Meny

Beställ gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta och dekorera en gravplats? Här kan du beställa gravskötsel.

Att tänka på innan du beställer

När du har skickat in formuläret är det några steg som ska genomföras innan kyrkogårdsförvaltningen börjar sköta den aktuella graven.

  • Vi kontaktar vaktmästaren på kyrkogården för att stämma av i vilket skick graven är i samt vilken storlek planteringsramen har. 
  • Behöver graven åtgärdas innan den kan skötas av kyrkogårdsförvaltningen eller om vi har andra frågor kontaktar vi dig innan vi skickar avtal. 
  • Vi skickar ett avtal till dig som ska skrivas under och skickas tillbaka till expeditionen.
  • Vi skickar en faktura om skötseln ska påbörjas samma år, eller om du tecknar avräkningsavtal. 
  • Ska skötseln påbörjas nästkommande år skickas fakturan i början av det året. 

Vill du att vi kontaktar dig innan vi skickar ut avtal eller faktura kryssar du i det alternativet i början av formuläret nedan. 

Fyll i de uppgifter du kan i formuläret nedan. Vi kontaktar dig om vi har Fler frågor.

Kontaktperson

För att beställa gravskötsel behöver du vara gravrättsinnehavare på graven.

Vinterdekorationen är en bunden granrisdekoration som läggs på graven till allhelgona. Den ligger kvar fram till påsk när kyrkogårdarna städas.

Vi planterar sommarblommor vid mors dag som vi underhåller hela sommaren. Blommorna planteras i en planteringslåda och vi hjälper dig att vattna, hålla blommorna i ordning och håller ogräs borta.

Avräkningsavtal innebär att man betalar en klumpsumma som skötselkostnaden dras från varje år.

Att ha gravnumret underlättar för att hitta rätt grav. Har du inte hela gravnumret kan du fylla i uppgifter nedan.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.