Foto: Ellen Jansson Weist

Kontakt

Välkommen med dina frågor och funderingar via mejl, telefon. Du kan också boka tid för besök på expeditionen i Tegneby vid behov.

Telefontid måndag till Torsdag 9.00-12.00

Vill du besöka oss på pastorsexpiditionen?

Ring först vår växel 0304–26 400 och beställ tid. Eller skicka oss ett mail på orusts.pastorat@svenskakyrkan.se 

 

Boka Vigsel och dop, begravning, gravsättning,

0304-26 400 knappval 1. orusts.pastorat@svenskakyrkan.se

 
Växel, boka församlingshem, anmälan till evenemang

0304 -26 400 knappval 2. orusts.pastorat@svenskakyrkan.se 
Alla övriga frågor - vi kopplar dig till rätt person. Boka lokaler för möten och andra samlingar, anmälan till vissa evenemang.   

 
Kyrkogårdsfrågor - Ny mejl direkt till kyrkogårdsförvaltningen!

0304 -26 400 knappval 3. orusts.grav@svenskakyrkan.se 
Det kan gälla gravskötsel, anmäla gravrättsinnehavare, förlängning av gravrätt, hitta gravplats på kyrkogården, skyltade gravar.

ÖVRIGA KONTAKTUPPGIFTER

E-post: orusts.pastorat@svenskakyrkan.se

Fax: 0304-26 419

Postadress : Orusts pastorat, Tegneby 508, 473 97 Henån
Besöksadress: Tegneby gamla församlingshem

 

Bankgiro: 828-3830

Fakturera oss gärna via mejl
orusts.fakturor@svenskakyrkan.se

Organisationsnummer: 252003-6399 

 

Webbredaktör: Ellen Jansson Weist