Foto: Anna Roström, Jonér bildbyrå, IKON

Dop

Dopet ger ett löfte från Gud att vara med oss genom hela livet, ända in i döden.

Att döpas

Genom dopet får den som döps en slags ”vattenstämpel” som aldrig försvinner, du är Guds barn. En del av den världsvida kyrkan och den lokala församlingen. På Svenskakyrkans gemensamma Dopsajt kan du läsa mycket mer.

Det kostar ingenting att själv bli döpt eller att döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.

Välkommen att höra av dig - i kyrkan är ett dop alltid en stor glädje och fest. 

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.

Matteusevangeliet, kapitel 28, vers 18-20