Grav som sköts av Kyrkogårdsförvaltningen, med färgsprakande plantering
Foto: Anna Mattsson

Beställ gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta och dekorera en gravplats? Här kan du beställa gravskötsel för samtliga kyrkogårdar i Orust kommun.

Att tänka på innan du beställer

När du har skickat in formuläret är det några steg som ska genomföras innan kyrkogårdsförvaltningen börjar sköta den aktuella graven.

  • Vi kontaktar vaktmästaren på kyrkogården för att stämma av i vilket skick graven är i samt vilken storlek planteringsramen har. 
  • Behöver graven åtgärdas innan den kan skötas av kyrkogårdsförvaltningen eller om vi har andra frågor kontaktar vi dig innan vi skickar avtal. 
  • Vi skickar ett avtal till dig som ska skrivas under och skickas tillbaka till expeditionen.
  • Vi skickar en faktura om skötseln ska påbörjas samma år, eller om du tecknar avräkningsavtal. 
  • Ska skötseln påbörjas nästkommande år skickas fakturan i början av det året. 

Vill du att vi kontaktar dig innan vi skickar ut avtal eller faktura kryssar du i det alternativet i början av formuläret nedan. 

Fyll i de uppgifter du kan i formuläret nedan. Vi kontaktar dig om vi har Fler frågor.

Kontaktperson

För att beställa gravskötsel behöver du vara gravrättsinnehavare på graven.

Vinterdekorationen är en bunden granrisdekoration som läggs på graven till allhelgona. Den ligger kvar fram till påsk när kyrkogårdarna städas.

Vi planterar sommarblommor innan mors dag som vi underhåller hela sommaren. Blommorna planteras i en planteringslåda med så kallat bevattningsband och i jord av god kvalité. Vi vattnar, håller blommorna i ordning och ogräs borta.

Vid Ettårs-avtal skickar vi ut en räkning varje år löpande tills ni ber om att avsluta skötselavtalet.

Avräkningsavtal är en möjlighet att betala in en valfri summa som ger skötsel så länge pengarna räcker.

Att ha gravnumret underlättar för att hitta rätt grav. Har du inte hela gravnumret kan du fylla i uppgifter nedan.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Aktuell prislista för Gravskötsel

Särskild planteringslåda - vad är det?

Bilden visar den särskilda planteringslåda vi planterar blommor i på våra kyrkogårdar. Den har en sugfilt och en vattenbehållare som hjälper planteringarna att hålla sig vackra länge.
Vi använder Emperi planteringslådor med sugfilt och vattenbehållare för att planteringen ska hålla sig vacker så länge som möjligt.

På våra kyrkogårdar planterar vi alltid i Emperi planteringslådor som bland annat innehåller en vattenlåda och en sugfilt. En sugfilt är ett slags bevattningsband som håller planteringen vacker länge. Samtliga gravar våra vaktmästare på något sätt sköter om ska ha sin plantering i en sådan. 

 

Vill du själv plantera blommor men önskar köpa vattning under sommaren av oss börjar vi med att få rätt planteringslåda nergrävd. Vi tillhandahåller planteringslådor till självkostnadspris och om du vill att vi utför arbetet med att gräva ner den betalar du en timpeng för det. Du kan också välja att gräva själv. Kontakta Expeditionen så hjälper vi dig.

Kontakt

Välkommen med dina frågor och funderingar via e-post, telefon och besök.