Knäppta händer i bön
Foto: Anna Dahl

Bön och förbön

Bön är hjärtas samtal med Gud.

Våra Böner

Gud hör bön! Den tron delar vi med tusen och åter tusen. Tyst bön, skriven bön, Herrens bön, enskild bön, bön tillsammans. Hur du ber och när du ber är av mindre betydelse, att du ber är det väsentliga. Du kan formulera din egen bön, eller läsa en skriven bön. Vanligt är också att tända ett ljus och be en bön. Våra kyrkor har ljusbärare där man kan tända böneljus.

 

VÅR FADER - herrens bön

I Matteusevangeliet ger Jesus lärjungarna en bön att be, den kallas Herrens bön. Läs hela sammanhanget i Matteus 6:9-13.

 

Vår fader

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen

Läs mer om bön på Svenska kyrkans nationella hemsida.

Gud som ser och älskar så, se till mig och alla små. Vart jag mig i världen vänder, är mitt liv i dina händer. Du min trygghet alla dar, du är evigt hos mig kvar.

Margareta Melin
"Jesus och fåren" Tegneby fh

Vad tror och gör en kyrka?

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.