgör en direkt fara för dem som vistas på kyrkogården. 

Stenarna kan också behöva tvättas. Den tjänsten kan du beställa av oss på kyrkogårdsförvaltingen om du inte vill eller kan på egen hand.  

Plantering, rensning av ogräs och vattning

Ligger det grus i en ram framför gravstenen ansvarar den som är gravrättsinnehavare för att kratta och rensa ogräs vid behov. 

Finns en planteringsram framför stenen kan den som vill plantera blommor där. Det är du som ansvarar för graven som också ansvarar för rensning av ogräs och vattning. 

Årlig påskstädning

Veckan innan påsk städar kyrkogårdens vaktmästare undan granris och lyktor från alla gravar. Är det något som du vill bevara behöver du själv plocka undan i god tid och städa vid den grav du ansvarar för. 

Särskild planteringslåda - vad är det?

På våra kyrkogårdar planterar vi alltid i särskilda planteringslådor som bland annat innehåller ett särskilt bevattningsband. Samtliga gravar våra vaktmästare på något sätt vårdar ska ha sin plantering i en sådan. 

 

Vill du själv plantera blommor men önskar köpa vattning under sommaren av oss börjar vi med att få rätt planteringslåda nergrävd. Vi tillhandahåller planteringslådor till självkostnadspris och om du vill att vi utför arbetet betalar du en timpeng för det. Du kan också välja att gräva själv. Kontakta Expeditionen så hjälper vi dig.

Läs mer på Svenska kyrkans nationella sida.

(Sidorna öppnas i ett nytt fönster och du skickas vidare till en annan webbplats)