Gula vattenkannor på kyrkogård
Foto: Anna Dahl

Skötsel av gravar

Vi vill alla att en gravplats ska vara en värdig och vacker plats. Planteringar behöver vattnas och skötas och gravstenar kan behöva underhållas. Här finns mer information om vad du behöver tänka på och hur du kan få hjälp av oss med att sköta graven.

Att sköta en gravplats

Utse någon som ansvarar för graven

Gravrättsinnehavare är den som har utsetts som ansvarig för graven. Det görs oftast i samband med begravning, men kan också utses i efterhand eller överlåtas när man så önskar. 

 

I begravningslagen står ”Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.”

Underhåll av gravsten eller ramar

Gravstenen och eventuella ramar runt graven är gravrättsinnehavarens egendom. De kan behöva underhållas om de spricker eller börjar lossna. Underhållet bekostas av gravrättsinnehavaren och kan göras själv eller av ett anlitat stenhuggeri.

Vi på kyrkogårdsförvaltningen gör regelbundet kontroller för att se att allt se bra ut. Om stenar utgör en säkerhetsrisk skickar vi ett brev till den som är gravrättsinnehavare med en uppmaning att åtgärda felet. Vi kan också lägga ner stenar på marken om de utgör en direkt fara för dem som vistas på kyrkogården. 

Stenarna kan också behöva tvättas. Den tjänsten kan du beställa av oss på kyrkogårdsförvaltingen om du inte vill eller kan på egen hand.  

Plantering, rensning av ogräs och vattning

Ligger det grus i en ram framför gravstenen ansvarar den som är gravrättsinnehavare för att kratta och rensa ogräs vid behov. Finns en planteringsram framför stenen kan den som vill plantera blommor där. Det är du som ansvarar för graven som också ansvarar för rensning av ogräs och vattning. Du kan också köpa gravskötsel av oss på Kyrkogårdsförvaltningen.

Årlig vårstädning

Om vädret tillåter har kyrkogårdens vaktmästare städat undan granris från alla gravar till påsk. Är det något som du vill bevara behöver du själv plocka undan i god tid och städa vid den grav du ansvarar för. I vårstädningen ingår också att forsla bort löv, isgrus och nerblåsta grenar med mera. Vårvädret styr när detta kan genomföras.

Särskild planteringslåda - vad är det?

Bilden visar den särskilda planteringslåda vi planterar blommor i på våra kyrkogårdar. Den har en sugfilt och en vattenbehållare som hjälper planteringarna att hålla sig vackra länge.
Vi använder Emperi planteringslådor med sugfilt och vattenbehållare för att planteringen ska hålla sig vacker så länge som möjligt.

På våra kyrkogårdar planterar vi alltid i Emperi planteringslådor som bland annat innehåller en vattenlåda och en sugfilt. En sugfilt är ett slags bevattningsband som håller planteringen vacker länge. Samtliga gravar våra vaktmästare på något sätt sköter om ska ha sin plantering i en sådan. 

 

Vill du själv plantera blommor men önskar köpa vattning under sommaren av oss börjar vi med att få rätt planteringslåda nergrävd. Vi tillhandahåller planteringslådor till självkostnadspris och om du vill att vi utför arbetet med att gräva ner den betalar du en timpeng för det. Du kan också välja att gräva själv. Kontakta Expeditionen så hjälper vi dig.

Grav som sköts av Kyrkogårdsförvaltningen, med färgsprakande plantering

Beställ gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta och dekorera en gravplats? Här kan du beställa gravskötsel för samtliga kyrkogårdar i Orust kommun.

Kontanter

Prislista för gravplatser och skötsel

Begravningsavgiften finansierar en urn- eller kistgrav i 25 år, för alla medborgare. Däremot kan det uppstå kostnader för gravsten, namnplatta eller om det önskas hjälp med skötsel, dekorationer eller planteringar vid graven. En grav som är äldre än 25 år kan också medföra en kostnad.

Letar du efter vart någon är gravsatt?

Du kan söka i hela vår gravbok på sidan svanskagravar.se. Är graven återlämnad kan du inte hitta den i detta register. Kontakta expeditionen om du inte kan hitta den du söker.

Vad betyder skyltarna?

Sitter det en skylt vid graven innebär det oftast att den på sikt kan plockas bort om ingen anhörig till de gravsatta ger sig till känna. Det kan saknas gravrättsinnehavare eller så har tidigare gravrättsinnehavare återlämnat graven för att den ska tas bort. Läs mer om vad skyltarna betyder och kontakta oss om du vill bevara graven.

Kontakt

Välkommen med dina frågor och funderingar via e-post, telefon och besök.

Läs mer på Svenska kyrkans nationella sida.

(Sidorna öppnas i ett nytt fönster och du skickas vidare till en annan webbplats)

Varför ligger gravstenen ner?

Gravstenar kan läggas ned av säkerhetsskäl. Här hittar du frågor och svar om gravstensmontering och kontroll.