Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan på Orust Besöksadress: Vid Tegneby kyrka, 47397 Henån Postadress: Tegneby 508, 47397 Henån Telefon:+46(304)26400 E-post till Svenska kyrkan på Orust

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dopgudstjänsten

Inför ett dop samtalar föräldrarna alltid med prästen som ska döpa deras barn, det kallas dopsamtal. Då pratar man bland annat om utformningen av dopgudstjänsten.

HUR, VAR OCH VAD I DOPGUDSTJÄNSTEN

Vi föredrar att barndop sker i församlingens gudstjänst. På så vis får församlingen representera den stora kristna gemenskap som barnet döps in i.

Som dopfamilj är ni välkomna att vara med och påverka innehållet i ert barns dopgudstjänst. Att lägga till går oftast bra, prata med prästen så att det passar in i gudstjänstens helhet. Att ta bort är däremot svårare, det finns vissa delar som är ovillkorliga i ett dop. Det kallas dopordning eller dopliturgi.

För att det ska vara ett dop i Svenska kyrkan måste prästen ta rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

Vid dopet kan prästen också säga: ”Tag emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne kallar dig att vara hans lärjunge”. Det är en inbjudan att låta Jesus inspirera tankarna, orden och hela livet. Orden uttrycker också hur Gud följer den döpte på hennes eller hans vandring i livet.

DOPLJUS

Vid dop får den som döps ett dopljus. Det tänds i anslutning till dopet och överlämnas till föräldrarna eller någon fadder.

På dopljuset finns ett Kristusmonogram, de två första bokstäverna i Kristus på grekiska. Att vara döpt innebär att vi tillhör Kristus tillsammans med alla andra döpta.

Ljuset bär fler symboler. Jesus vill vara ett ljus på vår vandring. Alla döpta får också en uppmaning att lysa upp livet för andra.

Tänd gärna dopljuset ofta och låt det påminna om ditt dop. När ditt dopljus brunnit ner kan du kontakta expeditionen så får du ett nytt.

Ljus som tänds
Bild: Anna Dahl

Gud har en famn, en stor stor famn, och där han sluter in vart barn som döps i Jesu namn, han säjer: du är min.

Svenska psalmboken 381:1